Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TMO ' ya ürün getiren çiftçilerin yüzde 70 ' inin 20 tona kadar üretim yaptığını belirterek, “TMO ' nun küçük çiftçiyi koruyucu durumda olması, çiftçinin nakit ihtiyacından dolayı ürünü bir an önce satmak zorunda kalması gibi sebepler bu günkü durumda TMO ' yu sektörün ayrılmaz bir parçası yapmaktadır. Ülkemizdeki tarımsal işletmelerin yüzde 35 ' i 20 da ' ın altında araziye sahiptir. Bu işletmelerin toplam işlenen alan içindeki payı ise yüzde 5,3 ' dür. Türkiye ortalama verim 230 Kg/da ' dır. 3 ton ' luk üretim için gerekli arazi büyüklüğü yaklaşık 15 da ' dır. Bu yönetmeliğin buğday çiftçisine ve üretimine olumsuz yansımaması için sektörün alt yapı sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Aksi halde bu yönetmelikler küçük çiftçinin daha fazla ezilmesine zemin hazırlamaktadır” şeklinde konuştu.