“Son günlerde basın yayın organlarında, TMO’nun fındık alımlarında usulsüzlük yapıldığı şeklinde haberler yer almakta, Samsun-Çarşamba fındık alım merkezlerine dönük gözaltı ve tutuklama olayına yer verilmektedir.

Bu konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

2008/2009 alım döneminde, fındık alımları için hizmet içi eğitim gören ve fındık alımlarına hazırlanan toplam 1100 personelimiz görev yapmıştır. Bu personelimiz, günlük 3 bin tonun üzerinde gerçekleşen fındık alımlarını, ağır iklim şartları altında yürütmektedirler.

Bu yoğun alım ortamında aynı zamanda alımlarla ilgili tüm işlemler ile yörede görevli personelimiz, işyeri amirleri, kontrolörler, mahakkikler ve Genel Müdürlük Müfettişlerince düzenli olarak denetlenmekte, böylelikle oluşması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

TMO, fındık alımlarında yolsuzluk iddiaları ve ihbarlarıyla yakında ilgilenmekte; fındık alım görevi sırasında kurallara uymayan veya usulsüzlük yapan personel olduğu takdirde, mevzuat çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmaktadır.

Genel Müdürlük olarak, sözkonusu olayda adı geçen kişilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınması işlemlerinde Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet ve Jandarma ile birlikte hareket edilmekte, halen farklı yerlerdeki işyerlerimizle ilgili çalışmalar da mülki makamlarla ve güvenlik güçleriyle birlikte yürütülmektedir.

Basına yansıyan son gelişmeyle ilgili olarak; Çarşamba Ajans Amirliği’nde görevli personelimiz hakkında “alım şartlarına uymayan fındıkların TMO’ya satılmasında aracılık yaptığı ve karşılığında ücret talep ettiği“ yolundaki iddiaların incelenmesi için, gözaltı olayından önce 29.12.2008 tarihinde Teknik Kontrolörümüz marifetiyle inceleme başlatılmıştır. Ayrıca gözaltı olayından sonra, olayı incelemek ve soruşturmak üzere TMO Genel Müdürlüğü’nce ek müfettiş görevlendirilmiştir.

Gözaltına alınan 4 personelimiz mahkemeye sevk edilmiş, 7 personelimizin ise ifadesine başvurularak serbest bırakılmışlardır. Mahkemeye sevk edilen personellerimizin suç işleyip işlemediğine mahkemece karar verileceğinden; bu aşamada tutuklu personellerimiz hakkında hüküm verilmiş gibi basında haberlere yer verilmemesi ve zor iklim şartları altında görevli tüm personelimizi zan altında bırakacak tutum ve davranışlarda bulunulmaması önem arz etmektedir.

TMO olarak, hem alımların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hem de alımlarda ortaya çıkabilecek muhtemel suistimal ve olumsuzlukların engellenmesi hususlarında gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Bu hassasiyet içerisinde, alımlar tamamlanıncaya kadar tüm alım merkezlerinin denetim ve gözetimi için daha önce görevlendirilmiş Kontrolör ve Müfettişlerimize ilave olarak, Genel Müdürlüğümüz üst düzey bürokratları da fındık alım bölgelerinde görevlendirilmiş olup, kontrolde olan görevli sayısı 50 civarına çıkmıştır.

TMO, 1938’den beri Türk tarımına hizmet eden uzman bir kuruluştur ve bazı personelin yanlışlarından dolayı hem kendi adının lekelenmesine hem de vatandaşın mağduriyetine izin verilmeyecektir.

Vatandaşlarımızdan bu tür yanlış işlerin içerisinde olmamaları ve duyum aldıkları yanlış uygulamalarla ilgili olarak Kurumumuzla temas içerisinde olmaları hususlarında duyarlı olmaları ve bu çerçevede her tür şikâyet ve ihbarlarını, ilgili işyerlerine, Genel Müdürlüğümüze ve Alo Fındık Ürün Hattı’na (0312 416 34 75/4 Hat) yapmaları gerekmektedir.

TMO Genel Müdürlüğü olarak, alımlar sürdürülecek, bu süreçte usulsüzlük yapan personelle ilgili olarak her tür denetim ve gözetimler yürütülecek ve vatandaşın mağdur olmasına müsaade edilmeyecektir.