Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılacak.

Tarım sektöründe gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsayan, ' ' Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ' ' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kredi kullandırılacak alanlar şöyle belirlendi:

' ' İyi tarım uygulamalarında, organik tarımda, sertifikalı tohum ve fide kullanımında, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak ' geçiş süreci ' ne alınan gerçek ve tüzel kişilerde, sertifikalı tohum ve fide üretiminde, sertifikalı meyve fidanı üretiminde ve kullanımında, Ar-Ge faaliyetlerinde, süt sığırcılığında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlikte, arıcılık, damızlık düve yetiştiriciliğinde, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak besicilikte ve süt hayvancılığında, su ürünleri yetiştiriciliğinde, tarımsal sulamada, tarımsal mekanizasyonda, kontrollü örtüaltı tarımında, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretiminde ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği. ' '

Tebliğle, bu alanlarda kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinin hangi koşullarda sağlanacağı tespit edildi.

Yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTK) yapılacak.

Bu Tebliğin ilgili maddelerinde yer alan faaliyetler için, kredilendirme konularından olan süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeden faydalanan gerçek ve tüzel kişilere, aynı konuda kredi açılmayacak.

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.