+ Konuya Cevap Yaz
4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  18 Ocak 2008
  Yaş
  54
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  fendt 300 vario serisi genel özellikleri
 2. #2

  Üyelik Tarihi
  20 Aralık 2008
  Şehir
  Eskişehir
  Mesajlar
  1,075
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: fendt 300 vario serisi genel özellikleri  Piyasada Fendt Yeni 300 modeli aralığı
  Compact tractors with Vario transmission Vario iletimi ile Kompakt traktörler
  Foursome with top technology Dörtlü üst teknoloji ile
  and 95 to 125 HP 95 ve 125 HP

  Low vehicle weight / high productivity Düşük araç ağırlığı / yüksek verimlilik


  Fendt has launched a completely newly developed 300 Vario range with four models ranging from 95 to 125 HP – all of these tractors are equipped with the stepless Vario transmission. Fendt dört modeli 95 125 HP arasında bir tamamen yeni geliştirilmiş 300 Vario aralığı başlattı - Tüm bu traktörler ve Stepless Vario iletimi ile donatılmıştır. Fendt has now transferred its Vario technology – which can look back on years of successful operation in high horsepower tractors – to the compact four-cylinder class and makes the technological and economical benefits of the stepless drive available to this market segment for the first time. Fendt şimdi - ki geri başarılı operasyon yıl üst beygir gücü traktör bakabilirsiniz - kompakt dört silindirli sınıf için Vario teknoloji transfer ve adımsız sürücü ilk kez bu pazar segmentine mevcut teknolojik ve ekonomik faydalar sağlar.

  The objective in the development of the 300 tractor range – along with universal applicability – was to increase productivity and working comfort with new innovative technology and powerful engines. 300 traktör aralığının geliştirilmesi amacı - boyunca evrensel uygulanabilirliği ile - ve çalışma rahatlığı yeni yenilikçi teknoloji ve güçlü motorları ile verimlilik artışı oldu. All four 300 range tractors also have an exceptionally simple operating concept. Dört 300 aralığı traktörler de son derece basit işletim kavram var. They have a new appearance and the cab has been made even more comfortable. Onlar yeni bir görünüme sahip kabin daha konforlu hale getirilmiştir.

  The new 300 Varios – compact and manoeuvrable Yeni 300 Varios - kompakt ve manevra


  The four newly designed Fendt 300 models with Vario transmission combine an extremely low vehicle weight with very compact dimensions. Dört yeni Vario iletimi ile çok kompakt boyutları ile son derece düşük araç ağırlığı birleştirmek 300 modelleri Fendt tasarlanmıştır. The 309 Vario and the 310 Vario have an unladen weight of 4130 kg and 95 and 105 HP respectively, the 311 Vario has 4190 kg and 115 HP, and the 312 Vario has 4350 kg and 125 HP. The 309 Vario ve 310 Vario, ve 311 Vario ve 4190 kg ve 115 beygir olan 312 Vario 4350 kg ve 125 beygir var 4130 kg ve 95 ve 105 HP sırasıyla bir yüksüz ağırlığı var. The result: exceptional dynamics and versatility based on a low power-to-weight ratio – for the Vario 312, for example, only 35 kg/HP. Sonuç: olağanüstü dinamikleri ve düşük güç için ağırlık oranı - Vario 312 için, örneğin temel yönlülük, sadece 35 kg / HP. This is especially noticeable when using high tyres in row crop operations or wide flotation tyres for preventing soil compaction in grassland applications. Bu özellikle geniş yüzme lastikler satır kırpma işlemleri veya otlak uygulamalarda toprak sıkıştırma önlenmesi için yüksek lastikler kullanarak belirgindir. The new Fendt 300 range is 4 metres long; together with a short wheelbase of 2.35 metres, the 300 Varios remain manoeuvrable in tight work areas. Yeni Fendt 300 aralığı 4 metre uzunluğundaki; birlikte 2,35 metre, 300 Varios kısa bir tekerlek ile sıkı çalışma alanlarda manevra kalır.

  Furthermore, Fendt offers two Vario models in rear wheel drive versions for the first time: the 309 and 310 Vario. Ayrıca, Fendt ilk kez arka tekerlek sürücü sürümlerinde iki Vario modeller sunar: bu 309 ve 310 Vario.

