Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Genç Çiftçiler Eğitim Projesi kapsamındaki eğitimler, Ankara Zirai Üretim İşletmesi Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü ' nde 02 Şubat 2009 tarihinde gerçekleşen tören ile başladı.

Toplantıya, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Sayın Mehmet TAŞAN, Genel Müdür Yardımcısı Osman ŞİMŞEK, Yayım Daire Başkanı Habip ÇADIRCI ve Genç Çiftçiler katılmıştır.

Törende, Genç Çiftçiler adına, kursiyerlerden Salih UYANIK yaptığı konuşmada; 'Genç çiftçi kardeşlerim bizler gibi, ülkemiz kırsalında yaşayan ve eğitilmeyi bekleyen, binlerce akranımızın bulunduğunu göz önüne aldığımızda, düzenlenen bu tür eğitimlerin ülke gençliğimiz ve ülke tarımımız açısından ne derece önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Burada düzenlenecek eğitimler sonucunda öğreneceğimiz çağdaş tarımsal bilgi ve tekniklerinin, tarımsal üretimimizin artırılmasında bir sigorta niteliğinde olacağının ve kırsal kalkınmada en önemli bir basamak oluşturacağının farkında olmalıyız.'

Genel Müdürümüz Mehmet TAŞAN yaptığı konuşmada; 'Ülkemizin, gelişmiş dünya pazarlarında yüksek eğitimli ve donanımlı çiftçiler ile ürün kalitesi ve maliyetinde rekabet ederek pazardan pay alması ve pazar payını artırması, kırsal nüfusun ' sini oluşturan genç çiftçilerin tarımsal konularda sürekli eğitilerek, gelişmiş ülke çiftçilerinin sahip olduğu bilgi ve beceri seviyesine getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Eğitim alan genç çiftçiler, köylerine döndüklerinde adeta ateşleyici ve sürükleyici doğal bir köy lideri olarak çevresinde eğitim isteğini körükleyerek, yeni gençleri eğitim merkezlerine göndermede katalizör rolü oynayacaklardır. Önder Çiftçi misyonu ile sürekli olarak eğitim talebi canlı tutularak kısa sürede büyük gençlik kitlesine ulaşılacaktır.

Genç çiftçiler, öğrendiğiniz yeni bilgi ve teknolojileri köylerinizde uygulama çabasına girerek, tarım teşkilatı ile sağladığınız irtibatı sürekli koruyunuz.' Dedi.

Uygulama süresi 3 yıl olan proje kapsamında bu yıl, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden katılan genç çiftçilere bilgisayar kullanımı, tarımsal yayım ve çeşitli tarımsal konularda 6 hafta süre ile Bakanlığımız uzmanları tarafından eğitim verilecektir.

Proje kapsamında 2009 yılında yapılacak eğitimler Ankara ile beraber Bakanlığımız Adana ve Aydın/Söke Eğitim Merkezlerinde başlamış olup; İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi illerinden seçilen 150 genç çiftçi proje kapsamında eğitimlere katılacaktır.