Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımın bütün dallarında ve çevre, ormancılık, beslenme gibi tarımla doğrudan ilişkisi olan bilim dallarındaki kavramları içeren, uluslararası nitelikte Tarım Terimleri Dizini hazırlamak için çalışma yapıyor.

--------------------------------------------------------------------------------


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarımın bütün dallarında ve çevre, ormancılık, beslenme gibi tarımla doğrudan ilişkisi olan bilim dallarındaki kavramları içeren, uluslararası nitelikte 'Tarım Terimleri Dizini' hazırlamak için çalışma yapıyor.

Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, terimler, 16 dildeki karşılıkları ile birlikte verilecek. Terminoloji ile ilgilenen bilim adamları ve dil uzmanları, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde internet ortamında dünyaya açılacak dizin çalışmasına katkı sağlamaya davet ediliyor. Tarım Terimleri Dizini ' nin, Türkiye ' de, tarım ve bilim alanları açısından ilk dizin çalışması olduğu belirtiliyor.

FAO bünyesinde, tarım terminolojisi konusunda bir ortaklık sağlamak üzere 1975 ' ten bu yana tarım terimleri dizini 'Tesarus' çalışması sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında ülkeler tarafından belirlenen ve FAO tarafından uygun bulunan terimler, 16 ilde FAO ' nun internet altyapısında yayımlanıyor. Türkçe ve Türkiye için bu çalışmayı yürütmek görevini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üstlendi. Çalışma kapsamında da internet ortamında Tarım Terimleri Tartışma Topluluğu oluşturuldu. Halen 30 civarında bilim adamı üyesi olan topluluğa, özellikle dil uzmanlarının da katılması isteniyor.

Terminolojik çalışma, tarımın bütün dallarında ve çevre, ormancılık, beslenme gibi tarımla doğrudan ilişkisi olan bilim dallarındaki kavramları ve onları temsil eden terimler arasındaki çeşitli ilişkileri ortaya koyacak.

'Hiyerarşik Tarım Terimleri Dizini (Tesarus)' olarak adlandırılan çalışmada, Türkçe tarım terimleri, 16 dildeki karşılıklarıyla beraber aynı düzlemde temsil edilecek ve internet ortamında erişime açılacak. Çalışma sonucunda oluşturulacak veri tabanı sayesinde, Türk Dili;nin tarım alanında uluslararası boyutta temsil edilmesi sağlanacak.

İlk aşamada 2010 yılı sonu veya 2011 yılı başında tamamlanması öngörülen çalışma, sürekli güncellenecek