Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremeyecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Yönetmeliğindeki değişiklik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremeyecek. Aksi durumda, yetkili kişilerce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.Tarımla ilgili lisans, önlisans ve lise düzeyinde mezun olanlardan, halen tarımsal danışmanlık şirketlerinde görev yapanlar, kamuya ve sivil toplum örgütlerine sözleşme karşılığı tarımsal danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenler, serbest tarım danışmanlığı hizmeti verenler en geç 3 yıl içerisinde mesleki eğitimlerine uygun sertifikaları alacak. Bu kişilere, bu yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren, sertifika eğitimine ve sınavına katılmalarına kadar geçecek sürede çalışmalarını sağlamak amacıyla, geçici tarım danışmanlığı belgesi verilecek.