Cildi gençleştiren ' Elma ' üretiminde dünyada 3. sıradayken 6.sıraya geriledik..2007 yılında kilosu 65-90 Ykr olan elma fiyatı

2008 yılında 47 Ykr ' a düştü..2008 Yılında elma fiyatı yüzde 47 geriledi..!

Bahçelerini yenileyen üreticinin malları elinde kaldıÜlkemizde yaklaşık olarak 2,5 milyon ton üretimi gerçekleştirilen elmanın insan vücudundaki birçok hastalığa iyi gelmesinin yanı sıra, cilt yaşlanmasını da geciktirdiği bilinmektedir. Son yıllarda bodur ve yarı bodur elma çeşitlerin dikilmesi ile bahçeler yenilenmiş tüketicinin de talebinin daha yoğun olduğu yeni standart çeşitler artırılmıştır. Elma üretiminde görülen olumlu gelişmelere rağmen üretici emeğinin karşılığını alamamaktadır.

Elma üreticilerinin en büyük sorunu başta pazarlama ile birlikte depolama imkanlarının yetersizliği; paketleme, ambalajlama ve sınıflandırma işlemlerinin eksikliğidir. Elma üreticisi pazarlama sorununu aşabilmek için çaba göstermektedir. Ancak, halen maliyetin altında ürün satılmakta hatta üretici alıcı bulmakta zorlanmaktadır.

Tüketici talebine yönelik üretim gerçekleştirmek amacıyla bahçeler yenilenmiş, pazar sorununu çözmek amacıyla üretici birlikleri kurulmuştur. Ancak, kurulan birlikler resmiyette var olmasına rağmen henüz uygulamada aktif hale gelememektedir. Özellikle üretici birliklerinin ticari faaliyet yapamaması birliklerin aktif olmasındaki en büyük engellerin başında yer almaktadır.

Ülkemizin depolama kapasitesi yetersiz olup, elma üretimimizin yarısı depolara girmemekte ve adi depolarda muhafaza edilmektedir. Bu da elma kalitesinin çabuk yitirilmesine neden olmakta, ürünün önemli bölümünün hasadı takiben iç pazara sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu elmalar marketlerde, depolarda saklanmış ithal edilen ürünlerle aynı anda satışa sunulmakta olup çok düşük fiyatlara rağmen alıcı bulmakta zorlanmaktadır.

Tüm bu sorunlar karşısında çıkış yolu bulamayan elma üreticisi elmasını pazarlayamamaktadır. Geçen yıl 65-90 Ykr/kg olan elma fiyatları bu yıl 47 Ykr/Kg kadar gerilemiştir. Meyve suyu fabrikaları ise stoklarının yeterli olduğunu belirterek alım yapmak istememektedirler. Geçen yıl 25 Ykr/Kg’dan elma alan fabrikalar bu yıl 8-9 Ykr/Kg’dan almaktadırlar.

Dünya elma üretiminde üçüncü sırada iken elma üreticisinin yeterli geliri elde edememesi ve üretim aşmasında yaşanan sorunlar karşısında altıncı sıraya gerilemiş bulunmaktayız. Oysa ki, elma üreticisi emeğinin karşılığını alabilirse dünya üretiminde yeniden ilk sıralara ulaşabiliriz. Elmanın değerini bulması için yapılması gerekenler şunlardır:

Girdi fiyatları çok yükselmiştir. Üreticiler artık maliyetlerini düşürmek için girdi kullanımını azaltma yoluna girmişlerdir. Girdilerin azalması demek kalitenin, verimin düşmesi demektir. Bu nedenle girdilere yeterli destek verilmelidir.
· Üretilen 2,5 milyon ton elmanın sadece %0,3’ü ihraç edilebilmektedir. Elma ihracatının artırılması gerekmektedir. İhracat denilince sadece AB akla gelmemeli, diğer pazarlarda dikkate alınarak bir pazar araştırması yapılmalıdır. Bunun için geçmiş yıllarda verilen ihracat iadesi desteği yeniden uygulanmalıdır.

· Uluslararası fuarlarda ülkemizde üretilen elma çeşitlerimiz tanıtılmalıdır.

Soğuk hava ve atmosfer kontrollü depoların yetersiz olması nedeniyle ürün kayıpları fazla olmakta ve üretici hak ettiği geliri elde edememektedir. Bu nedenle soğuk hava ve atmosfer kontrollü depoları sayısı artırılmalıdır.
Depolamanın teşvik edilmesi bakımından, soğuk hava depolarında elektrik ücretleri düşürülmelidir.
Üretici birliklerinin aktif olabilmesi için gerekli destekler verilmeli, pazarlama kolaylığı sağlanması bakımından Kanunda gerekli değişiklik yapılmalıdır.
Ülke içi tüketimi artırmak amacıyla elmanın yararları ve kullanım alanlarının anlatıldığı tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır.
Ülkemizde meyve suyu sanayi son yıllarda gelişme göstermiştir. Elmanın meyve suyu sanayinde kullanımının artırılması sağlanmalıdır.