AFGANİSTAN

Ø Kuzeyinde Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, güneyinde Pakistan, Doğusunda Çin, batısında İran.

Ø Başkent Kabildir.

Ø Ülke genelde dağlıktır.Üç bölüme ayrılır.

Ø Kuzey Hindikuş, Bendi Türkistan Dağları ve Ceyhun Irmağı, Orta en dağlık yeridir.(hindikuş dağları).Güney kapalı havza, geneli çöl

Ø Karasal iklim hakimdir.

Ø Hayvancılık gelişmiştir.

Ø Yer altı kaynakları bakımından zengindir.(Fakat teknoloji yetersizliği nedeniyle fazla işletilemez).

Ø En önemli yer altı kaynağı doğalgazdır.

Ø Halıcılık gelişmiştir.LÜBNAN

Ø Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail, batısında Akdeniz bulunur.

Ø Başkenti Beyruttur.

Ø Büyük bir bölümü dağlıktır.(ortasında Lübnan dağları, bekan vadisi, Asi ve Litani ırmakları, doğusunda Antilübnan dağları)

Ø Kıyı kesiminde Akdeniz iklimi görülür.

Ø 1975’ten önce (iç savaş) ortadoğunun en önemli turizm ve ticaret merkezidir.

Ø Turunçgil, buğday, tütün, mısır, üzüm üretilir.

Ø Tavukçuluk önemli hayvancılık faaliyetidir.

Ø Sanayi gelişmemiştir.

ÜRDÜN

Ø Kuzeyinde Suriye, güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Irak, batısında Lübnan bulunur.

Ø Başkenti Amman dır.

NOT:Ülkenin batısında bulunan Batı Şeria 1907’den beri İsrail işgali altındadır.

Ø Batı Şeria ile ülkenin doğusu arasında Gor çukurluğu vardır.

Ø Şeria ve Zerta ırmakları ve Lut gölü bulunur.

NOT:Lut gölü deniz seviyesinden yüzeyi395 m daha alçaktır.

Ø Ülke geneline Akdeniz iklimi hakimdir.

Ø Ekonomi tarım ve göçebe hayvancılığa dayanır.

Ø En önemli yer altı kaynağı fosfattır.

Ø Sanayi gelişmemiştir.İSRAİL

Ø Kuzeyinde Lübnan, güneyinde Mısır, doğusunda Suriye ve Ürdün, batısında Akdeniz bulunur.

Ø Başkenti Tel-Aviv dir.

Ø Gor çukurluğu, Taberiye gölü bulunur.

Ø Genel olarak Akdeniz iklimi görülür.

Ø Tarımsal üretim yüksek teknolojilerle yapılır.

Ø Sanayi gelişmiştir.

Ø Hammadde ithal eder, sanayi ürünleri ihrac eder.

Ø Karayolu ağı çok gelişmiştir.

NOT:Türkiye ile ilişkileri 1993 yılından sonra gelişmeye başlamıştır.(Filistin Kurtuluş Örgütü ile barış antlaşması imzalandı.)SUUDİ ARABİSTAN

Ø Başkenti Riyad dır.

Ø Arabistan yarımadasının büyük bir bölümünü kaplar.

Ø Ortadoğu ülkelerinin yüzölçümü bakımından en büyük olanıdır.

Ø Kuzeyinde Ürdün, Irak, Kuveyt, güneyinde Yemen, güney doğusunda B.A.E. Umman, doğusunda Basra körfezi, batısında Kızıldeniz bulunur.

Ø Ülkenin büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır.(Rubulhali-Nüfud)

Ø Sürekli akarsuları yoktur.

Ø Yeryüzünün en sıcak ve en kurak yerlerindendir.

Ø En önemli tarım ürünü hurmadır.

Ø Nüfus, Hicaz, Asir ve Basra körfezi kıyılarında yoğunlaşmıştır.

Ø En önemli yer altı kaynağı petroldür.(dünyada ABD den sonra 2.-bor hariç)(dünya rezervlerinin %25 i)


KUVEYT

Ø Kuzeyinde Irak, güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Basra körfezi bulunur.

Ø Ülkenin büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır.

Ø Sıcak ve kurak iklim şartları hüküm sürer.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Ø Eskiden korsanlar kıyısı olarak adlandırılırdı.

Ø Yedi emirlikten oluşan bir federasyondur.

Ø Doğusunda Umman, kuzeyinde Basra körfezi, kuzey batısında Katar, batı ve güneyinde Suudi Arabistan bulunur.

