Genç Çiftçiler Sertifikalarını Aldı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Çiftçiler Eğitim Projesi’ kapsamında, 2 Şubat 2009’da Ankara’da eğitime başlayan 37 Genç Çiftçi, 13 Mart 2009 tarihinde düzenlenen törenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları’ndan sertifikalarını aldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, eğitim gören genç çiftçilerin kırsal kesimin geliştirilmesi çabalarının içinde çok önemli bir yer tuttuğunu ve konu konuda kendilerine önemli görevler düştüğünü, genç çiftçilerin yeni teknolojileri takip etmesi gerektiğini söyledi. Müsteşar Mirmahmutoğulları, genç çiftçilerin özellikle AB kaynaklı fonlarla desteklenecek projeler üreterek hem ülkemize hemde bulundukları bölgelere yeni katma değerler kazandırma yönünde çalışmaların önemine değindi.

Genç Çiftçiler Eğitim Projesi;

• Genç çiftçilere tarımsal yayım ve kırsal kalkınma liderliğiyle ilgili bilgi ve beceriler vererek, onları yaşadıkları ortamda tarımsal yayım sisteminin gönüllü uygulayıcıları haline getirmeyi

• Genç, dinamik, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan geniş bir yayım alt yapısı oluşturmayı

• Genç çiftçilerin liderliğinde tarımsal üretim, işleme, pazarlama, tarımsal sanayi, kırsal eko-turizm vb. amaçlı çiftçi birlikleri kurmayı

• Genç çiftçilerin liderliğinde geniş bir çiftçi kitlesini ortak amaçlarda toplayarak, tarımsal üretimin gelişmesine katkıda bulunmayı

• Kırsal kesimde yaşayan gençlerimizin modern eğitim ve iletişim imkanlarını kullanarak, çağdaş tarım bilgi ve becerilerine hızla erişmelerini sağlamayı

• Kırsal kesimin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyini yükseltmeyi

• Genç çiftçilerin çevrelerinde ve kendi işletmelerinde oluşturucakları üretim artışları, girdi tasarrufları, doğal varlıkları ve biyolojik çeşitliliği koruma hizmetleriyle ulusal ekonomiye katkı sağlamayı

• Bilgisayar kullanımı, tarımsal yayım ve kırsal kesim liderliği gibi eğitim konularıyla geleceğin tarım sektörünün girişimcileri olacak genç çiftçilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.

Projenin hedef kitlesini ise kırsal kesimde yaşayan, tarımsal faaliyet içinde olan ve önder çiftçi özellikleri taşıyan, en az ilköğretim mezunu, 15-30 yaş arası genç çiftçiler oluşturuyor.

Genç Çiftçilere yönelik eğitimler, Ankara-Yenimahalle, Adana-Yüreğir, Aydın-Söke Eğitim Merkezlerinde uzman kişiler tarafından 6 hafta süre ile veriliyor.

Uygulama süresi 3 yıl olan projenin, bölgelere göre eğitim takvimi ise şöyle;

2008 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

2009 yılında İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi

2010 yılında Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi