Giriş
Motor haritalama motor davranışını, ayarlanabilir motor parametrelerinin fonksiyonu olarak modelleme prosesidir; araç sürüldükçe değişen miktarlar açısından motorun çıkışlarını öngörmektir. Örneğin, motor hızı ve yakıt karışımı değiştikçe yayılan karbon monoksid miktarı nasıl değişir.
Motor haritalama prosesinin temel kullanımlarından biri, motorun belli sınırlar içerisinde çalışmasını sağlarken motorun yakıt verimini optimize eden elektronik motor kontrolörlerinin kalibrasyonudur. Bu limitler, yasalar tarafından, örneğin belli egzost gazlarının emisyon limitleri, veya motorun çalışma koşulları tarafından, örneğin egzost gazı sıcaklığının konvertöre bir zarar vermesini engellemek amacıyla belli bir değer altında kalması gerekliliği, belirlenir.
Motor kontrolörünün ana ilkesi, basit olarak ifade edilirse, motor hızı ve yükü ile indekslenmiş iki-boyutlu bir dizidir. Burada yük, motora giren hava miktarının bir ölçüsüdür. Tablonun hücreleri en basit anlamda üç kalibrasyon parametresinin değerlerini içermektedir ve bunlar şu üç kalibrasyon parametresi olabilir: hava-yakıt karışım oranı, egzost gazı geri dönüşüm oranı ve ateşleme zamanıdır. Bu parametrelerin değerleri motor kontrolörü tarafından her motor hızı ve yükü için ayarlanacaktır.
Motor kontrolörünün kalibrasyonu, bu tablonun ayrıntılı olarak doldurulması anlamına gelmektedir. Optimizasyon problemi, karmaşık kriterler ve bazı karmaşık kısıtlar gözetilerek en iyi kalibrasyonu bulmaktır. Motor haritalama modellerine bu kriterlere göre kalibrasyonu değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulur. Eğer mümkün olabilecek her kalibrasyonu değerlendirebilirsek, en iyi olan belirlenebilir. Pratikte ise mümkün olan her kalibrasyonu değerlendirmek imkansızdır ve optimizasyon teknikleri kullanılır. Fakat , önceden belirlenmiş kriterlere ve kısıtlara göre motor kontrolör kalibrasyonunun değerlendirebilmek için motor haritalama modeli ihtiyacını değiştirmez.
Motor haritalama için mevcut yaklaşım geniş polinom modellerin kullanılmasıdır, ve bu da bazı problemleri beraberinde getirir, uydurulan modelin yorumlama zorluğu bunlardan biridir. Bu yaklaşım uydurulmuş polinomun karmaşıklığı nedeniyle araştırmayı daha zor bir hale getirir.
Ana fikir motor haritalama modelini iki aşamada yorumlamaktır. Bu veriyi anlaşılır bir biçimde yorumlamaya ve motor haritalama modelini çok yönlü bir şekilde kullanma olanağına izin verir. Bu iki-aşamalı model, veri toplama metoduyla yakından uyumludur ve modele iki farklı hata terimi getirir. İki aşamalı model yaklaşımı, bir tekrarlamalı ölçüm modeli formudur, ve bu nedenle aynı zamanda çok seviyeli bir modeldir.

İki Aşamalı Modelleme Yaklaşımı
Veri iki aşamalı bir proses şeklinde toplanır: motor hızı(rpm), motor yükü(load), hava yakıt karışım oranı(afr) ve egzost gazı geri dönüşüm oranı(egr) sabit bir değerde tutulurken ateşleme avansının değiştirilmesi ve bu işlemin farklı rpm, load, afr ve egr değerleri için tekrarlanması ile gerçekleştirilir.
Bu veri yapısı temel olarak iki aşamalı modeli akla getirir; ilk aşama çıkışlar ve ateşleme zamanı arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için her testte eğrilerin uydurulmasını içerirken ikinci aşama bu eğrilerin motor parametrelerinin fonksiyonu olarak değişiminin modellenmesini içerir.
Modellemeyi iki aşamalı bir proses haline bölerek, her iki aşamanın da motor haritalama için daha sezgisel bir yaklaşıma neden olacak basitlikte olmaları sağlanır. Modellemenin ilk aşamasında imkan dahilinde non-lineer eğriler kullanılarak, bir-boyutlu eğri uydurulması gerekmektedir. İkinci aşamada ise modelleme düzenli deneysel dizaynlar ve basit cevap yüzey modelleri kullanılarak basitleştirilecektir. Her iki modelleme tekniği de, model seçiminin, parametre kestiriminin ve hataların bulunmasının kolaylaştırılması için kapsamlı grafiksel tekniklerin kullanımına izin veren, geliştirilmiş istatistiksel metodolojilerdir. İki aşamalı modelleme, kabul edilir eğri uydurma ve cevap yüzeyi metodolojileri gibi istatistiksel tekniklerle birleştirilmiş olmakla beraber veri toplama metoduna da uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla iki aşamalı modelleme, veriden motor haritalama modeli üretme prosesinin daha anlaşılır olmasını sağlamalıdır.