  The engine – an economical high-tech powerhouse Motor - ekonomik bir yüksek teknoloji forvet

  The continued high price of fuel makes up the greatest share of costs over the lifetime of a tractor – over 50%. Yakıt devam eden yüksek fiyat bir traktör ve ömrünü üzerinden masrafları en büyük payı yapar -% 50 üzerinde. This is an often overlooked cost factor, which makes the development of engines with the lowest possible fuel requirements of increasing importance. Bu artan önem mümkün olan en düşük yakıt gereksinimleri ile motor geliştirme yapan bir sıklıkla gözden maliyet faktörü olabilir.

  Fendt has therefore chosen to employ a newly developed quiet-running four-cylinder Deutz engine with the latest four-valve technology, common rail technology and high-quality AGRex exhaust gas recirculation system in the four 300 Vario models. Fendt nedenle istihdam secimini yeni sessiz-son dört-valf teknolojisi, Common demiryolu teknolojisi ve yüksek kaliteli AGREX egzoz gaz recirculation sistemi, dört 300 Vario modellerinde dört silindirli Deutz motoru çalıştıran geliştirdi. This high-tech engine with a 4.04 litre displacement provides the 312 Vario with15 HP of extra power, impressive pulling power and max. 4,04 litrelik bir yerinden bu yüksek teknoloji motor with15 HP ilave güç etkileyici çekerek güç ve max için 312 Vario sağlar. 125 HP (92 kW) at 1800 rpm according to ECE R 24. 125 HP 1800 rpm at (92 kW) ECE R 24 göre. The 311 Vario has 115 HP (84 kW), the 310 Vario has 105 HP (77 kW) and the 309 Vario 95 HP (70 kW). The 311 Vario, bu 310 Vario 105 HP (77 kW) ve 309 Vario 95 HP (70 kW) sahip 115 HP (84 kW) vardır. The Deutz engine meets emission standards according to TIER III a. Bu Deutz motoru Tier III a. göre emisyon standartlarını karşıladığını

  The new speed-independent common rail high-pressure fuel injection system, makes an injection pressure of 1600 bar possible. Yeni hızlı bağımsız Common Rail yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi, 1600 çubuğu muhtemel bir enjeksiyon baskı yapar. Together with the fully electronic engine control EDC-7, this system guarantees exceptional torque rise and a quieter engine, especially at lower engine speeds. Birlikte tam elektronik motor kontrol EDC ile 7, bu sistem daha düşük motor hızlarında özellikle olağanüstü tork artışı ve sessiz motor, garanti eder.

  The high-tech fuel injection system is complemented by the powerful external exhaust gas recirculation system, AGRex. Yüksek teknoloji yakıt enjeksiyon sistemi güçlü dış egzoz gazı recirculation sistemi AGREX tarafından tamamlanmıştır. This state of the art system, which is also employed in the new flagship 936 Vario, allows targeted cooling and proportioning of exhaust, a part of which is then returned to the combustion chamber. Bu da yeni amiral gemisi 936 Vario çalışan bir sanat sistem, bu durum, soğutma hedefli sağlar ve egzoz of hangi bir parçası proportioning sonra yanma odası için döndürülür. Together with an optimized injection setting, fuel consumption is reduced by up to 10% compared to engines with a simple, internal exhaust gas recirculation system. Birlikte optimize enjeksiyon ayar ile, yakıt tüketimi% 10 tarafından motorlar için basit bir iç egzoz gazı recirculation sistemi ile azalır.

  A further technical innovation: two oil-lubricated high pressure fuel injection pumps. Bir diğer teknik yenilik: İki petrol yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon pompaları lubricated. They guarantee trouble-free operation with RME – a factor that is gaining in importance in these times of volatile fuel prices. Bu sorun-RME ücretsiz çalışma - ki önemine uçucu yakıt fiyatları bu kez kazanıyor bir faktör garanti. An optimum specific fuel consumption, 206 g/kWh for the 312 Vario with 125 HP, and long servicing intervals of 500 operating hours, pave the way for superior profitability in this compact tractor class from Fendt. En iyi özel yakıt tüketimi, 206 g / 125 HP ile 312 Vario için kWh ve 500 çalışma saatleri uzun servis aralıkları, üstün karlılık için Fendt bu kompakt traktör sınıfta kolaylaştırmak. The fuel tank holds 210 litres, an adequate supply for long distances. Yakıt tankı 210 litre, uzun mesafeler için yeterli kaynağı bulunmaktadır.

