Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye ' nin hububat ihtiyacının karşılanmasında bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depolarında 465 bin ton buğday, 30 bin ton arpa, 930 bin ton mısır, 13 bin ton da pirincin bulunduğunu söyledi.
MHP ' li Manisa Milletvekilleri Ahmet Orhan ve Erkan Akçay, Kars Milletvekili Reşat Doğru ile CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ' nin soru önergelerini yanıtlayan Eker, 2008 ' de TMO ' nun hububat alımı yaptığı iş yeri sayısının, 274 olduğunu bildirdi. TMO ' nun bünyesinde, şu an 206 silo, 527 yatay depo ve 120 maydü (açık yığın depolama ünitesi) olmak üzere toplam 853 deponun bulunduğunu, bunların kapasitesinin de 4 milyon 156 bin 470 ton olduğunu ifade eden Eker, şunları kaydetti:

'TMO ' nun depolarında, 465 bin ton buğday, 30 bin ton arpa, 930 bin ton mısır, 13 bin ton pirinç, bağlantı ve mevcut stokları da yaklaşık 41 bin ton kırmızı iç mercimek stoku bulunmaktadır. TMO stoklarına ilave olarak piyasada yeterli miktarda hububat stoku bulunmakta olup, TMO ihtiyaç olması durumunda, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar sıfır gümrükle hububat ithalatı yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla ülkemizin hububat ihtiyacının karşılanmasında bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.TMO, faaliyet alanlarına giren ürünleri muhafaza etmek için de depolama ve işletme tesisleri için 2001-2008 yılları arasında, 39,8 milyon lira yatırım harcaması yapmıştır. Ayrıca, uzun süreli kiralama projesiyle fındık üretim bölgesinde 150 bin ton kapasiteli depo yaptırılmıştır. 160 bin ton Hububat deposu için de bağlantı kurulmuştur' dedi.