.FAS

Ø Kuzeyinde: Akdeniz

Güneyinde : B. Sahra

Doğusunda: Cezayir

Batısında: Atlas okyanusu bulunmaktadır.

Ø Avrupa’ya “en yakın Afrika ülkesidir. İspanya’nın en güney ucundan 13 km uzaklıkta Cebelitarık boğazı kıyısında yer alan stratejik açıdan önemli bir ülkedir..

Ø Rif, Yüksek ve Orta Atlaslar önemli dağlarıdır.

Ø Akdeniz iklimi, çöl iklimi, ılıman okyanusal iklimi görülür.

NOT: Kuzey Afrika’nın ençok suyu olan ülkesidir.

Ø Topraklarının yarıya yakını tarıma el verişli ancak tarımsal verim düşüktür.NOT: Turunçgil ihracatında İspanya ve israil ' den sonra 3. sıradadır.Ø Fosfat, petrol, doğalgaz ve demir önemli yeraltı kaynaklarındandır.

Ø Fas dünya fosfat üretiminde 4. sıradadır.2. CEZAYİR

Ø Atlas ülkelerinin en büyüğüdür.

Kuzeyinde: Akdeniz

Güneyinde: Mali ve Nijer

Batısında: Fas

Doğusunda: Tunus ve Libya

Ø Tel ve Sahra Atlasları yer alır. Ülke topraklarının büyük bölümü kum ve taş çölleriyle kaplıdır (B.Sahra).

Ø Fransız kültürünün etkisi görülür.

Ø Akdeniz iklimi, iç kesimlerde çöl iklimi etkilidir.

Ø En önemli yeraltı kaynağı petrol, doğalgaz, fosfat sağlar.3. TUNUS

Ø Atlas ülkelerinin en küçüğüdür.

Kuzey-doğusunda: Akdeniz

G.Doğusunda :Libya

Batısında: Cezayir

Ø Akdeniz ve Çöl iklimi görülür.

Ø Tarım ülke ekonomisinde en önemli sektördür.

Ø Petrol ve fosfat en önemli zenginliğidir.

Ø Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.4. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Ø Afrika ' nın güneyinde yer alan federal bir cumhuriyettir.

Ø Ilıman iklim, Akdeniz iklimi (Cape Bölgesinde), yarı tropikal iklim, çöl iklimi (Kalahari Çölü) görülür.

Ø Afrika ' nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir.

NOT: Güney Afrika Cumhuriyeti gelişmesini iyi yetişmiş insan gücüne ve zengin yeraltı kaynaklarına borçludur.

Ø Elmas(2.), altın (1.), krom, demir, bakır, uranyum ve fosfat gibi madenler bakımından dünyada ilk sıralarda yer alır.

Ø Afrika kıtasında üretilen kömürün tamamına yakını bu ülkeden çıkartılır.

Ø Afrika kıtasının en uzun otoyol ve demiryolu şebekesine sahiptir.


5. NİJERYA

Ø Gine körfezi kıyısında yer alan bir Orta Afrika ülkesidir.

Ø Afrika kıtasında nüfusun en fazla olduğu ülkedir.

Ø Tarıma elverişli geniş toprakları, çeşitli ürün yetiştir*meye uygun iklimi, yeraltı zenginlikleriyle gelişmeye elve*rişli bir ülkedir.

Ø İlkel metodla yapılan tarım yerini modern tarıma, ürün çeşitlenmesine bırakmış, gelişmeler sağlanmıştır.

Ø Ülkede yerfıstığı, yağ palmiyesi, darı, muz, sebze, kahve, kauçuk, tütün yetiştirilmeye başlanmıştır. Kereste satımı ve hayvancılık geliri yüksektir.

Ø Ülkede petrol, kalay, kömür, uranyum çıkmaktadır. Dış satımın % 90 ' nı petrol oluşturmaktadır.


KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ

(ABD – Kanada – Meksika )
1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Ø Kuzeyinde: Kanada

Güneyinde: Meksika

Doğusunda: Atlas Okyanusu

Batısında: Büyük Okyanus yer alır.

Ø Yarıya yakını dağlarla kaplıdır (Appalaş ve Kayalık dağları)

Ø 50 eyaletten meydana gelmiştir.

Ø Mississipi, Rio Grande, Colorado ve Yukon ırmakları önemli akarsularıdır.

Ø Karasal, ılıman okyanus, Akdeniz (Kaliforniya körfezi) ve tropikal iklim özellikleri görülür, iklim çeşitliliğine bağlı olarak ülkede bitki örtüsü de çeşitlilik gösterir.

Ø Nüfus miktarı bakımından dünyada 4. sıradadır.

Ø Dünya’nın en büyük ekonomik ve askeri gücüdür.

Ø Ülke topraklarının yarısı tarıma elverişlidir. Tarımsal üretimde dünyada 1.

Ø ABD hem kömür hem de petrol üretiminde dünya 1. si olmasına karşılık, tüketimi çok fazla olduğu için dışarıdan kömür ve petrol alır.

Ø Dünya elektrik üretiminde 1. sıradadır

Ø Ülke dünyadaki filmlerin %80ini yapmaktadır.

Ø ABD ' de karayolu, demiryolu, havayolu gelişmiştir.

Ø ABD dünyanın en büyük ticaret ülkesidir. Dış ticareti 1980 ' den sonra açık vermeye başlamıştır. Bunun nedeni petrol fiyat*larındaki ve savunma harcamalarındaki artıştır.

NOT: Türkiye ' nin Almanya ' dan sonra en çok ticaret yaptığı ülkedir.2. KANADA

Ø Rusya ' dan sonra dünyanın en geniş 2. ülkesidir.

