Türkiye ' de hayvancılıkta yaşanan olumsuz gelişmelere paralel olarak son yıllarda manda varlığı da geriliyor. Sütünden İtalya ' nın dünyaca ünlü peyniri 'mozeralla' üretilen manda, sığıra göre üstün özellikleri olmasına rağmen Türkiye ' deki üretimde yeterli gelişme sağlanamıyor. 1982 ' de 1 milyon olan manda varlığının günümüzde 100 binlere kadar gerilediğini belirten Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, bunda en önemli nedenin manda ürünlerine olan talep azlığı olduğunu söylediler. Manda sütünün, inek sütüne göre daha az su, daha çok kuru madde, mineral, yağ ve protein içerdiği için değerli olmasına rağmen manda sütü ürünlerine karşı vatandaşların yeteri kadar bilinçli olmadığını söyleyen yetkililer, talep yetersizliği nedeni ile tüketimin istenilen boyutlara ulaşamadığını, bunun da manda varlığını tehdit ettiğini ifade ettiler.

Eti ve sütü sığırdan daha kaliteli
Mandaların ineklere göre daha az ter bezleri olduğu için bulundukları yerde mutlaka su birikintisi veya göle gereksinim duyduğunu anlatan yetkililer, düşük kaliteli kaba yemleri yiyen mandaların kolay yetişen, kolay beslenen et verimi yüksek hayvanlar olduğuna, besicilik için de değerlendirilebileceklerine işaret ettiler. Bakımlarının kolay olması, kolay beslenmeleri, etinin ve sütünün besin değeri açısından sığıra göre daha kaliteli olması nedeniyle son yıllarda sayıları azalan mandalara, hak ettikleri değerin kazandırılması için ülke genelinde de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tarımsal desteklemelerin yanı sıra, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile Türkiye ' nin yerli gen kaynaklarının korunmasına yönelik projede, yok olan yerli ırklar arasında gösterilen mandaya da yer veriliyor.
Özellikle sulak bölgelerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nca teşvik projeleri uygulanırken Samsun ' da da Kızılırmak Deltası ' ndaki manda varlığını artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu ' nun desteği ile bir proje yürütülüyor. Tarım İl Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Doğa Derneği işbirliğiyle hazırlanan 'Manda Sevdası' adlı proje ile bölgedeki manda varlığının artırılması hedefleniyor.

Türkiye ' de hayvancılıkta yaşanan olumsuz gelişmelere paralel olarak son yıllarda manda varlığı da geriliyor. Sütünden İtalya ' nın dünyaca ünlü peyniri ...