Başbakan Tayyip Erdoğan, fındık üreticisine olan borcun zamanı geldiğinde ödeneceğini söyledi. Ödeme tarihini belirtmeyen Erdoğan TMO, Düzce de 3 yıllık dönemde toplam 72 bin ton alım gerçekleştirerek 289 trilyon ödeme yaptı dedi.

--------------------------------------------------------------------------------


Başbakan Tayyip Erdoğan, fındık üreticisine olan borcun zamanı geldiğinde ödeneceğini söyledi. Ödeme tarihini belirtmeyen Erdoğan “TMO, Düzce’de 3 yıllık dönemde toplam 72 bin ton alım gerçekleştirerek 289 trilyon ödeme yaptı” dedi.

Erdoğan AK Parti iktidadının fındık için neler yaptığını şöyle anlattı: Düzce fındık ili. Ben bu devletin patronu değil, emanetçisiyim. Fiskobirlik’in 2 miyar TL borcu vardı. Bu borcu biz sildik. 2006 yılı fındık dönemini hatırlayın; Fiskobirliğin mali yapısı alt üst olmuştu. Üreticiye olan yükümlülüklerini yerine getiremiyor, piyasalara müdahale edemiyordu. Adeta siyasi çekişmelerin arasında oy avcılığının bir unsuru haline gelmişti. Bunun sonucunda fındık fiyatları piyasalarda 2 TL’ye kadar düştü. Hükümet olarak üreticimizin mağdur olmasına izin vermedik. Toprak Mahsulleri Ofisi’ni devreye soktuk. Piyasa koşullarının üzerinde taban fiyatları belirledik. Şu anda fındık piyasada 2.5 TL. Biz Ofis aracılığı ile 5 TL’ye fındık alıyoruz. Fiskobirlik 2002 Düzce’de 8 bin ton alım yaptı. Karşılığında 13.2 Milyon TL ödeme yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi ise 2008 yılında 43 bin ton alım karşılğında çiftçilere 170 trilyon ödeme yaptı.”

Üreticiye 48 milyar borcun ödeneğini taahhüt eden Erbakan “Düzce’de 3 yıllık dönemde toplam 72 bin ton alım gerçekleştirerek 289 trilyon ödeme yaptı. Şa anda bizim günü gelmemiş 48 milyar borcumuz var. Onuda vakti geldiği anda ödeyeceğiz. Çünkü biz ne aldatan, ne de aldanan olduk” dedi.