ANKARA - Tarım sektöründe verimliliğin ve kalitenin artırılması, üretimin geliştirilmesi için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Bakanlar Kurulu ' nun, Ziraat Bankası A.Ş ve TKK tarafından tarım üretimine dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, Ziraat Bankası ya da TKK tarafından gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), hayvansal üretim konusunda azami 1 milyon 500 bin TL, su ürünleri yetiştiriciliği için azami 1 milyon TL, kontrollü örtüaltı tarımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sertifikalı tohum ve fide üretimi konularında azami 750 bin TL, diğer konularında ise azami 250 bin TL ' ye kadar kredi açılabilecek.

En az 5 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek bir tüzel kişilik oluşturması halende belirtilen kredi sınırları her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınacak. Ancak, bu kapsamda bir tüzel kişiye açılacak kredi miktarı 7 milyon 500 bin TL ' yi aşmayacak.

Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde 5 yılı, münhasıran sertifikalı meyve fidanı kullanılarak meyve bahçesi tesisine yönelik yatırım kredilerinde ise 7 yılı geçmemek üzere Ziraat Bankası veya TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenecek.

Zararı Hazine karşılayacak

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin karar kapsamında açılan kredilerinden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankaların cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak ve avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilecek.
Karara göre 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve TKK tarafından uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibariyle aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi (işletme ve yatırım) kullandırılacak:

.

. UYGULANACAK

. İNDİRİM ORANI

KREDİ KONULARI (Yüzde)

---------------------- --------------

İyi tarım uygulama kredisi 60

Organik tarım 60

Organik girdi üretimi 60

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı 60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi 50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı 50

Tarımsal AR-GE 40

Süt sığırcılığı 60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) 40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) 50

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik 60

Arıcılık 50

Damızlık düve yetiştiriciliği 60

Besicilik 60

Süt hayvancılığı 60

Su ürünleri yetiştiriciliği 50

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri 100

Diğer sulama sistemleri 60

Tarımsal mekanizasyon 40

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği 40

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanı üretimi 50

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği 40

Diğer işletme ve yatırım kredileri 25