2001-2006 döneminde Türkiye tarımında hızlı bir değişim sürece yaşanırken, 20 dekara kadar toprak işleyen işletmeler yüzde 33,4 ' den yüzde 24,8 ' e geriledi, 20 dekardan fazla toprak işleyen işletmelerin sayısı ise arttı.


Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye ' de tarımsal yapının, 1991 ile 2001 yılları arasında fazla değişiklik göstermemesine karşın 2001 sonrası hızlı bir değişim sürecine girdiğini açıkladı. BETAM Araştırma Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve BETAM Araştırma Görevlisi Ulaş Karakoç tarafından hazırlanan araştırma notunda, Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) geçen aralık ayında Tarımsal İşletme Yapı Araştırması 2006 ' nın ön sonuçlarını duyurduğu hatırlatılarak, BETAM ' ın bu araştırmasında, TÜİK ' in açıkladığı bu sonuçlarının, 1991 ve 2001 yıllarında yapılan tarım sayımlarının sonuçları ile kıyaslandığı ve böylece, 1991-2006 döneminde Türkiye tarımında işletme bazında yaşanan dönüşümlerinin ana hatlarıyla izlendiği belirtildi. BETAM araştırmasına göre, 20 dekara kadar toprak işleyen işletmelerin sayılarının toplamda yüzde 33,4 ' den yüzde 24,8 ' e gerilediği, 20 dekardan fazla toprak işleyen işletmelerin sayısının ise arttığı vurgulanıyor. Araştırma notunda şu noktalara dikkat dikkat çekildi: ' ' Bu durum, en küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kısmen çekildiğini, orta ve büyük ölçekli çiftçiliğin ise yaygınlaştığını gösteriyor. İşletme ölçeğinin büyümesinin yollarından biri kiracılığın yaygınlaşması olarak görülüyor. Öte yandan bu arazi parçalanmasının artması pahasına gerçekleşiyor. Ürün deseninde de kısmi bir değişme gözlemleniyor. En küçük ve en büyük işletmelerin arasında meyve yetiştiriciliği yaygınlaşıyor ve tarla ürünlerinin yerini alıyor. Aynı zamanda, özellikle ekili tarla alanlarında sulamanın neredeyse iki katına çıkması tarımda verimliliğin arttığını ve bütün yapısal sorunlara rağmen tarımda teknolojik gelişmenin sürdüğünü gösteriyor. ' '