Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere, yıl içersinde ödemelerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.

--------------------------------------------------------------------------------


Tarım İl Müdürü İlkay Uçar, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletmeye yıllık 225 TL ödeneceğini kaydetti. Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bakanlar Kurulu’nun 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki kararı 15 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar ile ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında destekleme ödemesi yapılacak. Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak, destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletmeye yıllık 225 TL ödenecektir. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’mızca yayınlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarında bir danışmanın hizmet vereceği çiftçi sayısı ve alanlar belirlenmiştir. Buna göre bir tarım danışmanı, tarla bitkileri ve meyvecilikte en fazla 5000 dekar, seracılıkta en fazla 500 dekar, büyükbaş hayvancılıkta en fazla 1000 baş, küçükbaş hayvancılıkta en fazla 10.000 baş işletme büyüklüğüne hizmet verebilmektedir. Ancak bir tarım danışmanının hizmet vereceği maksimum çiftçi sayısı 120’yi geçememektedir. Bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, uygulama alanı ve diğer hususlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacaktır” dedi.