Ekonomik krizin etkilerini azaltmak için reel sektöre yönelik önlem paketleri, yeni destekler, kredi olanakları, kurtarma planları açıklanıyor. “Can suyu” kredileri veriliyor.
Tarım sektörüne yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi, çiftçilerin hak ettiği 2008 destekleri bile ödenmiyor.
Çiftçiler her gün telefonla, mesaj yazarak soruyor.
Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek?
Hububat destekleri ne zaman ödenecek?
Yem bitkileri destekleri ne zaman ödenecek
Hayvancılık destekleri ne zaman ödenecek?
Üretim için hazırlık yapacağız, destekler ne zaman ödenecek.
Sorular uzayıp gidiyor.
Bu soruları her fırsatta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na soruyoruz. Bakanlık derin uykuda, ses vermiyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan bakanlar kurulu kararlarını ve desteklemelerle ilgili tebliğleri inceleyerek ödemelerin en erken ne zaman yapılacağını saptamaya çalıştık.
Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek?
Doğrudan gelir desteğinin kaldırılmasından sonra alan bazlı verilen en kapsamlı destek olan mazot ve kimyevi gübre desteği için son başvuru tarihi 20 Ocak 2009. Bu tarihten sonra 10 gün askı süresi ve 10 günde değerlendirme süresi olacağına göre gübre ve mazot desteğinin Şubat’tan önce ödenmesi mümkün değil. Başvuruların değerlendirilmesi, askı süresi vs. dikkate alındığında gübre ve mazot desteklemelerinin ödemesi en erken Mart’ta başlayacak.
Toprak analizi desteği ne zaman ödenecek?
Toprak analizi yaptıran ve bunu belgeleyen çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 2.5 lira destek ödenecek. Buna ilişkin tebliğ 31 Aralık 2008′de yayınlandı. Tebliğin yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurulardan sonra 10 günlük askı süresi var. İtirazlar, değerlendirme ve sonuçların kesinleştirilmesi Mart ayını bulur. Toprak analizi desteği ile ilgili süreç hem çok karmaşık hem de uzun. Bu nedenle ödemeler seçimden sonraya kalabilir.
Destekleme primleri ne zaman ödenecek?
Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticiler için son başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve aspir için 3 Nisan 2009 olarak belirlendi. Askı süresi ve değerlendirmeler dikkate alındığında bu ürünlerde destekleme primi ödemesi en erken Mayıs 2009′da başlayacaktır.
Zeytinyağı destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler için ise son başvuru tarihi 5 Haziran 2009. Bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 2 Ekim 2009 olarak belirlendi. Zeytinyağı primi en erken 2009 sonunda başlayacak ve 2010 yılına sarkacak.
Hububat ve baklagil destekleme primleri ne zaman ödenecek?
2008 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2009 olarak belirlendi. Hububat ve baklagil destekleme primleri en erken Haziran 2009′da ödenecek.
Hayvancılık ve yem bitkileri destekleri ne zaman ödenecek?
2008 yılında ilk kez uygulamaya konulan ve ödemesi 2009 bütçesinden yapılacak hayvan başına destek için başvurular 2009 mart sonunda kesinleşeceğinden, ödemelerin başlaması en erken nisan ayı sonunda olacak.
2007 yılına ait yem bitkileri ödemesini alamayan çiftçiler var. Öncelikle bu ödemeler yapılacak. 2008 yılı yem bitkileri desteklerinin ise en erken nisan ayında başlaması bekleniyor.
Resmi Gazete’ de yayınlana tebliğ ve kararlara bakılırsa, 2008 desteklerinin ödemesi en erken mart ayı sonunda başlayacak. Fakat, Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğlerin, kararların fazla bir değeri yok. Ödemelerin başlaması tamamen hükümetin kararına bağlı. Çiftçilerin umudu, desteklerin 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimden önce ödenmesi.
Hükümet, 2007′de, 22 Temmuz seçiminden hemen önce desteklerin bir bölümünü ödeyerek, bir bölümünü de ödemeyi taahhüt ederek çiftçilerin oyunu almayı başardı. Yerel seçimden önce benzer bir planı uygular mı, uygularsa çiftçiler AKP’ye oy verir mi? Seçime çok kısa bir zaman kaldı, yaşayıp göreceğiz.