NOT:Emirlikleri: Abu-Dabi,Dubai, Şarjah, Fu-çayra, Amcan, Ümmül kayven, Resul Hayme’dir

Ø Büyük bir kısmı düzlüktür.

Ø Sıcak ve kurak bir iklim vardır.

Ø Petrol sayesinde sanayileşme başlamıştır.MISIR

Ø Kuzeyinde Akdeniz, güneyinde Sudan, doğusunda İsrail ve Kızıldeniz, Batısında Libya.

Ø Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği noktadır.

Ø Dünyanın en uzun akarsularından Nil nehri ülkeyi ikiye ayırır.

Ø Batıda Libya çölü(alçak plato şeklinde), doğudaki ise çöller yüksek plato şeklindedir.

Ø Ülke genelinde çöl iklimi hâkimdir. Nüfusun tamamına yakını Nil vadisi ve deltasında toplanmıştır.

Ø Yılda üç ya da dört kez topraktan ürün alınır.

Ø Pamukta alınan birim alanda verimde dünyada ilk sıralardadır.

Ø Kümes hayvancılığı gelişmiştir.

Ø En önemli yer altı kaynağı petroldür.

Ø Nüfus artış hızı yüksektir.

BALKAN ÜLKELERİ
MAKEDONYA

Ø Kuzeyinde Yugoslavya, güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk,

Ø Genelde dağlıktır(Şar, pelister, oğrazdan dağ.)

Ø En önemli akarsuyu Vardar ırmağı.

Ø Karasal iklim görülür.YUGOSLAVYA(SIRBİSTAN-KARADAĞ)

Ø Kuzeyinde Macaristan, güneyinde Makedonya-Arnavutluk, doğusunda Bulgaristan-Romanya, batısında Bosna-Hersek.

Ø Ülke geneli dağlıktır.(Koca Balkan Rodop ve Dinar dağ)

Ø Tuna-Sava-Tisa ırmakları bulunur.

Ø Karasal iklim özellikleri görülür.

Ø Türkiye ile olan ilişkiler gelişmemiş

NOT: Yugoslavyanın dağılmasıyla (1991):

Slovenya

Bosna-Hersek

Sırbistan-Karadağ (Yugoslavya)

Hırvatistan

Makedonya ülkeleri ortaya çıkmıştır.ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ
ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ ' NİN BAZI FARKLI ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR

ü Yüzölçümü en büyük olan Kazakistan (2. 710. 000 km kare)

ü Yüzölçümü en küçük olan Tacikistan (143 bin km kare)

ü Yüzölçümü ikinci küçük olan Kırgızistan (199 bin km kare)

ü Nüfusu en çok olan Özbekistan (22. 964. 000 )

ü Nüfusu en az olan Kırgızistan ( 4. 405. 000 )

ü Nüfus artış oranı en yüksek olan Özbekistan ( binde 28 )

ü Nüfus artış oranı en düşük olan Kazakistan ( binde 9 )

ü Kazakistan Türk nüfusunun en düşük olduğu ülkedir.

ü Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülke Türkmenistan ' dır. (2120 $)

ü Kişi başına düşen milli gelirin en az olduğu ülke Tacikistan ' dır.

ü Step alanlarının, meralık alanların toplam yüzölçüm içinde ülke yüzölçüm oranına göre en fazla olan ülke Kazakistan ' dır.

ü Çöllerin ülke yüzölçümüne göre en fazla olduğu ülke Türkmenistan ' dır. ( % 80 )

ü Ortalama yükseltisi en fazla olan ülke Kırgızistan ' dır.

ü Dağlık alanların ülke yüzölçümüne göre en fazla alan kapladığı ülke Kırgızistan ' dır. (Tyenşan ve Tanrı Dağları )TÜRKMENİSTAN

Ø Kuzey-Doğuda: Özbekistan

Güneyinde: Afganistan

Kuzeybatıda: Kazakistan

Batısında: Hazar denizi

Ø En önemli akarsuyu Ceyhun ' dur.NOT:Hazar ' a kıyısı olan 5 ülkeden biridir.

(Rusya, Türkmenistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan ' dır)Ø Ülkenin büyük bölümü çöller ile kaplıdır (Karakum Çölü).NOT: Sulama amacıyla yapılan Karakum kanalı dünyanın en büyük kanalıdır.Ø Karasal iklim ve çöl iklimi görülür.

Ø Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde nüfus yoğunluğu en düşük olan ülkedir.

Ø Dünyanın en önemli pamuk üreticilerindendir.

Ø Ülkede karakul koyunlarından dünyaca ünlü astragan kürkü elde edilir.

