+ Konuya Cevap Yaz
16 sonuçtan 1 ile 16 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  24 Şubat 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  40
  Mesajlar
  100
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  26 Mart 2008 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 26828 (Mükerrer)

  BAKANLAR KURULU KARARI


  Karar Sayısı : 2008/13392

  Ekli “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12/3/2008 tarihli ve 122 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.  Abdullah GÜL

  CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

  Başbakan

  C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU K. UNAKITAN

  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

  M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY

  Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

  A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

  Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

  R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

  Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU

  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı  TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE

  İÇİN ÇİFTÇİLERE ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ

  YAPILMASINA DAİR KARAR  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Ödeme yapılacak çiftçiler

  MADDE 2 – (1) 16/2/2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/14) kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olup, doğrudan gelir desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere, birim alan üzerinden ürün gruplarına göre mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılır.

  Ödeme miktarı ve ödemeye esas arazi büyüklüğü

  MADDE 3 – (1) Destekleme miktarları, ürün gruplarına göre ekli Tabloda belirlenmiştir. Çiftçi başına desteklenecek toplam arazi miktarı 500 dekarı geçemez.

  (2) Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemindeki 2007 yılı Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi kayıtlarına göre oluşturulacak icmaller üzerinden doğrudan çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır.

  (3) Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenir.

  Finansman

  MADDE 4 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye hizmet komisyonu ödenir.

  Denetim

  MADDE 5 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

  Cezai hükümler ve sorumluluk

  MADDE 6 – (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

  (2) Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

  (3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

  Diğer hükümler

  MADDE 7 – (1) 2009 yılı ödemeleri için 2008 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.

  Yürürlük

  MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 9 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.  TABLO

  ÜRÜN GRUPLARI
  MAZOT

  DESTEKLEME TUTARI (YTL/Dekar)
  KİMYEVİ GÜBRE

  DESTEKLEME TUTARI

  (YTL/Dekar)

  Sebze, meyve (üzüm hariç), süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları


  1,8


  1,55

  Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler ve üzüm alanları
  2,88
  2,13

  Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları
  5,4
  3


 2. #2

  Üyelik Tarihi
  24 Şubat 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  40
  Mesajlar
  100
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  ARKADAŞLAR PARALARIN Bİ KISMI YOLA ÇIKMIŞ GALİBA

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  19 Aralık 2007
  Mesajlar
  1,180
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  hadi inş aga yaw en kısa zamanda dagılır inş

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  14 Kasım 2007
  Yaş
  26
  Mesajlar
  2,294
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  Paylaşım için saol...

 5. #5
  TMS_HST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Aralık 2007
  Şehir
  Konya
  Yaş
  24
  Mesajlar
  3,252
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  ÇOK TŞK BİLGİLENDİRDİĞİN İÇİN.

 6. #6
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  yarın paralar cepteymıs ntv soyledı yarın dagıtılıyormus

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  15 Ekim 2007
  Şehir
  Bergama/İZMİR
  Yaş
  26
  Mesajlar
  459
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  beyler yanlış anlamadım dmi yarın paralar dağıtılı bölge bölgemi yoksa heryerde dağıtılırmı para lazıııım

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  CEPTEYMİŞ HE VAROL HASAN

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2007
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  25
  Mesajlar
  13,626
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  bence bölge bölge olabilir destekler hep öyle dağıtılır çünkü
  yattı yatacak artık hesap gözler olduk yatsada kurtulsak

 10. #10
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  Alıntı ÇağRı link=topic=2112.msg20987#msg20987 date=1206738046 Nickli Üyeden Alıntı
  bence bölge bölge olabilir destekler hep öyle dağıtılır çünkü
  yattı yatacak artık hesap gözler olduk yatsada kurtulsak
  MEHDI EKERIN YADA UNAKITAN BEYIN .UMURUNDAMI

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  KİMİN UMRUNDAKİ ÇİFTÇİDE PARA VARMI YOKMU NAPAR NE YER BU ÇİFTÇİ DİYE

 12. #12
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=2112.msg21003#msg21003 date=1206739186 Nickli Üyeden Alıntı
  KİMİN UMRUNDAKİ ÇİFTÇİDE PARA VARMI YOKMU NAPAR NE YER BU ÇİFTÇİ DİYE
  ANCAK KAHVE KOSELERINDE KONUSULUR BU KELIME

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  15 Kasım 2007
  Yaş
  27
  Mesajlar
  4,102
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  YANLIŞ ANLAMA HASAN BEN KAHVE İŞLETMİYOM DEDEM FİLAN DERDE ONDAN DUYARIM ANCA

 14. #14
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  Alıntı ÜÇPIN@RLI KORAY link=topic=2112.msg21008#msg21008 date=1206739711 Nickli Üyeden Alıntı
  YANLIŞ ANLAMA HASAN BEN KAHVE İŞLETMİYOM DEDEM FİLAN DERDE ONDAN DUYARIM ANCA
  KARDEŞ HUKUMET KONUSMAZ CIFTCI NEDIR NE SEKILDIR DIYE KARARI ALIR YÜRÜRLÜGE KOYAR İSTER İFLAS ET UMURUNDA OLMAZ

 15. #15

  Üyelik Tarihi
  24 Şubat 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  40
  Mesajlar
  100
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  ARKADAŞLAR PARALAR HESABA YATMIŞ, AMA BANKAMATİKLERDE PARA YOK AYRI MESELE

 16. #16

  Üyelik Tarihi
  19 Aralık 2007
  Mesajlar
  1,180
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ  hadi inş daha nadaslar mzaot lazım yarın cıkacaz bizde nadasa

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 'GÜBRE, MAZOT ve YEM DESTEĞİ 28 ŞUBAT'TA ÖDENİYOR'
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 24
  Son Mesaj : 01.Mart.2015, 22:36
 2. mazot gübre destegi
  Konu Sahibi köylü Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Şubat.2014, 21:56
 3. Mazot, Gübre Desteklemesi !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Konu Sahibi erdal600 Forum İlginç
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 26.Şubat.2013, 16:10
 4. mazot gübre desteklemeleri
  Konu Sahibi ramazan14 Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Şubat.2012, 20:59
 5. gübre ve mazot destekleri
  Konu Sahibi gökoğlu Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 15.Haziran.2009, 21:19

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status