FİSKOBİRLİK TEN alacağını tahsil edemeyen Şekerbank, bu kez kredi kullandırdığı fındık üreticisinin peşine düştü.

--------------------------------------------------------------------------------


FİSKOBİRLİK’TEN alacağını tahsil edemeyen Şekerbank, bu kez kredi kullandırdığı fındık üreticisinin peşine düştü. Yaklaşık 9 bin üreticiye uyarı yazısı yazan Şekerbank Hukuk Müşavirliği ödemeyi faiz ve teferruatlarıyla birlikte geri istedi.

Hani Borç FİSKO’nundu?

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin üreticiyi aldattığı belirtildi. FKB’nin 1 Nisan 2008 tarihli basın açıklamasında Şekerbank’tan alınan kredi için “Borç FİSKO’nun borcudur, vatandaşın değil. Vatandaşın kapısına icra gitmeyecek” denilmişti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (Fiskobirlik) 65 milyon TL’lik alacağını tahsil edemeyen Şekerbank, bu kez kredi kullandırdığı fındık üreticisinin peşine düştü. Yaklaşık 9 bin üreticiye uyarı yazısı yazan Şekerbank Hukuk Operasyon Müdürlüğü, Fiskobirlik’teki alacağının temliki ile kullandırdığı krediyi kullanım tarihinden itibaren bugüne kadar işleyen faiz ve teferruatlarıyla birlikte geri ödenmesini istedi. Banka hukuk bürosu yetkilileri paranın geri ödenmemesi halinde üretici ve kefili hakkında yasal işleme başlayacaklarını da ifade etti.

2007 yılında Fiskobirlik’ten alacağını tahsil edemeyen fındık üreticisi için Şekerbank ile yapılan protokol, şimdi de üreticinin kabusu oldu. Protokol gereği üretici Fiskobirlik’ten alacağının temliki karşılığında kredi kullanmış, bu kredinin geri ödemesini de Fiskobirlik üstlenmişti. Şekerbank üreticilerin parasını kredi kullandırarak ödedi ama aradan 2 yıl geçmesine rağmen Fiskobirlik bu parayı Şekerbank’a geri ödemedi. Bunun üzerine harekete geçen banka, üreticilere yazı göndererek, kullandıkları kredinin geri ödenmesini talep etti. Banka’nın Avukat Fulya Bahadır ve İstemihan Türkmen aracılığıyla 02 Mart 20009 tarihli yazıyla gönderdiği yazıda aynen şöyle deniliyor:

'Sayın Muhatap; Bankamız ile Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında 30.03.2007 tarihinde akdedilen protokol ve 03.05.2007 tarihli ek protokol kapsamında Fiskobirlik ' ten olan fındık bedeli alacağınızın tarafımıza temliki sureti ile Fiskobirlik ' ten olan fındık bedeli alacağınızın %30 ' una kadar kredi kullandırılmıştır. Fiskobirlik, 30.03.2007 ve 03.05.2007 tarihli protokolleri 'garanti veren' sıfatı ile imzalamış ve ilgili protokolün 6. maddesi uyarınca kredi kullanan her bir ortağının Banka ' ya vadesinde ödenmeyen kredi borcunun (anapara+ faiz+ masraf+ vs) muaccel sayılacağını ve bu borcun tamamını Banka ' nın ilk yazılı talebi üzerine, en geç 10 gün içerisinde nakden ve defaten, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen sürelere ait kredi sözleşmesi ile belirlenen temerrüt faizi ile birlikte, derhal ve defaten hiç bir itiraz ve defi ileri sürmeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş ancak vadesinde ödenmemiş olan kredi borcunuz için Fiskobirlik tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bahsi geçen 2 adet protokole istinaden; 22/05/2007 tarihinde kullanmış olduğunuz 5.350 TL krediyi, kullandırım tarihinden bu güne kadar işleyen faiz ve teferruatları ile beraber ödemeniz gerekmektedir. Bankamız kredilendirme prosedürlerine uymak kaydıyla, kullandırım tarihinden bu güne kadar işleyen faiz ve teferruatları ile belirlenecek kredi kullandırım komisyonlarının tarafınızca karşılanması halinde kredi 1 yılı geçmemek üzere tarafınıza yeniden kullandırılabilecektir. Aksi halde, Bankamız ile akdetmiş olduğunuz Genel Kredi Sözleşmesi/leri ' nin ilgili maddelerine istinaden fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 22/05/2007 tarihinde kullanmış olduğunuz 5.350 TL kredinizin kat ' edileceğini, sizin ve kefiliniz hakkında yasal takip işlemlerine başlanacağını ihtaren bildiririz.'

Üreticiler, bu şekilde Şekerbank’tan 9 bine yakın üreticinin kredi kullandığını ve 9 bin kişinin bu ekonomik krizde parayı geri ödemeyeceğini ve hemen hemen hepsine icra gideceğini belirttiler. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2008 yılı fındık bedellerini ödemeye devam ettiği bildirildi.

HANİ BORÇ FİSKOBİRLİK’İN İDİ

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, 01 Nisan 2008 tarihinde basında çıkan açıklamalarında, FKB yönetiminin Şekerbank’tan 65 milyon TL kredi aldığını ifade ederek, 'Borç Fiskobirlik’in borcudur, vatandaşın değil. Vatandaşlar icra korkusu yaşıyordu. Biz bu sorunu çözdük. Vatandaşın kapısına icra gitmeyecek' demişti.