Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Haydar Şengül, ekonomik kriz ortamında tarım sektörünün unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası ' nda ' Küresel Ekonomik Kriz ve Tarım Sektörüne Etkileri ' konusunda açıklama yapan Şengül, ABD ' de finansal kriz olarak başlayıp dünyayı saran ekonomik krizin, ne tür insanlık trajedilerinin yaşanacağı belli olmayan bir nükleer bomba potonsiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Ekonomik krizin tarım sektörünü uzun süre uğraştıracağını anlatan Prof. Dr. Şengül, 'Çin, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Türkiye gibi geniş bir tüketim ve üretim potansiyeli barındıran ülkelerin yükselen piyasalar olarak değerlendirilmesi bunalımı kısmen hafifletmiş, krizin gecikmesine yol açmıştır. Zaten krizde olan tarım sektörü elbette ki bu krizden önemli ölçü de etkilenecektir. Tarım ürünlerin zorunlu ihtiyaçlar olan gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan hammadde niteliğinde ürünler olması itibariyle talep açısından belki otomotiv, dayanıklı tüketim malları, tekstil, inşaat ve turizm sektörleri kadar olumsuz etkilenmeyecektir. Ancak dış pazarlara yönelik yaş meyve sebze, fındık, kuru üzüm, kuru incir benzeri ihraç ürünlerinde bir talep daralması beklenebilir. Olumsuz etkilerden biri, tarım ürünlerini hammadde olarak kullanan sektörlerin kriz gerekçesiyle üreticilerin örgütsüz ve dağınık olmasından da yararlanarak kuracakları baskı ile çiftçi eline geçen fiyatların düşürülmesi olabilir. Asıl olumsuz etki, sektörün tarım dışı sektörlerden aldığı gübre, ilaç, akaryakıt, alet, makine gibi girdi fiyatlarının artışı ile yaşanacaktır.' dedi.

Tarım söktöründe küçük aile işletmeciliğinin yaşatılması gerektiğini anlatan Şengül, bu işletmelerin kooperatif, birlik gibi organizasyonlar aracılığıyla verimli üretim ölçeğinde örgütlemesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Krize karşı alınacak en önemli önlemin, tarımın diğer ekonomik sektörlerden çok daha fazla desteklenmesi olması gerektiğini belirten Şengül, şöyle devam etti: 'Bu yolla zaten yıllarca kriz içinde olan, yoksulluğun daha derin yaşandığı ve önemli bir büyüklükte olan kırsal nüfusa nefes aldırılabileceği gibi, kentsel kesimdeki yoksularla dar gelirli tüketicilerin de kriz altında ezilmeleri kısmen önlenebilecektir. Ayrıca tarımın desteklenmesiyle tarımla yatay ve dikey bağları olan sektörlerinde uyarılacağı, tüketim düzeyi düşük, olan kırsal nüfustaki küçük bir gelir artışının tüketime yöneleceği için kriz içindeki tarım dışı sektörlere dış piyasalardan daha istikrarlı daha güçlü bir iç talep yaratarak pazarı canlandıracağı gerçeği de unutulmamalıdır.'