Bolu Valiliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının kapsamı genişletildiğini açıkladı.

--------------------------------------------------------------------------------


Bolu Valiliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ' nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının kapsamı genişletildiğini açıkladı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ' nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi hakkındaki tebliğ, 30 Mart ' ta 7185 sayılı Resmi Gazete ' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Program çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının kapsamı genişletildi. Daha önce 17 olan hibe desteği verilen tarımsal makine ekipman sayısı, 30 ' a çıkarıldı.

YÜZDE 50 ' Sİ HİBE YOLUYLA DESTEKLENECEK

Destek programı kapsamında, arıcılık ve balıkçılık sektörüne de makine ekipman desteği verilecek. Güneş kolektörü, zeytin, pamuk, pancar, patates söküm ve hasat ile taş toplama makineleri de destekleme kapsamına dâhil edildi. Kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının yüzde 50 ' si hibe yoluyla desteklenecek. Hibeye esas tutar, gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek.

ALIM SÜRESİ 2 AYA İNDİRİLDİ

Hibe desteği verilecek makine alım projelerinde, alım süresi 3 aydan 2 aya indirildi. Başvuruları kabul edilenler ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 2 ay içerisinde tamamlanacak.

DAHA ÖNCE HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANANLAR İÇİN

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilecek. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamayacak. Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50 ' si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.

İl Özel idaresi, Belediye Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmeyecek.