Verdiği soru önergeleriyle gündeme gelen CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, bu kez tarım ürünlerindeki ithalatı sordu. Köktürk’ün Tarım Bakanı M. Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği ve TBMM’ye verdiği soru önergesi şöyle;

“Türkiye tarım ürünlerinde kendi kendine yeten dünyanın 7 ülkeden biri iken bugün tarım ürünlerinde dışa bağımlı ve ithalatçısı konumuna gelmiştir. AKP’nin iktidarı ile peş peşe çıkartılan yasalar ile Türk tarımı ve Türk çiftçisi büyük zarar görmüştür. 5177 sayılı Maden yasası sonucu tarım ve mera alanları, su havzaları ve su kaynaklarının her türlü madencilik faaliyetlerine açılmasıyla tarımımız darbe yemiş, 4342 Sayılı Mera Yasası’nda peş peşe yapılan düzenlemelerle (27 Mayıs 2004 tarihli 5178 sayılı yasa ve 20.04.2005 tarihli 5334 sayılı yasa). “belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki” meralarda yaşanan işgal ve kaçak yapılaşmalara af sağlanmıştır.

3.6.2007 tarihli 5685 sayılı yasa ile Mera yasasında yapılan değişiklikle Meraların yanı sıra ‘yayla’ gibi orta malı kamu malları üzerinde yapılmış olan kaçak ve işgallere de af getirilmiştir. 18/04/2006 tarihli 5488 sayılı Tarım Kanununda Türk köylüsüne dair bir tanımlama ve düzenlemeye dahi yer verilmemiştir. 23 Kasım 2006 tarihli, 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası ise; birinci sınıf tarım arazisi üzerinde sanayi tesisi kurmakta ısrar eden, Danıştay ve Bursa İdare Mahkemeleri tarafından defalarca izinleri iptal edilen Amerikan şirketi Cargill ' i kurtarma yasasına dönüşmüştür. Ülkemizde, bitkisel-hayvansal üretim materyalini üretip uygun fiyatla ve zamanında üreticiye ulaştırmak üzere oluşturulan TİGEM’ler özelleştirme adı altında devire ya da amaç dışı kullanımlara açılmıştır. Bu uygulamaların da bir kısmı bağımsız yargı tarafından durdurulmuştur.

Ulu önder Atatürk’ün milletin efendisi olarak ilan ettiği çiftçilerimiz, özellikle son yıllarda yüzde 100 artan mazot ve gübre fiyatları nedeniyle zarar etmiş yada toprağını ekmeyerek tarımdan çekilmişlerdir. Tarlaları terk edilmiş, ağılları boşalmış diğer bir deyimle tarımı çökertilmiş ülkemizde; 11-17 Ocak 2008 günlerinde Tarım Haftasının 163. si kutlanacaktır. Bu bağlamda; nohut, mercimek, pirinç, üzüm, incir, şeker pancarı ve diğer ürünlerde ihracatçı iken ithalatçı durumuna düşen ülkemizde, yukarıdaki yasaların ve uygulamaların sorumlusu olan Hükümetiniz 11-17 Ocak 2008’de, Tarım Haftasında nasıl bir kutlama gerçekleştirecektir? Çiftçiye kaliteli tohumculuk ve damızlık temin eden ve Türk çiftçisine öncülük eden

TİGEM’ ler, kaç tanesi, hangi amaçla özelleştirilmiştir? Tarım dışı kullanımlara devredilen TİGEM’ler var mıdır? Yurt dışından ithal edilen tarım ürünleri nelerdir ve hangi ülkelerden ithal edilmektedir?