  Vario transmission – always in the “right gear” Vario iletim - her zaman 'doğru vites olarak'

  With conventional transmissions, the tractor is always a gear too high or low – because of the steps. Geleneksel yayınlar ile, traktör her zaman vites çok yüksek veya düşük - adımları yüzünden. With the Vario transmission, on the other hand, it is always in the “right gear”. Vario iletimi ile, diğer taraftan, her zaman 'doğru vites olarak' dedi. This fully stepless transmission mobilises power reserves in the area “between” the steps so that the engine constantly runs at an efficient optimum. Bu tamamen adımsız iletim 'böylece motor sürekli etkin bir iyi at çalışır adımları arasındaki bölgede' güç rezervi mobilises. That saves a substantial amount of fuel. Bu yakıt önemli bir miktar kaydeder.

  The new ML 75 Vario transmission was developed specifically for the Fendt 300 range. The entire speed range of the drive unit, which has only one range, goes from a super slow 30 metres per hour to a top speed of 40 km/h forwards or 25 km/h reverse. Yeni ML 75 Vario iletim özellikle Fendt 300 aralığı için geliştirilmiştir. Sadece bir dizi olan sürücü birimi, tüm hız aralığı, 40 km üst hızla ileriye veya h saat başına süper yavaş 30 metre gidiyor 25 km / sa ters. This allows up to 10 percent more area coverage in the field. Bu kadar yüzde 10 daha fazla kapsama alanı için alanında sağlar. The top speed of 40 km/h is achieved at a fuel-saving 1900 rpm. 40 km üst hız / h yakıt elde ise 1900 d / d kaydetme. This is made possible through the use of large-sized hydrostats, which are well-known for their high degree of efficiency and impressive 45 degree swing angle. Bu mümkün olan aracılığıyla büyük olan iyi verimliliği yüksek lisans ve etkileyici 45 derecelik açı salıncak için bilinen hydrostats, boy yapılır.

  An additional creeper gearbox, for example, for vegetable-growing or specialty crop operations, is no longer required because the Vario transmission covers these application ranges. Çünkü Vario iletim bu uygulama aralıklarını kapsayan ek bir sürüngen şanzıman sebze, örneğin için ya da özel ürün operasyonlar büyüyor, artık gereklidir. Freely selectable cruise control speeds aid in maintaining exact working speeds. Tam çalışma hızını olumlu yönde serbestçe seçilebilir hız kontrol hızı yardım. The wear-free shuttle gearbox is operated with the touch of a finger on the switch located on the left side of the steering wheel. Bu aşınmaya ücretsiz servis şanzıman anahtar direksiyon simidi solunda yer alan bir parmak ve dokunmatik işletilmektedir. This simplifies all work that involves frequent shunting, such as front loader operations. Bu ön yükleme işlemleri gibi sık manevra, ilgili tüm iş kolaylaştırır.

  Ride comfort and driving safety – new standards Ride konfor ve güvenlik sürüş - yeni standartlar

  The new 300 Varios set new technical standards regarding ride comfort, driving safety and traction with their path-setting front axle suspension featuring level control. Yeni 300 Varios yeni teknik standartlar binmek konfor konusunda kendi yolunu Güvenlik ve çekiş sürüş-ön aks süspansiyon seviyesi kontrolü yer ayarını. This optional system is based on the tried and tested swing arm principle with one suspension cylinder. Bu isteğe bağlı sistem dayalı olan denenmiş bir süspansiyon silindir ile salıncak kolu ilke test. It has a suspension travel of +/- 45 mm. Bu bir süspansiyon seyahat var + / - 45 mm. The suspension, which can be locked, provides excellent working and driving comfort in the field and on the road. Bu kilitli olabilir süspansiyon, mükemmel bir çalışma ve alanında rahat sürüş ve yol üzerinde sağlar. Level control permits high payloads and provides a constant, high degree of suspension comfort. Seviye kontrolü yüksek payloads izinler ve süspansiyon konforu bir sabit, yüksek derecede sağlar. The suspension also ensures optimum traction and braking safety since it allows all four wheels to maintain ground contact longer, particularly important on slopes. Askıya alınması da iyi çekiş sağlar ve bu yana dört tekerlekleri yere temas uzun, özellikle yamaçlarda önemli koruma sağlayan güvenlik fren. Together with the active shock loading stabilising system and ring piston high performance braking system, the new Fendt 300 Vario models achieve ride comfort and driving safety on par with commercial vehicles. Birlikte etkin şok yükleme sistemi ve halka pistonlu yüksek performanslı fren sistemi istikrar ile birlikte, yeni Fendt 300 Vario modeller yolculuk konforu sağlamak ve eşit ticari araçlar Güvenlik sürüş.

