Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Homurlu, küresel mali krizin Türk tarımını finansal açıdan olumsuz yönde etkilediğini kaydetti

--------------------------------------------------------------------------------






Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Homurlu, küresel mali krizin Türk tarımını finansal açıdan olumsuz yönde etkilediğini kaydetti

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Behçet Homurlu, çiftçilerin sıkıntıları atlatabilmesi için desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Homurlu, yazılı açıklamasında, küresel mali krizin Türk tarımını finansal açıdan olumsuz yönde etkilediğini belirterek, özel bankaların kredilerde kesinti yapmasının çiftçileri sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Kredi vadelerinin uzatılmasının çiftçileri rahatlatacağını belirten Homurlu, şunları kaydetti:

' ' Çiftçiler gerekli düzenlemeler ile desteklenmeli, destekleme primleri zamanında açıklanmalıdır. Birçok üründe prim sistemine geçilmiş olması Türk tarımı için sevindiricidir.

Ancak, katma değeri yüksek olan pamuk fiyatlarının, tekstil sektörünün içinde olduğu şartlardan dolayı düşmesi, korkarız ki gelecek yıl çiftçide kaçışa ve pamuk açığının daha da artmasına neden olacaktır. Bu nedenle gelecek yıl üretim alanlarının daha da azalmaması için pamuk primleri, ekimi özendirecek seviyelere çekilmeli ve en geç Mart ayında açıklanmalıdır. ' '

Homurlu, tarım sektöründe 2008 yılı destekleme primlerinde yüzde 10 kesinti yapıldığını belirterek, hububat, pamuk, soya ve mısırda ödemelerin bir an önce başlatılmasını beklediklerini bildirdi.

Türk tarımının uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Homurlu, şöyle devam etti:

' ' Mazot ve gübreye verilen desteği yetersiz bulmamıza rağmen olumlu bir başlangıç olarak görüyoruz. Ancak verimi direkt ilgilendiren gübredeki yüzde 18 KDV oranının yüzde 1 ' e indirilmesi ve ithalatta yapılacak düzenlemelerle gübre maliyetlerinin yüzde 23 düşmesi üreticileri rahatlatacaktır. ' '