Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Her hükümetin programında olmasına rağmen Su ve Toprak kaynaklarımızın yönetimini üstlenecek TOPRAKSU teşkilatının halen kurulmamış olması büyük eksikliktir dedi.

--------------------------------------------------------------------------------


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 'Her hükümetin programında olmasına rağmen Su ve Toprak kaynaklarımızın yönetimini üstlenecek TOPRAKSU teşkilatının halen kurulmamış olması büyük eksikliktir' dedi.
Bayraktar, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, suyun, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynak olduğunu belirterek, 'Tüm dünyada sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri olan sanayileşmenin artması ile toprak ve su kaynakları korunamaz hale gelmiştir. Mevcut kaynaklar hızla artmakta ve kirlenmektedir. Günümüzde azalan su kaynakları artan nüfusun talebini karşılayamaz hale gelmiştir' dedi.

Bayraktar, ilk kez TZOB tarafından önerilen, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca kabul gören ve ' Su Konseyi ' kurulması, ' Havza Su Yönetimi ' birimlerinin bir an önce hayata geçirilmesini ve Su Yasası ' nın çıkarılması konularında aradan bir sene geçmesine rağmen bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Sulama ile bir hektar alandaki üretim değeri artışının 2006 yılında 2,98 bin TL olduğu göz önüne alındığında, sulamaya açılan alanlarda sulama oranının yüzde 64 ' ten yüzde 90 ' a çıkarılması halinde yaklaşık 2 milyar TL değerinde bir üretim artışı sağlayabilecektir. Bu önlenmesi gereken bir israftır, önemli bir kayıptır. Verim ve üretimi arttırmak üzere en önemli potansiyel olan 3,5 milyon hektar tarım arazisi sulamaya açılmalı ve sulamaya açılan alanlar doğru kullanılmalıdır. Bu amaçla, sulama yatırımları hızlandırılmalı, sulamaya açılan alalarda eksik yatırımlar (tarla içi geliştirme hizmetleri) tamamlanmalı, sulama oranları ve sulama randımanları yükseltilmelidir.'

Su kaynaklarımızın kirlenmesi en az kuraklık kadar önemlidir diyen Bayraktar, kentleşme ve sanayileşmenin artması ile milyonlarca ton kirleticinin akarsulara ve denizlere bırakılması sonucunda; Gediz, Büyük Menderes, Ergene, Meriç, Susurluk, Ankara Çayı ve Sakarya nehirlerinde kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını bildirdi.