  In the cab – easy to operate top technology CAB olarak - üst teknoloji kolay

  In the 300 Vario cab, all control elements are concentrated on the steering column unit and the control console on the right-hand side of the cab. 300 Vario kabin, tüm kontrol elemanları direksiyon sütunu birimi ve konsantre olan denetim sağ kabin elle tarafında konsol. In addition to the central instrument cluster, the steering column unit houses control units for climate control and lighting. Merkez araç kümesi ek olarak, direksiyon sütunu birimi evleri iklim kontrolü ve aydınlatma üniteleri kontrol. The steering wheel can be adjusted vertically by 100 mm. Bu direksiyon dikey 100 mm ayarlanabilir. Travel speed or transmission ratio is controlled entirely with one lever – the Vario Stick. Seyahat hız veya aktarım oranı tamamen bir kolu - Vario Stick ile kontrol edilir. The hydraulics are operated with a crossgate lever and EPC, as in the previous 300 Ci tractor models. Bu hidrolik bir crossgate kolu ve EPC ile, bir önceki 300 Ci traktör modelleri olarak işletilen vardır.

  All the other elements for 4WD and differential lock as well as PTO and suspension are located well within reach on the right-hand control console. 4WD ve diferansiyel kilidi gibi PTO ve süspansiyon için bütün diğer unsurları da sağ kontrol konsolda ulaşmak içinde bulunmaktadır. Background lighting ensures safe operation at night. Arka plan aydınlatma gece güvenli çalışmasını sağlar. A comfortable fold-down seat is available for passengers. A comfortable kat aşağı sandalyeli yolcular için kullanılabilir.

  Operation – easy with the Fendt Vario Stick Operasyon - the Fendt Vario Stick ile kolay

  The four 300 Vario models are controlled with the new single-gate Fendt Vario Stick, which is ergonomically located on the right-hand console and sets a new technical benchmark with its ease of operation. Dört 300 Vario modelleri yeni tek kapısı Fendt Vario Stick, bu ergonomik Sağ konsolda bulunan ve çalışma kolaylığı ile yeni bir teknik kriter setleri ile kontrol edilir. Unlike in power shift or even synchro tractors, there is no need to change back and forth between the main shift lever and the group or super creeper gears. Güç kaydırma hatta senkro traktör tersine, gerek yok geri ana geçiş kolu ve grup ya da süper sürüngen arasında değiştirmek için dişliler.

  Three-speed PTO – perfect 4WD engagement Üç hız PTO - mükemmel 4WD angajman

  The new 300 Vario has a three-speed PTO with 540/750 and 1000 rpm. Yeni 300 Vario rpm ' i 540/750 ve 1000 ile PTO üç hız vardır. Speeds are selected conveniently with a rotary dial that is located on the control console and are easily activated with the push of a button. Hızları uygun olduğu kontrol konsolu ve yer kolay bir tuşa Basarak ile aktif bir döner dial seçilir. The 300 range is also standard-equipped with a PTO automatic mode, which significantly improves handling at the headlands. 300 aralığı da standart bir PTO otomatik mod ile donatılmış olan önemli headlands at ele geliştirir. When the automatic mode is activated, the PTO engages and disengages automatically dependent on the height of the power lift. Ne zaman otomatik modunda etkinleştirildiğinde, PTO meşguldür ve otomatik güç asansör ve yükseklik bağlıdır çözülür. The driver therefore only needs to operate the rear power lift at the headlands. Sürücü nedenle sadece headlands en arka güç asansör çalıştırmak gerekir. This allows turning manoeuvres to be performed faster – erroneous actuation of the PTO is not possible. Bu manevraları daha hızlı yapılabilir - the PTO ve hatalı harekete dönüm sağlar mümkün değildir.

  The 300 Varios have electro-hydraulic 4WD engagement and can be engaged and disengaged under load; the same applies to the differential lock. 300 Varios ve elektro-hidrolik 4WD randevum var meşgul olabilir ve yük altında serbest; aynısı diferansiyel kilidi için geçerlidir. If required, the front axle differential is locked automatically via the Locomatic function. Gerekirse, ön aks diferansiyel otomatik olarak Locomatic fonksiyonu ile kilitli.


