Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, AB Komisyonu ' nun kararlarına paralel olarak, Türkiye ' de tarımda ruhsatlı bulunan 415 ilaç aktif maddesinden 74 ' ünün üretimini ve ithalatını, 1 Ocak 2009 itibariyle yasakladı.

Ancak, bu aktifleri içeren tarımsal ilaçların (Bitki Koruma Ürünlerinin-BKÜ) son kullanım tarihine kadar satışına ve kullanımına izin verdi.

Bakanlık tarafından üretimi ve ithalatı yasaklanan ilaç aktif maddeleri arasında, 'Alachlor, Ofurace, Difenzoquat, Aldicarb, Oxine-copper, Dimethipin, Endosulfan, Oxycarboxin, Endothal, Fentin hydroxide, Phenthoate, EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate), Monolinuron, Primisulfuron, Ethirimol, Permethrin, Quizalofop, Fenpiclonil, Pyrazophos, Resmethrin, Simazine, Sethoxydim, Fluazifop, Vinclozolin, TCMTB, Flubenzimine, 1,3-Dichloropropene, Thiazafluron, Methoprene, Bromacil, Norflurazon' bulunuyor.