Burdur Tarım İl Müdürlüğü, toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanım bilincini yerleştirmek amacıyla teknik personeline eğitim verdi.

Tarım İl Müdürlüğü, Çiftçi Yayım Eğitim Şubesi ' nin düzenlediği toplantıda; bölge toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri, analize yönelik numune alınması, gübre ve gübreleme, organik gübre, analiz yorumlanması, gübre tavsiye programının tanıtılması konularında bilgiler verildi.

Tarım İl Müdürlüğü Eğitim Merkezi ' nde düzenlenen eğitimde mühendis Mesut Yıldıran tarafından bilgi verildi.

Tarım İl Müdürü Kadir Güven, toprak ve su kaynaklarının verimliliğinin ancak alınacak bir dizi tedbirle mümkün olduğunu söyledi.

Kültürel tedbirin başında gübrelemenin geldiğini aktaran Güven, 'Kültür bitkileri tarafından topraktan kaldırılan yağmur, sulama suları ve erozyon ile topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerinin gübreleme ile toprağa ilavesi için öncelikle toprak analizlerinin yapılması gereklidir. Yapılan toprak analizlerinden yola çıkarak doğru gübre tavsiyeleri yapabilmek için yöremiz toprakları hakkında bilgi sahibi de olmak gerekir. Bunların yanı sıra toprak ve gübreleme konusunda da yeterli bilgiye sahip olmak da çok önemlidir.' diye konuştu