Kuzeyinde: Kuzey Buz Denizi

Güneyinde: ABD

Doğusunda: Atlas Okyanusu

Batısında: Büyük Okyanus yer alır.

Ø Kanada Kuzey Buz denizinde dünyanın en büyük adalar topluluğuna sahiptir.

Ø Ilıman okyanusal, karasal ve tundra iklimleri görülür.

Ø Kanada ' da demir, bakır, altın, gümüş, kömür ve petrol gibi birçok maden çıkartılır.

Ø Kanada ' nın temel enerji kaynağı hidroelektrik enerjisidir.

Ø Kanada ' da hayvancılık, ormancılık (dünya gazete kâğıdı üretiminin yarısını karşılar) ve balıkçılık çok gelişmiştir.

Ø Kanada ' nın temel enerji kaynağı hidroelektrik enerjisidir.

Ø Nüfusun çoğu ABD sınırında yaşar.3. MEKSİKA

Ø Kuzey Amerika kıtasının güney bölümünde yer alır.

Kuzeyinde: ABD

Güneyinde: Belize ve Guatemala

Doğusunda: Meksika körfezi

Batısında: Büyük Okyanus yer alır.

Ø Meksika dünyanın en hareketli deprem bölgelerindendir.

Ø Okyanus iklimi, karasal iklim ve tropikal iklim görülür.

Ø Nüfus artış hızı yüksektir.

Ø Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Dünyanın önde gelen bal üreticilerindendir.

Ø Yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Ülke dünyanın önde gelen petrol üreticilerindendir.

Ø Gümüş çıkarımında dünya da 2. sıradadır.

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ

(Brezilya – Arjantin – Şili)


1-BREZİLYA

Ø Kıtanın en büyük devletidir (Ekvator ve Şili dışında bütün Güney Amerika ülkeleriyle sınırı vardır.

Ø Amazon havzası ülkenin yarısını kaplar. Orta ve doğu kesimleri ise dağlar ve platolarla kaplıdır.

Ø Amazon dünyanın en büyük ırmaklarındandır.

Ø Ekvatoral iklim, tropikal iklim, ılıman okyanusal iklim etkilidir.

Ø Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. Muz, kakao, tütün, mısır, Hindistan cevizi diğer tarım ürünleridir.

Ø Bebek ölümleri fazladır. Okuma – yazma oranı düşüktür. Gelir dağılımında dengesizlik vardır.

Ø Orman bakımından zengin (Amerika kıtasında orman bitki örtüsünün en fazla olduğu ülke ) olmasına rağmen yeterince işletemez ve kereste olarak ihraç eder.

Ø Brezilya Güney Amerika ' nın en fazla hayvan varlığına sahip ülkesidir.

Ø Yeraltı kaynakları zengindir. Dünya demir rezervlerinin yarısı bu ülkededir.

Ø Güney Amerika ' nın en gelişmiş kara ve demiryolu ağına sahiptir.

Ø Hidroelektrik enerji potansiyeli çok yüksektir. Parana ırmağı üzerindeki İtaipu hidroelektrik santrali enerji üretimi bakımından dünyada 1. dir.

2. ARJANTİN

Ø Güney Amerika Kıtasının güneyinde yer alır.

Ø Ülkenin büyük bölümü platolar ve dağlarla kaplıdır. (And dağları )

Ø Ülkede aktif volkanlar bulunmaktadır

Ø Kuzey güney yönünde yer kaplayan ülkede yüzey şekillerinin de etkisiyle farklı iklimler görülür.

Ø Nüfusun çoğunluğu göçmen olarak gelen İspanyol ve İtalyanlardan oluşur. Nüfus artış hızı yüksektir.

Ø Arjantin ' de ekonominin temeli tarıma dayanır.

NOT: Arjantin dünyanın en çok et ve yün üreten ülkelerindendir.3- ŞİLİ

Ø Ekonomisinin temeli madenciliğe dayanır. Dış satımın yarısını bakır oluşturur. İkinci zenginliği Atacama Çö*lündeki sodyum nitrat yatakları oluşturmaktadır.

Ø Güney Amerika kıtasının batı kıyısında yer alır ve Peru sınırından Güney Amerika ' nın en güney ucu olan Horn burnuna kadar uzanır.

Ø Uzunluğu genişliğinin on katıdır.NOT: Enlem farkı çok olduğundan iklim çeşidi fazla, boylam sayısının az olması da yerel saat farkının az olasında etkili olmaktadır.

Ø And Dağları kuzey-güney yönünde uzanır. Çok dağlıktır.

Ø Ulaşım zordur.

OKYANUSYA


AVUSTURALYA

Ø Okyanusya kıtasının en büyük ülkelerindendir.

Ø Yüzey şekilleri sade olup genel olarak ova ve platolardan oluşur.Ülkenin doğusu dağlıktır.Orta ve batı bölümleri çöllerden oluşur.

Ø İklim çeşitliliği fazladır.Güneyde Akdeniz kuzeyde Tropikal iklim doğusunda okyanus iklimi iç kesimler ve batısında Çöl iklimi görülür.

Ø Nüfus yoğunluğu ve miktarı düşüktür.

Ø Tarım alanları az olduğu halde modern yöntemler sayesinde tarımsal üretim yüksektir.Çayır ve otlaklar geniş alanlar kapladığı için hayvancılık gelişmiştir.Dünyanın en büyük yün üreticilerindendir.

Ø Yer altı kaynakları bakımından zengindir.Demir üretimi bakımından ilk sırada

yer alır.Sanayisi çok gelişmiştir.Ticaret potansiyeli yüksektir