GÜNEY ve GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ

(Pakistan – Hindistan – Endonezya –Malezya )PAKİSTAN

Ø Kuzeyinde: Afganistan

Güneyinde: Umman denizi

Doğusunda: Hindistan- Çin

Batısında: İran

Ø Himalaya Sıradağları, Hindikuş dağları (hayber geçidi)

Ø İndus Nehri ' nin ve kollarının suladığı Pencap ve Sind ovaları önemli tarım alanlarıdır.

Ø karasal ikilim, muson iklimi görülür.

Ø Pakistan nüfusu fazla olan ülkelerdendir (indus vadisi). Nüfus artış hızı çok yüksektir.

Ø Ülkede tarım-hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir. Pamuk, buğday, çeltik, Turunçgil ve hurma önemli tarım ürünleridir.

Ø Az miktarda çıkartılan petrol ve doğalgaz ülke ihtiyacını karşılamaz.

Ø Ülke dış ticaretinde büyük açıklar verir. HİNDİSTAN

Ø Yüzölçümü bakımından dünyanın 7. ülkesidir.

Kuzeyinde: Çin

Güneyinde: Hint okyanusu

Doğusunda: Bangladeş-Birmanya

Batısında: Pakistan

Ø Kuzey ve kuzeydoğuda dünyanın en yüksek dağ sıraları olan himalayalar, batı ve doğu gat dağları önemli yükseltileri

Ø İndus ve ganj ovaları ve ganj nehri

Ø Muson iklimi, karasal ve çöl iklimi görülür.

NOT: Dünyanın en fazla yağış alan yeri bu ülkededir (Assam bölgesi-Çerapunçi)

Ø Nüfus miktarı bakımından dünyanın 2. büyük ülkesidir.

Ø Ekonomisinin temeli tarım-hayvancılık oluşturur. Tarım ilkel yönetimlerle yapıldığı için verim düşüktür.

Ø Ülke; pirinç (dünyada 2. sırada), tütün, pamuk, buğday, şeker kamışı ve mercimek üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Ø Dünyanın en fazla büyükbaş hay*van sayısına sahip ülkesidir.

Ø Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Demir, çinko, taşkömürü, petrol, önemli yeraltı kaynaklarıdır.

NOT:Sanayi ürünlerinin dünya pazarlarında rekabet edebilmesinin temel nedeni ucuz iş* gücüdür.

Ø Ülke dünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahiptir.MALEZYA

Ø Malakka (Batı Malezya) yarımadasının güney kısmını, Sarawak ve Sabah (Doğu Malezya) eyaletlerini kapsar.

Ø Ekvatoral iklim ve muson iklimi etkilidir.

Ø Dünyanın en büyük kauçuk üreticilerindendir.

Ø Kauçuk, kakao, hurma, çay, çeltik ülkede yetiştirilen önemli tarım ürünleridir.

Ø Balıkçılık halkın önemli geçim kaynaklarındandır.

Ø Malezya dünya kalay üretiminde ilk sıradadır.

Ø Ülkede metalürji, otomotiv ve gıda sanayi gelişmiştir.Ø Malezya dünyanın ticaret hacmi fazla olan ülkelerindendir. Dış ticaretinde açık vermez.

Ø En önemli yeraltı kaynağı kalaydır.ENDONEZYA

Ø Ekvator kuşağı üzerinde 13600 adadan meydana gelen dünyanın en büyük adalar devletidir. Takım adalar ülkesidir. Beş büyük adası vardır: Borneo, Java, Sumatra, celeves ve Yeni Gine ' dir. En büyük adası Borneo ' dur.

Ø 2. Dünya savaşı yıllarında Japonya ' nın egemenliğinde kalmıştır. Daha önce 160 yılda Hollanda ' nın egemenliğinde kalmıştır. 1945 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Ø Günümüzde de faal olan volkan dağları bulunur. Dağlık bir ülkedir.

Ø Ekvatoral iklim ve muson iklimi hâkimdir.

Ø Dünya ' nın en kalabalık 4. ülkesidir. Nüfusunun % 60 ' ı Java adasında yaşamaktadır. Başkenti Jakarta Java adasındadır.

Ø Yanardağ kökenli toprakların verimliliğine, yeraltı gelir toynaklarının zenginliğine karşın uzun süre az gelişmiş ülkeler arasında yeralan Endonezya, 1970 ' den sonra gelişmeye başlamıştır.

