ODAMIZIN TEMA Vakfı ve T.C. İstanbul Valiliği ile birlikte düzenlediği “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ve Mera Kanunu Uygulamaları” Sempozyumu 20 Ocak 2009 tarihinde İstanbul Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

ODA Başkanımız Gökhan GÜNAYDIN, yaptığı sempozyum açılış konuşmasında Türkiye ' nin tarım ürünleri ticareti, bitkisel ve hayvansal üretimde geçmişten günümüze yaşanan sorunlar ve bu kapsamda tarım arazilerinin ve meraların tarımsal üretimdeki önemi ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanunu ' nun uygulanmasında yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri üzerinde durdu.

Sempozyumun Birinci Oturumunda Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER 'Amaç Dışı Arazi Kullanımı ve Yaşanan Sorunlar' başlıklı bir sunum yaptı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanı Hasan DURSUN ' un yönettiği oturumun diğer konuşmacıları TEMA Vakfı Danışmanı Mahir Gürbüz ve İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet KAVAK oldu.

Sempozyumun Dördüncü Oturumunda ise İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 'Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar' başlıklı bir sunum yaptı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Osman ÖZBAY ' ın yönettiği oturumun diğer konuşmacıları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı Arazi Bilgi Sistemleri Arazi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü İsmail COZOĞLU oldu.

Etkinliğe ayrıca ODA II. Başkanımız Turhan TUNCER, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve çok sayıda üyemiz katılım sağladı.