İmkansızlıklar içinde Kafkasya dağlarında yıllarca sürdürdüğü özgürlük mücadelesinden sonra Ruslara esir düşen Kafkas kartalı Şeyh Şamil ' in büyük bir törenle Petersburg ' a getirilip, şerefine büyük balo düzenlendiğini ve Çar ll. Aleksandr ' ın.Şamil ' e bu baloyu nasıl bulduğunu sorması üzerine Büyük İmam ' ın:
'Çar hazretlerine meçhul değildir ki Cenab-ı Hak dünyayı Hristiyanlara ve ahireti Müslümanlara vaad buyurmuşlar. O İlahi ' Cennet ' e gidemeyeceğinize göre, dünyayı Cennet ' e çevirmekte çok isabet buyurmuşsunuz' diye müthiş bir cevap verdiğini...