Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım İl Müdürü Hikmet Doğru “01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Karaman Merkez ve ilçeler den Karaman Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla müracaat eden Soy kütüğü ve Önsoy kütüğü üyesi sığır yetiştiricilerimiz ile ilgili e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerinden 15 Ocak 2009 tarihli güncel bilgilerden oluşan teşvike esas olmak üzere alınan raporlar doğrultusunda Anaç Sığır Desteklemesi Detay Listeleri 21 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Üretici birlikleri, Kooperatifler, Merkez Ziraat Odası Baş kanlığı ve İl Müdürlüğümüzde 15 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. Çiftçilerimizin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını, T.C.Kimlik Numaraları, Desteğe Tabi Sığırların kulak numaralarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yazılı itirazlar 04 Şubat 2009 Çarşamba gününe kadar değerlendirilecektir” dedi.
Bu tarihten sonra icmallerin kesinlik kazanacağını ifade eden Doğru, çiftçilerin mağdur olmamaları için askı belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edileceğini, daha sonra yapılacak itirazların değerlendirmeye alınmayacağını ve herhangi bir hak doğurmayacağını sözlerine ilave etti.