Ø Ülkede tarım-ormancılık ekonominin temelini oluşturur. En önemli tarım ürünü pirinçtir.

Ø Kauçuk plantasyonları yönünden Dünya ' da 2. sırada yer alır. (1. Malezya, 3. Brezilya ' dır. )

Ø Asya kıtası ' nın önemli baharat üreticilerindendir.

Ø Kereste üretiminde Dünya ' da 1. sırada yer alır

Ø Dünyanın önde gelen kalay, petrol, doğalgaz üretici ve ihracatçı ülkelerindendir.


DOĞU ASYA ÜLKELERİ

(Çin - Japonya – Güney Kore )ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Ø Kuzeyde: Rusya-Moğolistan

Güneyde : Hindistan-Nepal-Bhutan-Mynmar- Laos

Doğuda: Kore-Çin denizi

Batıda:Kırgızistan-Tacikistan-Pakistan- Afganistan

Ø Tanrı Dağları, Büyük Hingan dağları, Üstün dağları Karanlık Dağları ve Himalaya Dağları, Taklamakan çölü ve Pamir platosu da bu bölgede yer alır.

Ø Kara sınırı komşusu en fazla olan ülkedir.

Ø Dünya ' da yüzölçümü bakımından Rusya ve Kazakistan ' dan sonra 3. sırada yer alır

Ø Sarıırmak ve gökırmak önemli akarsularıdır.

Ø Yüzey şekillerindeki çeşitliliğe bağlı olarak çok çeşitli iklimler görülür. Muson iklimi, karasal iklim ve çöl ikilimidir.

Ø Çin dünya nüfusunun 1/4 ' üne sahiptir (Dünyanın en kalabalık ülkesi). Ülke son yıllarda nüfus artışını önleyici tedbirler almaya başlamıştır.

Ø Çin ' de ekonomi büyük ölçüde devletin kontrolündedir.

Ø Pirinç, pamuk, mısır, çay, buğday, şeker kamışı, şeker parçan, keten, kauçuk, jüt Turunçgil başlıca tarım ürünleridir.

Ø Dünya pirinç üretiminde ve tavukçulukta 1. dir.NOTünyanın en büyük balık üreticilerindendir. Ancak nüfusu çok fazla olduğu için tamamını iç tüketimde kullanılır. (Asya ' da Japonya ' dan sonra gelen ülkedir. Tatlı su balıkçılığında ise 1. sırada yer alır.)Ø Ülke yeraltı kaynakları bakımından çok zengindir. Dünya kömür üretiminde, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Ø Elektrik enerjisi üretiminde dünyada 3. sıradadır.JAPONYA

Ø Japonya dört ana adanın (hokkaido,Honşu,Şikoku,Kyuşu) yanında beş yüz kadar irili ufaklı adadan oluşmuş bir adalar devletidir. Takımadalar ülkesidir.

Ø Ülkenin büyük bir kısmı dağlarla kaplıdır. (Fujiyama yanardağı) Dağlar çok sayıda fay hattı ve çöküntü alanı ile çevrilidir. Bu özelliği ile Japonya dünyanın en önemli deprem bölgelerindendir.

Ø Ülkede Hokkaido adası haricinde muson iklimi görülür. Nedeni;

Oyoşio soğuksu akıntısı,

Adanın yüksek enlemlerde bulunması,

Muson rüzgarlarının etkisinin azalması.

Ø Dünya ' nın en kalabalık nüfuslu ülkelerindendir (Aile Planlaması).

Ø Tarım alanları azdır ve tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılamaz.

Ø Balık üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Açık deniz balıkçılığında dünya’da 1. sıradadır.

Ø Japonya yer altı kaynakları bakımından çok fakirdir. Buna karşılık sanayi çok gelişmiştir.

Ø Japonya dünyanın 3. büyük ekonomik gücüdür.

Ø Ülkede sanayi ve teknoloji çok gelişmiştir. En çok gelişen sanayi kolları; otomotiv, bilgisa*yar, elektronik eşya, gemi, uçak ve kimya sanayidir. Japonya ' nın en az gelişen sanayi sektörlerini ; Tekstil ve Silah sanayisi oluşturur.

Ø Hammadde ithalatı dünyada en fazla olan ülkedir.

Ø Japonya ' da kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımı çok gelişmiştir.

