Kaynağı ABD olan küresel mali kriz son bir yıl içinde ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi. Hattâ, daha dün diyebileceğimiz zaman dilimine kadar, hemen her vesileyle dilimizde yer eden, “Küresel Isınma,” “Ekolojik Dengenin Bozulması,” “İklim Değişiklikleri” gibi ifadeler artık anılmaz oldu. İğneden ipliğe kadar tüm konular artık küresel mali krizle ilişkilenir oldu.
Asıl tehlikenin yerini bu tehlikenin yansımalarından birisi almış olması üzerinde durmamız lazım. Zira uygulamaya konulan veya konulması planlanan trilyon dolarlık tedbir paketleri küresel mali krize bir çözüm getirse de asıl tehlike ortadan kaybolmayacak. Bilakis artarak devam edecek. Belki dünyanın sonunu biraz daha hızlandıracak.
Uzay denizi ortasında minik bir adacık olan dünyadan başka gidebileceğimiz bir başka gezegen yok. O gezegenin de üzerinde yaşayan insanlar için barındırdığı kaynaklar çok sınırlı. Böylesine küçük ve sınırlı kaynaklar ise özellikle gelişmiş ve üst düzey gelir seviyesine sahip insanlar ve ülkeler tarafından ölçüsüzce tüketilmekte. Bu tüketim insanlığı, üzerinde yaşadığımız dünyayı topyekûn felakete ve kaçınılmaz bir sona doğru hızla götürmekte.
Yakın bir gelecekte, önlem alınmaması, frene basılmaması halinde insanlığı küresel mali krizden daha tehlikeli bir facia bekliyor: Küresel Zıraî Kriz.