TZOB, süt piyasasına müdahale alımı yapılmasını istedi
Ankara - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt fiyatlarında 2008 yılında yaşanan ciddi orandaki düşüşün 2009 yılında da devam ettiğini belirterek “Devlet gerektiğinde piyasaya alımlar yoluyla müdahale etmeli” dedi.Bayraktar, 3 Mart 2009 tarihinde yapılan “Süt Sektörü Toplantısı”nın sonuçlarının yer aldığı raporu, düzenlediği basın toplantısında değerlendirerek, Hükümetin, Avrupa Birliği ve ABD;de olduğu gibi müdahale alımları yoluyla piyasaya girip istikrarı sağlaması gerektiğini bildirdi.

Süt üreticisinin sürekli zarar ettiğini savunan Bayraktar, süt üretimini uzun süre devam ettirmenin mümkün olmadığını, 60 kuruşun altındaki hiçbir fiyatın, üretici açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Son bir yıl içinde 150 binden fazla damızlık süt hayvanının kasaba gittiğini ve bunların büyük bir kısmının son altı ayda kesime sevk edildiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Türkiye;de damızlık süt hayvanlarının kesimi önlenemezse, buzağı sayısı düşecek, en geç sonbahar veya kışın sanayiciler ’süt bulamıyoruz’ ve ‘hayvan yok’ diyecekler, bu durum AB ve ABD gibi ülkelerden hayvan ithal etmeye kadar gidecektir. Türkiye ilerleyen dönemlerde süt ve süt ürünlerinde ithalatçı konumuna gelebilecektir. Şu an sütü kurtarırken, önce ineğin kasaba gitmesi önlenmeli. Çünkü, eğer ineği kurtaramazsak, ineğin sahibi elden gidecektir. Şehirde işsiz kalanlara belki belediye bakar, yardım eder fakat kırsalda bunun anlamı açlıktır.”

“Hükümet birçok sektör için tedbir açıkladı, fakat açıklanacak tedbir paketinde can çekişen süt sektörünü unuttu” diyen Bayraktar, süt üreticilerinin borcunu ödeyemeyerek “konkordato” ilan ettiğini ifade etti. Bayraktar, sektörde sıkıntıların aşılabilmesi için önerilerini şöyle sıraladı:
- Süt ve süt ürünlerinde uygulanan KDV yüzde 8;den yüzde 1;e indirilmeli,
- Ahırlarda kullanılan elektrik fiyatlarında indirim yapılmalı,
- Çiftçilerin kredi borçları 3 yıl faizsiz ertelenmeli ve yeni kredi kullanma imkanı sağlanmalı,
- Süte ve hayvana verilen destekler yüzde 50 artırılmalı ve en kısa zamanda ödenmeli,
- Okul sütü programları geçici olarak değil, devlet politikası haline getirilerek sürekli uygulanmalı,
- Türkiye;de süt sektöründe ihale sistemine işlerlik kazandırılmalı,
- Süt konseyi yönetmeliğinde üretici örgütlerinin mutabık kalacağı değişiklikler yapılmalı, bu kapsamda özellikle süt piyasasına gerektiğinde müdahale edecek sistem kurulmalı, Süt Konseyi bu konuda yetkilendirilmeli,
- Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan süttozu ithalatı geçici bir süre için durdurulmalı.”

Tarım sektöründe kriz büyüdüğünü ileri sürerek, acil çözüm alınmasını isteyen Şemsi Bayraktar, “Öncelikli olarak; çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile elektrik borçları yapılandırılmalı, tarım destekleme bütçesi artırılmalıdır” dedi.