Ø Japonya ' nın dış ticareti fazlalık verir (Dış ticaret hacmi bakımından dünyada 3.–ABD-Almanya-). İhraç ürünlerinde ilk sırayı otomobil alır. İhracatında ilk sırada yer alan ülke ABD ' dir.GÜNEY KORE

Ø Kuzeyde: Kuzey Kore

Güney: Kore boğazı

Doğuda: Japon denizi

Batıda: Sarı Deniz

Ø Yer şekilleri bakımından dağlık bir ülkedir. Güney ve batı kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.

Ø Muson iklimi görülür

Ø Güney Kore ' nin nüfus yoğunluğu fazladır. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde (Başken Seul de ) yaşar.

Ø Temelini sanayi (Elektronik-Otomotiv) oluşturur.

Ø Balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerin*dendir.

Ø Milli gelirinin yarıya yakını sanayi alanında sağlanır.

Ø Ucuz iş gücü ve ileri teknoloji kullanılması nedeniyle dünya pazarlarında rekabet ede* bilmektedir.

Ø Bilgisayar, elektronik, otomotiv, tekstil, kimya önemli sanayi kollarıdır.

Ø Güney Kore dünyanın önde gelen ticaret ülkelerindendir.AVRUPA ÜLKELERİ


GÜNEY AVRUPA

(İtalya – İspanya – Portekiz)İTALYA

(Apenin Yarımadası)

Ø Akdeniz de bir yarımada devletidir. Kuzeyinde İsviçre, kuzey doğusunda Avusturya-Slovenya, Kuzey batısında Fransa, doğusunda Adriya denizi, batısında Tren, güneyinde Akdeniz.

Ø Apenin yarımadası olarakta bilinen İtalya: Sicilya, Sardinya ve 200 kadar adadan oluşur.

Ø Alp dağları, Apenin sıradağları, etna yanardağı önemli dağlarıdır.

Ø Po ovası, po, Adige, Tiber ırmakları bulunur.

Ø Kuzey İtalya(Alp dağ.)da karasal iklim, yarımadasında Akdeniz iklimi.

Ø Dünyanın en gelişmiş 5. ülkesidir.

Ø Avrupanın ençok pirinç üreten ülkesidir.

Ø Bağcılık gelişmiştir. Üzüm ve fındıkta 2.sırada

Ø Alp dağları eteğinde mandıracılık yaygındır.

Ø Otomotiv sanayi gelişmiştir.

Ø Türkiye’nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır.İSPANYA

(Portekiz ile birlikte bulunduğu yarımadaya İBERYA denir)

Ø İber yarımadası üzerinde bulunur.

Ø Kuzeyinde Fransa ve Atlas okyanusu, güney ve güneydoğusunda Akdeniz, batısında Portekiz.

Ø Endülüs, Morena, Kantabriya, Pireneler, önemli dağlarıdır.

Ø Ülkenin orta kesiminde Maseta Platoları bulunur.

Ø Ebro, Guadalguiuir, Tajo, Guadiana önemli akarsularıdır.

Ø Atlas okyanusu kıyılarında ılıman okyanusal iklim görülür.

Ø Orta kısımlarında karasal iklim, Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi.

Ø Tarım ve Hayvancılık (kuzeyde büyükbaş orta kısımlar küçükbaş) ülke ekonomisinde önemlidir.

Ø Turizm ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

Ø Taş kömürü, bakır, demir, civa, uranyum çıkarılır.

Ø Kıyılarında hem haliç (Atlas okyanusu kıyılarında), hemde delta (Akdeniz kıyılarında) görülür.PORTEKİZ

Ø İber yarımadasında bulunur.

Ø Kuzey ve doğusunda İspanya, batı ve güneyinde Atlas okyanusu bulunur.

Ø Kuzey kıyılarında ılıman okyanusal, güney kıyılarında Akdeniz iklimi görülür.

Ø Tarım, balıkçılık, küçükbaş hayvancılık önemlidir.

Ø Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.ORTA AVRUPA

(Almanya – Avusturya – İsviçre – Macaristan – Slovakya – Çek Cumhuriyeti)ALMANYA

Ø Kuzeyinde Danimarka, güneyinde İsviçre Avusturya, doğuda Çek cum. Polonya, batıda Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa bulunur.

Ø Elbe, Tuna, Weser, Ren önemli akarsularıdır.

Ø Ilıman, okyanusal ve karasal iklim özellikleri görülür.

Ø Taş kömürü ve linyit önemli yer altı kaynaklarıdır.

Ø Ormancılık önemlidir.

Ø Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir.

Ø Dış ticarette Avrupa’da bir dünyada ikinci sıradadır.

Ø Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırada yer alır.