  Powerful hydraulics – safe front loader Güçlü hidrolik - kasası ön yükleyici

  All hydraulic functions are supplied by a standard-equipped tandem pump, which has a total delivery capacity of 78 litres. Tüm hidrolik fonksiyonlar standart tarafından sağlanır olan 78 litre toplam dağıtım kapasitesine sahip iki kişilik bisiklet pompası, equipped. This permits the operation of four double-acting mechanical control units. Bu dört işlem çift mekanik kontrol üniteleri hareket sağlar. Lift capacity lies at 52.8 kN, so that implements up to 3.1 tons can be mounted. Asansör kapasitesi 52,8 doğru uzanan kN, böylece 3,1 ton monte edilebilir kadar uygular. The available oil volume is a generous 42 litres. Mevcut petrol hacmi cömert 42 litre olduğunu. The hydraulic and transmission oil supplies are separate, which prevents oil from mixing and permits longer standing times. Ve iletim petrol kaynakları, bu karıştırma petrol engeller ayrı hidrolik ve izinler uzun süre ayakta. Environmentally compatible bio-oils can therefore be used for the hydraulics. Çevreye uyumlu biyolojik yağlar bu nedenle hidrolik için kullanılabilir. The optionally available front power lift has a constant lift capacity of 29.4 kN, which accommodates front-mounted implements with a weight of up to 2 tons. Bu isteğe bağlı olarak kullanılabilir ön güç asansör 29,4 kN olan ön accomodates bir sabit asansör kapasitesine sahiptir-monte kadar 2 tonluk bir ağırlığı ile uygular.

  The Fendt front loader, with mechanical self-levelling, provides absolute working safety thanks to a pipe-fracture safety feature as well as shock load protection and overload valves. Mekanik kendine olan Fendt ön yükleyici, tesviyesi, bir boru kırılma güvenlik özelliği de şok yük koruma ve aşırı valflar için mutlak iş güvenliği sayesinde sağlar. Safety supports give the front loader a stable stand when it is removed. Güvenlik ön yükleyici istikrarlı standı zaman kaldırılır vermek destekler. Whether controlling the loader with the crossgate lever or the driving functions, operating comfort is excellent. Bu crossgate kolu veya sürüş fonksiyonları ile yükleyicinin kontrol olsun, işletim konforu mükemmel. Thanks to the wear-free shuttle gearbox and the tight turning circle, maximum productivity for all front loader work is possible. Tüm ön yükleyici iş için aşınmaya ücretsiz servis şanzıman ve sıkı dönüm daire, maksimum verimlilik sayesinde mümkündür. Through a specially adapted design of the connection between the front loader and the tractor, all maintenance work can be performed on the 300 Varios while the front loader is attached. Ön yükleyici ve traktör arasındaki bağlantıyı özel bir şekilde adapte tasarım sayesinde tüm bakım çalışmaları 300 Varios sırasında ön yükleyici bağlı olduğu yapılabilir.

  With the four new 300 Vario models, Fendt has brought a very compact and exceptionally powerful tractor range onto the market. Dört yeni 300 Vario modeller ile, Fendt çok ve son derece güçlü traktör serisi Piyasaya kompakt getirmiştir. Featuring innovative technology and a high degree of profitability, they fully meet the growing demands found in practical operation. Ve karlılığı yüksek bir derece yenilikçi teknoloji özelliği de tam olarak artan talepleri pratik operasyonda bulundu karşılamak.

  En sevdiğim seri ve bize en yakın seri paylaşım için saol +rep

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  18 Ocak 2008
  Yaş
  54
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: fendt 300 vario serisi genel özellikleri  çok teşekkür ederim kardeşim...böyle kardeşler olduktan sonra zahmet çekmem artık...sağ ol...

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  02 Nisan 2008
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: fendt 300 vario serisi genel özellikleri  Piyasada Fendt Yeni 300 modeli aralığı

  Vario iletimi ile Kompakt traktörler
  Dörtlü üst teknoloji ile
  95 ve 125 HP
  Düşük araç ağırlığı / yüksek verimlilik

  Fendt dört modeli 95 125 HP arasında bir tamamen yeni geliştirilmiş 300 Vario aralığı başlattı - Tüm bu traktörler ve Stepless Vario iletimi ile donatılmıştır. Fendt şimdi - ki geri başarılı operasyon yıl üst beygir gücü traktör bakabilirsiniz - kompakt dört silindirli sınıf için Vario teknoloji transfer ve adımsız sürücü ilk kez bu pazar segmentine mevcut teknolojik ve ekonomik faydalar sağlar.

