--------------------------------------------------------------------------------

Türkiyede geçen yıl 4 milyon tonun üzerinde rekolte elde edilen mısırın yeni ekim sezonunun başladığı, ancak, kilosunun maliyetinin halen piyasada satılanın üzerinde olmasının çiftçiyi endişelendirdiği ve bu durumun üretim alanında büyük ölçüde daralma oluşturacağı bildirildi.

--------------------------------------------------------------------------------


Türkiye ' de geçen yıl 4 milyon tonun üzerinde rekolte elde edilen mısırın yeni ekim sezonunun başladığı, ancak, kilosunun maliyetinin halen piyasada satılanın üzerinde olmasının çiftçiyi endişelendirdiği ve bu durumun üretim alanında büyük ölçüde daralma oluşturacağı bildirildi.

Türkiye ' nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova ' da, mart ayının ikinci yarısıyla birlikte hububat ekimi de başladı.

Çiftçiler, hava koşulları el verdikçe ekimi sürdürürken, bir yandan maliyetleri hesaplıyor, diğer yandan hasat sezonunda oluşabilecek fiyatlar için umut besliyorlar.

Yapılan hesaplamalara göre, mısırın bir dönümünün maliyeti geçen yıla göre yüzde 5-10 ' luk artışla tarla kirası da dahil 310 TL olarak belirlendi. Buna karşın, ayçiçeğinin 530 TL, pamuğun 710 TL, buğdayın 300 TL, kanolanın ise 440 TL ' lik üretim maliyeti, çiftçiye seçim yapmada belirleyici unsur oluyor.

Adana Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Nur Özkan, ekim sezonunun başlamasına rağmen tarım alanlarında daha çok buğday başaklarının dikkati çektiğini, bunda en büyük etkeni maliyetlerin oluşturduğunu bildirdi.

Özkan, 'Bizim tespitimize göre, bir kilo mısırın maliyeti geçen yıl 48-50 Kr ' yi bulmuştu. Oysa, bugün serbest piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi ' nin (TMO) depoları dışında ürün kalmamasına rağmen mısırın kilosu 43 Kr. Bir başka ifadeyle, şu anda mısır, maliyetinin de altında satılıyor. Geçen sezon mı sır eken çiftçi gülmedi.

TMO ' nun alımları olmasaydı, mısır üreticisi tamamen perişan olacaktı. Bu nedenle üretici şimdi son derece temkinli davranıyor. Hangi ürünün maliyeti düşükse ona yöneliyor. Bu durumda da en düşük maliyetli buğdayı çiftçi daha cazip buluyor' dedi.

Özkan, emek yoğun olması nedeniyle maliyeti her geçen gün artan, bu yıl ise resmi rakamlara göre bu maliyetin dönüme 710 TL ' yi bulduğu pamuktan, üreticinin önce mısıra, şimdi de buğdaya yöneldiğine dikkati çekerek, 'Çiftçi sürekli arayış içerinde. Hangi ürünü ekerse en azından maliyetini kurtarı p üç beş kuruş kar edebileceğinin hesabını yapıyor. Günümüzde artık ü rünün pazarının yanı sıra üretim maliyetinin düşük olması da büyük önem taşıyor. Nakit sıkıntısı yaşayan üretici, bu yüzden girdi maliyeti en ucuz ürüne yöneliyor' diye konuştu.

Çİftçinin sürekli arayış içinde olduğunu, hatta bu yıl daha fazla ön plana çıkan buğdayın yanı sıra ekimini unuttuğu susama bile yönelmeye başladığını belirten Özkan, 'Susamı artık Türkiye ' den daha az gelişmiş ülkelerin çiftçileri ekiyordu. Son yıllarda susam ithalatı da dikkati çekici boyuta ulaşınca çiftçi şansını artık bu üründe de denemek istiyor' dedi.

Özkan, verimli tarım topraklarına sahip Türkiye ' de üretimin azalmasın ı kaygıyla izlediklerini, önlem alınmaması halinde tarımsal ithalatın Türkiye ' nin dış ticaret açığında önemli bir yer tutacağını, çiftçinin bugünleri arar hale geleceğini sözlerine ekledi