Ø İkinci Dünya Savaşından sonra ikiye bölünmüş ve 1990 yılında Demokratik Almanya, Federal Almanya’ya katılarak Birleşik Almanya ortaya çıkmıştır.İSVİÇRE

Ø Kuzeyinde Almanya, güneyinde İtalya, batısında Fransa, doğusunda Avusturya bulunur.

Ø Jura ve Alp dağları bulunur.

Ø Ren ve Rhone önemli akarsularıdır.

Ø Karasal iklim hakimdir.(sert karasal)

Ø Yer altı kaynakları azdır.

Ø Tarımsal üretim ülke ihtiyacını karşılamaz.

Ø Ekonomisinde turizm, bankacılık, ulaşım önemli yer tutar.

Ø Saatleri dünyaca ünlüdür.

Ø Mali ve siyasi istikrarı nedeniyle dünya para piyasasının önemli merkezlerindendir.

Ø Gelişmiş kara-demir yolu ağına sahiptir.

Ø Dağ turizmi-kayak merkezleri dünyaca ün yapmıştır.

Ø Denizlere kıyısı olmadığı halde deniz ticareti gelişmiştir.MACARİSTAN

Ø Kuzeyde Slovakya, güneyde Yugoslavya-Hırvatistan, doğuda Ukrayna, batıda Slovenya-Avusturya bulunur.

Ø Büyük bir bölümünü ovalar oluşturur.(büyük ova ve kuzey ova).

Ø Tuna ve Tisa ırmakları bulunur.

Ø Ülke genelinde karasal iklim görülür.

Ø Ülkenin %70’i ekili-dikili arazi durumundadır.(buğday mısır tütün pirinç )

Ø Ulaşım gelişmiştir.Balkanları Batı Avrupa’ya bağlayan yollar bu ülkeden geçer.

Ø Ülke ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır.

Ø Nüfus artış hızı düşüktür.AVUSTURYA

Ø Kuzeyinde Almanya Çek cum., güneyine İtalya Slovenya, doğusunda Slovakya Macaristan, batısında İsviçre bulunur.

Ø Büyük bölümü Alp dağları ile kaplıdır.

Ø Buzul şekilleri ve buzul gölleri fazladır.

Ø Tuna, Mur, Drava ırmakları bulunur.

Ø Karasal iklim özellikleri görülür.

Ø Nüfus yoğunluğu fazla, nüfus artış hızı düşüktür.

Ø Tarım ve hayvancılık gelişmiştir (modern yöntemlerle yapılır).

Ø Turizm (kış turizmi) önemlidir.ÇEK CUMHURİYETİ

Ø Kuzeyinde Polonya, güneyinde Avusturya, doğusunda Slovakya, batısında Almanya bulunur.

Ø Batıda Bohemya bölgesi platolardan, doğudaki Moravya bölgesi ovalardan oluşur.

Ø Ülkede karasal iklim hakimdir.

Ø Hayvancılık ve ormancılık ülke ekonomisinde önemli yer tutar.

Ø Sanayi gelişmiştir.Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.

Ø 1992 da Slovakya’dan ayrılmıştır.Eski adı Çekoslavakya’dır.

SLOVAKYA

Ø Kuzeyinde Polonya, güneyinde Macaristan, oğusunda Ukrayna, batısında Çek Cumhuriyeti bulunur.

Ø Büyük bir bölümü dağlıktır(Karpat Dağları).

Ø Karasal iklim görülür(Yaz yağışları).

Ø Tuna Ovası bulunur.

Ø Ekonomi tarıma dayalıdır.

Ø Hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri gelişmiştir.KUZEY AVRUPA

(İsveç – Norveç – Finlandiya – Danimarka)İSVEÇ

Ø İskandinav yarımadasında bulunur.

Ø Batısında ve kuzeyinde Norveç, kuzey doğusunda Finlandiya, doğusunda ve güneyinde Baltık Denizi bulunur.

Ø İsveç-Norveç sınırı boyunca İskandinav dağları yer alır.

Ø Skyer kıyı tipi yaygındır.

Ø Zengin bir akarsu ağı vardır.

Ø İrili ufaklı binlerce göl bulunur.

Ø Güney kıyılarında iklim ılımandır.(gulfstream sıcak su akıntısı) diğer alanlarda karasal iklim hakimdir.

Ø Nüfus artış hızı düşüktür.(nüfusu da azdır.)

Ø Hayvancılık ve balıkçılık önemli gelir kaynaklarıdır.

