İTB ' den, hükümete çağrı

“Destek paketinde, tekstil, konfeksiyon ve tarım unutulmasın”


İzmir Ticaret Borsası, ilgili bakanlara birer mektup göndererek, hükümetin dünyada yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hazırladığı destek paketinde, tekstil, konfeksiyon ve tarımsal sanayinin unutulmamasını istedi, sektörde yaşanan sıkıntılara karşı çözüm önerilerinde bulundu.


İzmir Ticaret Borsası bünyesindeki Pamuğun Çırçırlanması, Tekstil Elyafı ve Benzerleri ile Tarımsal ve Tekstil Hammaddelerinin Satışı ile İlgili Aracılar meslek grupları, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir toplantıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım Bakanı Mehdi Eker ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan’a, pamuk üretimi ve tekstil-konfeksiyon sektörü için önerilerin yer aldığı bir mektup gönderildi.


Hükümetin, ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmek için hazırladığı destek paketinde, Türkiye ' nin lokomotif ve en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden tekstil konfeksiyon ve tarımsal sanayinin yer almasının gerektiği vurgulanan mektupta, pamuk destekleme priminde yapılan yüzde 10 kesintiden vazgeçilmesi istendi. Pamuk üretiminde meydana gelen azalmanın başlıca nedeninin yüksek üretim maliyetleri olduğuna dikkat çekilirken, ürün miktarı ve çeşidinin baz alınarak ilaç, gübre ve mazotta üretime endeksli yeni bir destek sistemi oluşturulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yatırım ve istihdam teşviklerini düzenleyen ve bazı illeri kapsayan 5084 sayılı yasanın, tüm bölgeler için geçerli olması talep edildi.


İlgili meslek gruplarının toplantısında sorunların ve çözüm önerilerinin bir arada tartışıldığını belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz, dünyada yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin tekstil ve konfeksiyon sektöründe yoğun olarak hissedildiğini söyledi. Hükümetin hazırladığı önlem paketinde tekstil, konfeksiyon ve tarımsal sanayinin kapsam içinde olması gerektiğini vurgulayan Kocagöz, “Dünyanın en kaliteli pamuklarından birinin üretildiği ülkemizde üretim miktarı her geçen gün azalıyor. 2002/03 sezonunda 988.000 ton olan üretimimizin 2008/09 sezonunda 450.000 tona gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde pamuk ithalatı önemli miktarda arttı ve 2007 yılında ithalat için ödediğimiz tutar 1,250 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, bu dönemde önemli sayıda fabrikanın kapandığı ve birçok kişinin işsiz kaldığı da biliniyor” dedi. Global krizin de etkisiyle tekstil sektöründe kapasite kullanım oranlarının özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren gerilemeye başladığına dikkat çeken Kocagöz, “Ülkemizin en önemli döviz kaynaklarından olan Tekstil ve Konfeksiyon ihracatı ise 2008 Kasım ayı ile birlikte düşüşe geçti ve Şubat 2009’a kadar olan 4 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında geriledi. Sektörün yaşadığı tüm bu sorunlar göz önüne alındığında Hükümetin hazırladığı destek paketinde tekstil, konfeksiyon ve tarımsal sanayinin yer almasının gerekliliği de ortaya çıkıyor” diye konuştu.