Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına destek başvurularının başladığını açıkladı.

--------------------------------------------------------------------------------


Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına destek başvurularının başladığını açıkladı.2008 yılında ÇKS kayıtlı olup Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarında faaliyet gösteren çiftçilere dekar başına 18 TL. destek verileceği belirtildi. Başvuruların 17.04.2009 tarihine kadar Akşehir İlçe Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği belirtildi.

Organik Tarım yapan çiftçilerin; ÇKS 2008 üretim sezonuna kayıtlı olmaları, 31.12.2008 tarihine kadar Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) müracaatını yapmış olmaları, Eğer 2008 ÇKS’de kayıtlı arazileri ile OTBİS’e kayıtlı arazilerinde farklılık varsa İlçe Müdürlüğünden alacağı 2008 ÇKS belgesiyle OTBİS’den arazilerini düzelttirebilecekleri, İlçe Tarım Müdürlüğünde mevcut olan Organik Tarım Desteklemesi Başvuru Dilekçesi ile başvurabilecekleri öğrenildi.

İyi Tarım Uygulamalarında (İTU) faaliyet gösteren çiftçilerin; ÇKS 2008 üretim sezonuna kayıtlı olmaları, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) faaliyetini gösterir sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylanmış arazi detaylı belgesinin bulnması bu belgenin örneği İlçe Müdürlüğünde mevcut olduğu, İlçe Müdürlüğün mevcut olan İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Desteklemesi Başvuru Dilekçesi ile çiftçilerin başvurabilecekleri ifade edildi.

Daha detaylı bilgi isteyen çiftçilerin İlçe Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.