Ø Avrupa’nın en büyük demir cevheri üreticisidir.

Ø Avrupa’nın ormancılık ve elektrik enerjisi üretiminde önde gelen ülkelerindendir.

Ø Sanayisi çok gelişmiştir.

NORVEÇ

Ø Kuzeyinde Kuzey Buz Denizi, kuzey doğusunda Finlandiya, güneyinde Kuzey Denizi, doğusunda İsveç, batısında Atlas Okyanusu bulunur.

Ø Büyük bir kısmı İskandinav Dağları ile kaplıdır.

Ø Kıyılarında fiyord kıyı tipi görülür.

Ø Atlas Okyanusu kıyılarında iklim ılımandır.(Gulfstream sıcak su akıntısı)

Ø Dağlık alanlarda karasal iklim hâkimdir.

Ø Nüfusu ve nüfus yoğunluğu az, nüfus artış hızı düşüktür.

Ø Denizcilik ve balıkçılık ülkesi olarak tanımlanır.

Ø Tarım gelişmemiştir.

Ø Ormancılık çok gelişmiştir.

Ø Balıkçılık ülke ekonomisinde önemli yer tutar.

Ø Hidroelektrik potansiyeli fazladır.

NOT: Kişi başına düşen elektrik tüketiminde dünyada 1. sıradadır.

DANİMARKA

Ø Kuzey Avrupa’da bir adalar devletidir.

Ø Jutland yarımadası ve 500 kadar adadan oluşur.

Ø Baltık denizi ve kuzey denizi arasında yer alır.NOT: Grönland adası yönetim bakımından Danimarka’ya bağlıdır.

Ø En yüksek yeri 170 m dir.

Ø Ilıman okyanusal iklim görülür.

NOT: Ülke düzlük olduğu için kış turizmine elverişli değildir

Ø Tarım modern yöntemlerle yapılır.

Ø Balıkçılık ve hayvancılık gelişmiştir.

Ø Dünya’nın önde gelen ticaret ülkelerindendir.FİNLANDİYA

Ø Kuzeyinde Norveç, kuzeybatısında İsveç, batı ve güneyinde Baltık Denizi, doğusunda Rusya bulunur.

Ø Yaklaşık 1/3 ü Kuzey Kutup Dairesinde yer alır.

Ø Ülkenin büyük bir bölümü ovalarla kaplıdır.

Ø Ortalama yükseltisi 150 m dir.

Ø Ülke göller ülkesi olarak bilinir.(188000 göl vardır ülke yüz ölçümünün %10 u)

Ø Yer şekilleri oluşumunda buzul aşındırması önemli rol oynamıştır.

Ø Ilıman bir iklime sahiptir.(gulfstream sıcak su akıntısı ve batı rüzgarları)

Ø Nüfus ve nüfus artış hızı düşüktür.

Ø Orman sanayisi çok gelişmiştir.

Ø Kağıt ve orman sanayi ülke ekonomisinin en önemli sektörüdür.BATI AVRUPA

(Fransa – İngiltere – Belçika – Hollanda- Lükemburg)FRANSA

Ø Kuzeyinde Belçika, güneyinde Akdeniz, Doğusunda İsviçre-İtalya, kuzeydoğusunda Lüksemburg-Almanya, batısında Atlas Okyanusu, kuzey batışında Manş Denizi, güney batısında İspanya bulunur.

Ø Büyük bir bölümü ovalar ve platolardan oluşur.

Ø Alpler Juralar ve prene dağları en önemli dağlarıdır.

NOT: Avrupa’nın en yüksek tepesi Mont blanc bu ülkededir (Alp dağlarının zirvesi) ( 4807 m.)

Ø Garonne, Seine, Rhone, Loire önemli akarsularıdır.

Ø Atlas okyanusu kıyılarında ılıman okyanusal iklim, doğusunda karasal iklim, güney doğusunda Akdeniz iklimi görülür.

Ø Nüfus artış hızı düşüktür.

Ø Avrupa’da tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir.

Ø Dünya buğday üretiminde 5. sıradadır.

Ø Elektrik üretiminde, Nükleer enerji ön plandadır.

Ø Sanayide dünyada 4. sıradadır.

Ø Turizm çok gelişmiştir(Dünyada turist sayısı bakımından 3. sıradadır.).

Ø Karayolu uzunluğu bakımından Avrupa’da 1. dir.

Ø Dünyanın önde gelen ticaret ülkelerindendir.