Ø Petrol ve doğalgaz en önemli yeraltı kaynak*larıdır. Çıkartılan doğalgazın büyük bölümü ihraç edilmektedir.ÖZBEKİSTAN

Ø Kuzey-Batıda: Kazakistan

Güneyinde: Afganistan

Güneydoğuda: Kırgızistan-Tacikistan

Güneybatıda: Türkmenistan

Ø Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ' nin hepsine sınırı olan tek ülke ' dir.

Ø Toprakların büyük bölümü Seyhun(Sirderya) ve Ceyhun (Amuderya) ırmakları arasında yer alır.

Ø Taşkent, Buhara, Semerkant ovaları, Kızılkum Çölü, Fergana çöküntü havzası önemli düzlükleridir.

Ø Dünyanın 4. büyük gölü olan Aral Gölü yer alır.

Ø Ülkede karasal ve çöl iklimi etkilidir.

Ø Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en fazla nüfusa sahip ülkedir.

Ø Pamuk üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.

Ø Türk Cumhuriyetleri içinde ipek üretiminde 1. sıradadır.

Ø Kömür, petrol, doğalgaz, altın önemli yeraltı kaynaklarıdır.NOT: Dünyanın en saf altını bu ülkede üretilir.KIRGIZİSTAN

Ø Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde yüzölçümü en küçük olandır.

Kuzeyde: Kazakistan

Güney-doğuda: Çin

Batıda: Özbekistan

Güneybatıda: Tacikistan

Ø Dağlık bir ülkedir. Bu dağlardan en önemlisi Tanrı dağlarıdır.NOTünyanın en büyük ikinci kaldera
gölü olan Issık gölüdür.Ø Karasal iklim görülür.

Ø Orta Asya ' nın en büyük ipek kozası işleme tesisleri ile ipekli kumaş fabrikası buradadır.

Ø Önemli yeraltı kaynakları; kömür, petrol, doğalgaz, bakır, demir, kurşun, kalay ve altındır. Fakat işletemez.KAZAKİSTAN

Ø Batı Türkistan ' da en geniş topraklara sahip Türk Cumhuriyeti ' dir.

Kuzeyde: Rusya

Güney: Kırgızistan-Özbekistan

Güneybatıda: Türkmenistan

Doğuda: Çin

Batıda: Hazar denizi

Ø Aral, Balkaş ve Tengiz ülkenin önemli gölleridir. En önemli akarsuları Seyhun ve İrtiş ' tir.

Ø Sert karasal iklim görülür.

Ø Ülkede Kazakların nüfus artış oranı yüksektir.
Ø Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde şehirleşme oranı en yüksektir.

Ø Türk Cumhuriyetleri içerisinde hayvan varlığı en zengin olan ülkedir. Meraların geniş yer tutmasından dolayı hayvancılıkta ülkede önem taşır. Karakul koyunları (Kürk yapımında hem yününden hem derisinden faydalanılır. ) yetiştirilir.

Ø Ülke yeraltı kaynakları bakımından çok zen*gindir. Hemen hemen bütün madenler bulu*nur. Başlıcalar; Demir, kömür, doğalgaz, petrol, krom, bor, bakır, kurşun, alüminyum, fos*fat, tungsten, nikel ve kalaydır.

Ø Rezerv bakımından Kazakistan;

Ø Tungstende dünya 1. si,

Krom ve manganezde dünya 2. si

Bor minerallerinde dünya 3. sü,

Molibden ve fosfatta dünya 4. sü

Ø Kömür ve demir üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.

Ø Kazakistan Türk Cumhuriyetleri içerisinde sanayi bakımından en çok gelişen ülkedir.

Ø Dünya ' nın ikinci büyük uzay üssü BAYKONUR Kazakistan ' da dır.TACİKİSTAN

Ø Kuzeyinde: Kırgızistan

Güneyinde: Afganistan

Doğusunda: Çin

Batısında: Özbekistan

Ø Ülkenin büyük bölümü 4000 m yüksekliğindeki Pamir Platosu ve Tanrı dağlarının uzantıları kaplamıştır.

Ø Ülkenin tamamı deprem kuşağında yer alır.

Ø Ülke genelinde karasal iklim hâkimdir.

Ø Orta Asya ülkeleri arasında nüfus artış hızı en fazla olan ülkedir.

Ø Kırsal kesimdeki nüfusun büyük bölümü göçebe hayvancılıkla geçinir.

Ø Petrol, doğalgaz ve kömür önemli yeraltı kaynaklarıdır