Arkadaşlar burda Türkiyenin enbüyük tarım işletmesi Ceylanpınar hakkında bilgiler bulacaksınız...
KURULUŞ TARİHİ VE TARİHÇESİ

Ceylanpınar Tarım İşletmesi II. Dünya savaşının en buhranlı olduğu 1943 yılında 12.02.1937 tarih ve 3130 sayılı kanun ile kurulan Zirai Kombinalara bağlı Urfa Grup Amirliği Çiftliği olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Zirai Kombinalara bağlı Devlet Ziraat İşletmeleri 1.Mart.1950 tarihine kadar başarılı hizmetlerini yürütmüş ve bu tarihte yürürlüğe giren 5433 sayılı kanunla bu İşletmeler Devlet Üretme Çiftlikleri adı ile yeni statüye kavuşturularak görevine devam etmiştir.

Her geçen gün Atatürk’ün Ülke tarımı için tasarladığı modernleşmeye hizmet eden İşletmemiz 20.Mayıs.1983 gün ve 18052 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 60 sayılı K.H.K. ile kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmış olup, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü adı altında hizmetine devam etmektedir.COĞRAFİ KONUMU

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi sınırları dâhilindedir. İşletme arazileri doğuda Ceylanpınar ve Kızıltepe arazileri, batıda Akçakale ve Harran ilçeleri, güneyde Suriye Devleti ve kuzeyde Viranşehir ilçesi arazileri ile sınırlıdır.oğu-batı istikametindeki boyu 80 Km., güney-kuzey istikametindeki eni ise 40 Km’dir. İşletme arazileri 36 ile 37 20‘ doğu boylamları ile 39 30‘ ile 40 10‘ kuzey enlemleri arasındadır.


İŞLETMENİN TOPOĞRAFİK DURUMU

İşletme Merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 397 metredir. Araziler genellikle kuzey batıdan güney doğuya doğru meyillidir. Aşık mevkisi 500-527 m. İle en yüksek; Akrepli ve Habur üniteleri ise 370 m. rakıma sahiptirler.İŞLETMENİN TOPRAK YAPISI

Ceylanpınar Tarım İşletmesi toprakları yüksek platolar üzerinde oluştuğundan tuzluluk sorunu yoktur. Bu yönü ile Harran ovası topraklarından daha az risklidir. Tuz içerikleri % 0,12-0,22 arasındadır. Katyon değişim kapasitesi değerleri 18,5 me/100 gr ile 48,9 me/100 gr arasında değişmektedir. Değişebilir katyonların çok büyük bir bölümü Ca++ içermektedir. Toprakların kireç içerikleri % 12,0-68 arasındadır. Organik madde yönünden fakir olan arazilerin organik madde içerikleri üst toprakta % 1-3 arasında değişmekte ve derinlere inildikçe bu oran düşmektedir.

İşletme arazilerinin PH değerleri 7,07-8,30 değerleri arasındadır. Sulu tarım koşullarında büyük bir potansiyele sahip olan İşletmede üretimi en sınırlayıcı faktör ağır killi tekstür, eğim, yetersiz toprak derinliği ve taşlılık, kayalılık olduğu belirlenmiştir.

İŞLETMENİN ARAZİ VARLIĞI

KÜLTÜRALTI ARAZİ 1.515.145,0 da
Tarla Arazisi 984.399,0 da
Bahçe Arazisi 47.708,0 da
Yem Bitkileri 26.111,0 da
Tabii Mera 456.927,0 da

KÜLTÜR DIŞI ARAZİ 246.116,3 da
TOPLAM ARAZİ 1.761.261,3 da
Sulanan Arazi 109.280,0 da
Sulanabilir Arazi 500.000,0 da
BİTKİSEL ÜRETİM
Ürün Cinsi Hasat Alanı (da)Üretim(ton)Verim(kg/da)Tohumluk Dağıtım(ton)
Buğday 70.047,0 30.003,0 428,3 22.081,8
Mercimek 3.597,0 446, 124,1
Pamuk 7.292,0 1.932,0 264,9
Dane Mısır 23.748,0 18.510, 779,4
Silaj Mısır 5.740,0 19.232,6 3.350,6
Ayçiçeği 10.572,0 1.533,3 145,0
Yonca (Kuru ot) 3.000,0 4.348,3 1.449,4
Yonca (Tohum) 3.000,0 61,8

NOT: 2008 Yılında 1.000 dekar sulu mercimek, 81.450 dekar kuru mercimek ve 427.180 dekar kuru buğday sahası kuraklıktan dolayı terkin edilmiştir.
İŞLETMENİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ÖNEMİ

Ceylanpınar Tarım İşletmesi;

1.761.261 dekar arazi varlığı ile TİGEM arazilerinin % 47’sini teşkil etmekte olup, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesidir. İşletme mevcut arazi varlığı ile Şanlıurfa’nın % 9,3’ünü, GAP ile sulanacak arazilerin ise % 4,5’ini teşkil etmektedir.ÇEVREYE VE ÜLKEYE KATKISI

Ceylanpınar Tarım İşletmesi yaklaşık 50 yıldır bölgede yaptığı ve elde ettiği tarımsal üretim, yetiştirme ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve deney birikimine sahip büyük bir tarım laboratuarı halindedir.

Bölgeye sulu şartlarda yapılacak ziraat konusunda önemli katkıları olmuş ve önderlik yapmıştır.

Örneğin; pamuk ziraatı, mısır ziraatı (özellikle II. ürün ve silaj) sulu şartlarda buğday ziraatı, yem bitkileri (Yonca, fiğ ) ziraatı çalışmaları örnek teşkil etmiştir.

Kuru şartlarda Antep Fıstığı yetiştiriciliği, mercimek ekilişi ve hasadında uygulanan mekanizasyon ve yine buğday, nohut ziraatı tüm çevreye örnek çalışmalardır.

İşletmemizde Tarıma dayalı Sanayi tesisi olarak Çırçır Fabrikası, Süt fabrikası, Yem fabrikası, Mısır kurutma tesisi bulunmaktadır.

Mevcut tesislerimiz çevreye olumlu örnek olmuş, çevremizde ikinci ürün mısır ekilişleri başlamış, Viranşehir İlçesinde peynir fabrikası, Ceylanpınar İlçesinde de bir Çırçır Fabrikası kurulmuştur.

İşletmemizin yapmış olduğu çalışmalarla bölgemizde kuru ve sulu şartlarda muhtelif bitkilerin yetiştirilmesi, hayvancılıkta ise nelerin yapılabileceği büyük ölçüde açıklığa kavuşmuş ve ortaya konulmuştur. Ayrıca bölge için gerekli tarımsal araştırmalar ve bilimsel çalışmalar için hizmet verilebilecek kapasitededir.

Teşebbüs Kabiliyeti: İşletmemizde emekli olan işçilerimiz İşletmeden edindikleri bilgi ve becerileri emeklilik hayatında değerlendirerek çeşitli teşebbüslerde bulunmaktadırlar. Örneğin; Motor tamircisi, oto elektrikçisi, torna tesviye aletleri, ziraat aletleri tamirciliği gibi işyerleri açıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca hayvancılıkta besi ve süt sığırcılığı tesisleri kurulmaktadır.

Ülkemiz ve çevre çiftçisine tohumluk, damızlık girdi ve teknoloji kullanımı konularında önderlik eden İşletmemiz GAP Bölgesinde de üreticilerin kullandığı tohumluğun ve damızlığın büyük bir kısmını karşılamaktadır.© 2009 TİGEM – Tarımsal Eğitim Daire Başkanlığı