Ø Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı 5. ülkedir.İNGİLTERE

Ø Atlas okyanusunda yer alan bir ada devletidir.

Ø Galler, İngiltere, İskoçya olmak üzere üç siyasi bütünlükten oluşmaktadır.

Ø Ülkenin ırmakları kısa boylu rejimi düzenlidir.

Ø Ülkede ılıman okyanusal iklim hakimdir.

Ø Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir.

Ø Dünyanın balık avlayan ülkelerindendir.

Ø Ülkenin çevresinde sığ kıyılar, gel – git etkisiyle oluşan akarsu ağızlarında haliçler yaygındır.

NOT:XX. Yüzyılın başlarına kadar dünyanın en büyük sanayi ülkesi iken günümüzde bu üstünlüğünü kaybetmiştir.

Ø Ticarette dünyanın en önemli ülkelerindendir.HOLLANDA

Ø Kuzeyde ve batıda Kuzey Denizi doğuda Almanya, güneyde Belçika bulunur.

NOT:Topraklarının yarıdan fazlasını denizden kazanmıştır.

Ø Topraklarının yarıdan fazlası deniz seviyesi altındadır.

Ø Ren ve Maas önemli akarsularındandır.

Ø Ilıman okyanus iklimi görülür.

Ø Batı Avrupa’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir.

Ø Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir.

NOTünya çiçek üretiminin yarıdan fazlasını karşılar

BELÇİKA

Ø Kuzeyinde Hollanda, güneyinde Fransa, doğusunda Almanya ve Lüksembourg bulunur.

Ø Okyanus ve karasal iklim görülür.

Ø Ülke topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir.

Ø Gelişmiş bir sanayiye sahiptir.(metalurji ve demir-çelik)LÜKSEMBURG

Ø Platoluk alanlardan oluşur.

Ø Ülkede genel olarak karasal iklim görülür.

Ø Nüfus artış hızı düşüktür.Nüfusun yarısını yabancılar oluşturur.

Ø Tarımda modern metodlar kullanılır.

Ø Kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın zengin ülkelerindendir.

Ø Enerji ihtiyacının tamamını dışardan karşılarDOĞU AVRUPA

(Rusya - Romanya – Moldova)RUSYA

Ø SSCB ' nin dağılmasıyla 1991 ' de kurulan devlettir. Bazı ülkelerin birlikten ayrılmasıyla dağıldı. Dağılan ülkeler*den en büyüğü ise Rusya Federasyonu ' dur.

Ø Yeryüzündeki karaların %15 ine sahiptir.NOT: Dünyanın yüzölçüm bakımından en büyük ülkesidir.

Ø Ural-Altay ve Kafkaslar önemli dağlarıdır.NOT: Ural-Altay dağları Avrupa ile Asya arasında sınır oluşturur.

Ø Obi, Yenisey, Lena, Don, Volga, Amur önemli akarsularıdır.

Ø Karasal, sert karasal, tundra iklimi görülür. Büyük bir bölümü soğuk kuşakta yer alır.

Ø Nüfus bakımından dünyanın 6. ülkesidir.

NOT: Topraklarının büyük bir kısmı yerleşmeye elverişli değildir (Buzullar).

Ø Ülke dünyada; arpa, yulaf, çavdar üretiminde 1.; ayçiçeği ve patates üretiminde 2.; buğday ve şeker pancarı üretiminde 4. sıradadır.

Ø Dünya balık üretiminde 6. sıradadır.

Ø Ural dağları yer altı kaynakları bakımından zengindir.(kömür, petrol, doğalgaz, elmas, krom, demir)NOT: Dünya doğalgaz rezervinin %33 ü petrol rezervinin %10 u bu ülkededir.

ROMANYA

Ø Kuzeyde Ukrayna, kuzey batıda Macaristan, güneyde Bulgaristan, batıda Yugoslavya, doğuda Moldova ve Karadeniz bulunur.

Ø Karpatlar ve Transilvanya Alpleri önemli dağlarıdır.

Ø Tuna nehri önemli akarsuyudur.

Ø Karadeniz ve karasal iklim görülür.

Ø Tarım ve hayvancılık yaygın olarak yapılır.

Ø Sanayi gelişme yolundadır.MOLDOVA

Ø Güneydoğu, doğu ve kuzeyde Ukrayna, batı ve güneyde Romanya bulunur.

Ø Dinyester ve Prut önemli ırmaklarıdır.

Ø Ilıman ve karasal iklim hakimdir.

Ø Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.