Un ve unlu gıda ihracatçılarının dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal ettiği buğday yem sektörüne gidince, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) aldığı ve ithal ettiği mısırın satışında sorun yaşandı.

--------------------------------------------------------------------------------


Un ve unlu gıda ihracatçılarının dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal ettiği buğday yem sektörüne gidince, Toprak Mahsulleri Ofisi ' nin (TMO) aldığı ve ithal ettiği mısırın satışında sorun yaşandı.

TMO, şimdi stoklarında bulunan yaklaşık 840 bin ton mısırı, ihracat ve promosyonlu satışlarla eritmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili olarak TMO ' dan yapılan açıklamada da, bugün itibariyle TMO stoklarında 737 bin 867 tonu yerli, 100 bin 783 tonu ithal olmak üzere toplam 838 bin 650 ton mısır bulunduğu ve satışların devam ettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ' de, 2004 ' te 3 milyon ton, 2005 ' te 4,2 milyon ton, 2006 ' da 3,8 milyon ton, 2007 ' de 3,5 milyon ton, 2008 ' de de 4,2 milyon ton mısır üretildi. Yıllık ortalama tüketim ise yemde ikame olarak kullanılan buğday, arpa fiyatlarına bağlı olarak, 4–4,5 milyon ton arasında değişiyor.

Kuraklık nedeniyle 2007/2008 hasat dönemde mısır üretimi 3,5 milyon tona düştü. Yem sektörünün, ikame ürün olarak buğday ve arpaya yönelmesini önlemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla bakanlar kurulu kararlarıyla verilen yetkiler çerçevesinde, TMO, Ekim 2007-Mayıs 2008 döneminde toplam 585 bin ton mısır ithal etti. TMO ' dan yapılan açıklamaya göre, ithal edilen 585 bin ton mısırın 352 bin tonluk bölümü satıldı.

Ofis, geçen yıl Ağustos ' ta başlayan alım kampanyası dönemine 233 bin ton ithal mısır stoğu ile girdi. 2008 yılında üretilen 4,2 milyon ton mısırın 832 bin tonunu da TMO almak durumunda kaldı.

TMO stoklarında bugün itibariyle, 737 bin 867 tonu yerli, 100 bin 783 tonu ithal olmak üzere toplam 838 bin 650 ton mısır stoku bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ' ' Satışlarımız devam etmektedir. Yerli mısırla ithal mısırın birlikte vadeli satışı ile talepte canlanma ortaya çıkmıştır. İhracatında artış görülen yumurta ve beyaz et sektörü ile nişasta sektörünün kullanımındaki artışlar dolayısıyla stoklarda bulunan mısırın büyük oranda tüketileceği görülmektedir. Bu satışların seyrine göre gerekirse ihracat yetkimiz kullanılacaktır.

2008 yılı dünya devir stokları incelendiğinde; 160 milyon ton buğday, 140 milyon ton mısır stoku olduğu görülmektedir. Birinci ürün mısır ekilişleri henüz yapılmakta, hasada ise 4 aylık bir süre bulunmakta ve mısır satışları devam etmekte iken depolarda bulunan stokların ne kadarının devredeceğini öngörmek ve bu stokları sorun olarak nitelendirmek doğru değildir.

Rekoltenin düşük olduğu dönemlerde ithalat yapmak istenildiğinde, ihracat yasakları nedeniyle ürüne ulaşılamayan dönemleri hatırlamak ve ülkemizin stoklarında ürün olmasından rahatsız olmamak gerekmektedir. ' '

Açıklamada, stoklardaki mısırın tamamının havalandırmalı depolarda muhafaza edildiği, kalitenin korunması için her türlü önlemin alındığı belirtilerek, bu ürünlerin uzun süre herhangi bir kalite kaybı yaşanmadan muhafaza edilebileceği vurgulandı.

TMO ' nun mısır stoku ile ilgili basında çıkan haberlerde, ' ' nişasta bazlı şeker üreten firmaların TMO ' dan mısır istediği ' ' bilgisinin yer aldığına işaret edilen açıklamada, ' ' Aslında nişasta sektörünün TMO stoklarında bulunan mısırı kullanmak istemesi, mısırın stoklarımızda ne denli sağlıklı muhafaza edildiğini göstermektedir ' ' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ' ' Devam eden ve planlanan satışlarımızla beraber mısır stokumuz eritilecek olup stoklarımızda bulunan hiçbir ürün, bugüne kadar çürümeye terk edilmemiş ve TMO;nun elinde patlamamıştır. Ayrıca, mısırın asgari 2 yıl muhafaza edilebildiği, uygun depolarda bu sürenin 4 yıla kadar uzatılabildiği ve dünyada 140 milyon ton devir stoku olduğu hususları göz önüne alındığında iddiaların gerçeği yansıtmadığı görülecektir ' ' denildi.

TMO ' nun ithal ettiği ve yurt içinden aldığı mısırın elinde kalmasında, un ve unlu gıda ithalatçılarının dahilde işleme izni kapsamında düşük fiyatla buğday ithal etmesi etkili oldu.

Verilen bilgiye göre, geçen yıl 3,8 milyon ton civarında buğday ithal edildi. İthal edilen buğdayın fiyatının oldukça düşük olması nedeniyle, yem sanayicileri, kilosu 500-600 liranın üzerinde olan mısır yerine, ikame ürün olarak buğdaya yöneldi ve mısırı talep etmedi. Mısır üretimi, Türkiye ' nin tüketimini karşılayacak kadar olmasına karşın, yem sanayicisi talep etmediği için üretici mısırını, tek alıcı durumuna gelen TMO ' ya getirdi ve TMO gelen bütün ürünü almak zorunda kaldı.

TMO, şimdi, stoklarındaki mısırı eritmek için promosyonlu satış dahil her türlü çalışmayı yapıyor. Yerli mısır alana düşük fiyattan ithal mısır veriyor. İç piyasada mısır kalmaması nedeniyle yem sanayicilerinin TMO ' nun elindeki mısıra talebinin artması bekleniyor. İran ve Suriye ' ye de 200-300 bin ton mısır ihraç edilebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, bir miktar mısırın NBŞ fabrikalarına satılabileceği kaydediliyor.İç piyasaya satış ve ihracattan sonra TMO ' nun elindeki stok miktarının 200-300 bin tona kadar inebileceği belirtiliyor.