' tr ' uzantılı adresleri artık BTK verecek
Halen ODTÜ ' de yürütülen ' ' .tr ' ' uzantılı internet adresleri, yakında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yakında tarafından verilecek.

BTK ' dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma Bakanlığı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ' nun verdiği yetkiye dayanarak , ' ' İnternet Alan Adları ' ' tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini BTK ' ya verdi.

Bu çerçevede, BTK tarafından ' ' .tr ' ' uzantılı internet alan adları ile ilgili düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Kurum, söz konusu ' ' düzenleyici çerçeveyi, genel yaklaşımı doğrultusunda ilgili tüm paydaşların etkin katılım ve desteğini sağlayarak, onların birikimlerinden yararlanarak, işbirliği içinde hazırlamayı ' ' planlıyor.

Bu amaçla İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu ( ' ' .tr UKK ' ' ) oluşturuldu ve kurulun ilk toplantısı BTK ' da yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyen temsilcilerin katıldığı toplantıda, katılımcılara alan adları ve yönetimi ile ' ' .tr UKK ' ' bünyesinde kurulması düşünülen ' ' Yapı ve İşleyiş Kuralları ' ' , ' ' Haklar, Yükümlülükler ve İlişkiler ' ' ile ' ' Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları ' ' çalışma grupları hakkında bilgi verildi, onların görüş ve önerileri alındı.

Çalışma gruplarının raporları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Daha sonra da ' ' .tr ' ' uzantılı alan adresleri BTK tarafından verilmeye başlanacak.