. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Bildirimi açıklandı. Barcelona ve Valencia ' dan gelen katılımcılar havzalararası su transferi konusunda anlaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Bildirimi ' ni açıkladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ' nda düzenlenen ' ' İstanbul Su Konsensüsü Son Kabulü ' ' oturumunda konuşan Topbaş, bu mutabakat ile yerel ve bölgesel yönetimler olarak farklılıkların suda yakınlaşmasının gelişmesine öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı ile dış baskılarla mücadele için kentlerin ve bölgelerin mücadelesini desteklemek konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kadir Topbaş, bu mutabakat ile benimsenen ilkeleri şöyle sıraladı: ' ' Sağlıklı su ve sanitasyona erişim, tüm insanların en temel haklarından biridir. Su kamu malıdır ve bu nedenle kısmen veya tamamen özel sektöre ihale edilmiş olsa da kamunun kontrolünde olmalıdır. Su ve sanitasyon hizmetlerinin temininde yerel yönetimler önemi giderek artan bir role sahiptir. Hızlı küresel değişimler, su temini ve sanitasyon konusundaki bin yıl kalınma hedeflerine, erişim sürecine yeni güçlükler eklemektedir. Su kaynakları yönetimi, bölgesel ve yerel düzeyde küresel değişikliklere uyum sağlamak için kullanılan bir araçtır. Su talebini karşılayabilmek, küresel değişikliklere uyum sağlamak ve önlem alabilmek için kalıcı bir yaklaşım gereklidir. Yerel ve bölgesel planlama ve tasarım çalışmaları su konusunda daha hassas kılınmalıdır. Yeterli miktarda, kalitede ve süreklilikte içme suyu ve sanitasyona erişim, maliyeti karşılanabilir ve adil bir biçimde sağlanmalıdır. Kentsel ve kırsal alanlarda su kullanımı birbirine bağlı niteliktedir. ' '


Topbaş ' ın konuşmasının ardından konsensüsü imzalayan 4 şehrin yöneticileri, imzalarının gerekçelerini açıkladı.
HAVZALARARASI SU NAKLİYLE İLGİLİ TARTIŞMA

Barcelona Su Hizmetleri Genel Yönetmeni Roman Llagostera, sürdürülebilir bir su yönetimine kavuşmak istediklerini, bu mutabakatın da bunu sağladığını söyledi.

Kendilerinin birinci metni kabul ettiklerini, o metinde ' ' havzalar arası su transferinin ' ' yer almadığını belirten Llagostera, metinden bu cümlenin çıkarılmasını istedi.

Roman Llagostera, ' ' Bu cümle metinden çıkarılmazsa Barcelona bu mutabakatı imzalamayacak ' ' dedi.

Toplantıda daha sonra Valencia adına söz alan bir katılımcı da su içeren havzaların su içermeyen havzalara su nakletmesinin doğru olduğunu belirterek, ' ' Bu neden kabul edilmiyor. Bu madde İstanbul Mutabakatı ' na da uyuyor. Bunu çıkarırsak önemli önlemlerden birini çıkarmış olacağız. Bu cümleyi çıkarırsanız biz bunu imzalamayacağız ' ' diye konuştu.

Togo ' nun Atakpame Belediye Başkanı Kassengne Adjonou da dile getirilen konular üzerinde fikir birliği içinde olduklarını belirterek, ' ' İstanbul Su Mutabakatı bizim için yol haritası olacak ' ' dedi.

Filipinler ' in Baguio Belediye Başkanı Reinaldo Asperin Bautista da 2012 yılına kadar suya erişimle ilgili daha çok çalışmaları gerektiğini, burada alınan Kararların 2012 ' de Meksika ' da yapılacak su forumuna kadar gerçekleştirilmiş olacağını söyledi.

Bu mutabakat metninin geçen ay Paris ' te yapılan toplantıda nihai hale getirildiğini belirten Bautista, herkesin bu mutabakatı imzalamasını istedi.

YENİ ÖNERİ
Toplantıda yaşanan bilgi alışverişinin ardından soruna çözüm bulmak için yeni bir öneri getirildi.

' ' Havzalar arası su transferi ifadesi ' ' metinden çıkarılarak, bunun yerine, ' ' havzalar arası su transferini bireysel belediyelerin tercihine bırakıyoruz ' ' ifadesi yer aldı. Ayrıca, bu ifadeyi destekleyen belediyelerin, mutabakat metnine dipnot olarak yansıtılacağı açıklandı.

Topbaş, ' ' Dünyanın değişik bölgelerindeki 45 farklı ülkeden 250 ' den fazla yerel yönetici ve akademisyenin katıldığı bu güzel toplantımız 2 günden beri sürmekteydi. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ' ' dedi.