AB ülkelerinde toplam tarım arazilerinin yüzde 4 ' ünde organik tarım yapıldığı bildirildi. AB tarım raporlarında Türkiye Avrupa için geleceğin meyve-sebze deposu olarak görülürken, Türkiye ise 2006 verilerine göre organik tarım yapılan 162 bin hektarlık alanıyla AB ülkeleri arasında geri sıralarda bulunuyor.

Eurostat ' tan yapılan açıklamaya göre, verileri elde edilemeyen Romanya ve Bulgaristan dışında ilk 25 AB ülkesinde 6 milyon 115 bin 465 yüz hektar organik tarım arazisi bulunuyor.

Türkiye gerilerde

İtalya ' da 1 milyon 69 bin, İspanya ve Almanya ' da 807 bin, İngiltere ' de 609 bin hektar organik tarım arazisi işleniyor.
Fransa ' da 561 bin, Avusturya ' da 360 bin, Yunanistan ' da 288 bin, Çek Cumhuriyeti ' nde 254 bin hektar organik tarım
gerçekleştirilirken 'tarım ülkesi' Türkiye ' deki arazilerin toplam 162 bin hektarında organik tarım yapılıyor.

Organiğe öncelik verenler

Eurostat ' a göre Avrupa ' da toplam tarım arazileri içinde organik tarım arazileri en fazla pay alan ülke yüzde 11 ile Avusturya. İtalya yüzde 8.4, Finlandiya yüzde 6.5, Portekiz yüzde 6.3, İsveç yüzde 6.2 oranında organik tarım arazilerine sahip bulunuyor.

Avrupa Türkiye ' yi meyve deposu olarak görüyordu

Avrupa Komisyonu içindeki tarım-kırsal kalkınma birimleri uzmanları tarafından Şubat ayında yayımlanan bir raporda ise Avrupa tarımının 2020 yılındaki görünümü ortaya konulmuş ve Türkiye ' nin 2015 yılında AB ' ye üye olacağı varsayımı üzerine hesaplamalar yapılmıştı. Raporda, Türk tarımının sondan bir önceki genişlemeyle AB ' ye giren 10 ülkenin tarımına bedel olduğu, AB ' ye katılımla geleneksel hububat ve et gibi geleneksel kuzey ürünlerinde genelde bir düşüş görülebileceği, meyve-sebzede ise avantajlı konuma geleceği belirtilmişti.

Organik gıdaların giderek önem kazandığı Avrupa ' da AB Komisyonu ' nun çizdiği tabloya ulaşılabilmesi için Türkiye ' de organik tarıma ayrılan arazilerin hızla çoğaltılması gereği ortaya çıkıyor.