Yurt içinde 2008 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı için verilen destekleme primleri miktarı yeniden belirlendi.

2008 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği ile 2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği değişiklikleri bugün Resmi Gazete ' de yayımlandı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren tebliğe göre, satış belgesini ibraz eden üreticiye, 2008 yılında ürettiği buğday için kilo başına 4.5 Kr, arpa, çavdar ve yulaf için 3.6 Kr, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 9 Kr destekleme primi ödenecek. Tebliğ, 17 Aralık 2008 tarihinden geçerli olacak.

Yeniden düzenlenen diğer tebliğe göre de, 2008 yılı ürünü destekleme primi miktarları kilogram başına kütlü pamuk için 27 Kr (sertifikalı 32.4 Kr), yağlık ayçiçeği için 18.9 Kr, soya fasulyesi için 20.7 Kr (sertifikalı 24,75 Kr), kanola için 20.7 Kr, dane mısır için 3.6 Kr, aspir için 20.7 Kr ve zeytinyağı için 18.9 Kr olarak belirlendi. Karar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek genelge ile Bakanlık İl Müdürlüklerine bildirilecek.

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1 Nisan 2009, dane mısır için 30 Nisan 2009 olarak yeniden düzenlendi. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecek.

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi ise 2 Haziran 2009. Ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1 Ekim 2009 olarak belirlenirken, bu tarihten sonraki başvurular alınmayacak.

Tebliğ, 25 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.