  300 traktör aralığının geliştirilmesi amacı - boyunca evrensel uygulanabilirliği ile - ve çalışma rahatlığı yeni yenilikçi teknoloji ve güçlü motorları ile verimlilik artışı oldu. Dört 300 aralığı traktörler de son derece basit işletim kavram var. Onlar yeni bir görünüme sahip kabin daha konforlu hale getirilmiştir.

  Yeni 300 Varios - kompakt ve manevra

  Dört yeni Vario iletimi ile çok kompakt boyutları ile son derece düşük araç ağırlığı birleştirmek 300 modelleri Fendt tasarlanmıştır. The 309 Vario ve 310 Vario, ve 311 Vario ve 4190 kg ve 115 beygir olan 312 Vario 4350 kg ve 125 beygir var 4130 kg ve 95 ve 105 HP sırasıyla bir yüksüz ağırlığı var. Sonuç: olağanüstü dinamikleri ve düşük güç için ağırlık oranı - Vario 312 için, örneğin temel yönlülük, sadece 35 kg / HP. Bu özellikle geniş yüzme lastikler satır kırpma işlemleri veya otlak uygulamalarda toprak sıkıştırma önlenmesi için yüksek lastikler kullanarak belirgindir. Yeni Fendt 300 aralığı 4 metre uzunluğundaki; birlikte 2,35 metre, 300 Varios kısa bir tekerlek ile sıkı çalışma alanlarda manevra kalır.
  Ayrıca, Fendt ilk kez arka tekerlek sürücü sürümlerinde iki Vario modeller sunar: bu 309 ve 310 Vario.

  Motor - ekonomik bir yüksek teknoloji forvet

  Yakıt devam eden yüksek fiyat bir traktör ve ömrünü üzerinden masrafları en büyük payı yapar -% 50 üzerinde. Bu artan önem mümkün olan en düşük yakıt gereksinimleri ile motor geliştirme yapan bir sıklıkla gözden maliyet faktörü olabilir.

  Fendt nedenle istihdam secimini yeni sessiz-son dört-valf teknolojisi, Common demiryolu teknolojisi ve yüksek kaliteli AGREX egzoz gaz recirculation sistemi, dört 300 Vario modellerinde dört silindirli Deutz motoru çalıştıran geliştirdi. 4,04 litrelik bir yerinden bu yüksek teknoloji motor with15 HP ilave güç etkileyici çekerek güç ve max için 312 Vario sağlar. 125 HP 1800 rpm at (92 kW) ECE R 24 göre. The 311 Vario, bu 310 Vario 105 HP (77 kW) ve 309 Vario 95 HP (70 kW) sahip 115 HP (84 kW) vardır. Bu Deutz motoru Tier III a. göre emisyon standartlarını karşıladığını

  Yeni hızlı bağımsız Common Rail yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi, 1600 çubuğu muhtemel bir enjeksiyon baskı yapar. Birlikte tam elektronik motor kontrol EDC ile 7, bu sistem daha düşük motor hızlarında özellikle olağanüstü tork artışı ve sessiz motor, garanti eder.

  Yüksek teknoloji yakıt enjeksiyon sistemi güçlü dış egzoz gazı recirculation sistemi AGREX tarafından tamamlanmıştır. Bu da yeni amiral gemisi 936 Vario çalışan bir sanat sistem, bu durum, soğutma hedefli sağlar ve egzoz of hangi bir parçası proportioning sonra yanma odası için döndürülür. Birlikte optimize enjeksiyon ayar ile, yakıt tüketimi% 10 tarafından motorlar için basit bir iç egzoz gazı recirculation sistemi ile azalır.

  Bir diğer teknik yenilik: İki petrol yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon pompaları lubricated. Bu sorun-RME ücretsiz çalışma - ki önemine uçucu yakıt fiyatları bu kez kazanıyor bir faktör garanti. En iyi özel yakıt tüketimi, 206 g / 125 HP ile 312 Vario için kWh ve 500 çalışma saatleri uzun servis aralıkları, üstün karlılık için Fendt bu kompakt traktör sınıfta kolaylaştırmak. Yakıt tankı 210 litre, uzun mesafeler için yeterli kaynağı bulunmaktadır.
  Vario iletim - her zaman 'doğru vites olarak'

  Geleneksel yayınlar ile, traktör her zaman vites çok yüksek veya düşük - adımları yüzünden. Vario iletimi ile, diğer taraftan, her zaman 'doğru vites olarak' dedi. Bu tamamen adımsız iletim 'böylece motor sürekli etkin bir iyi at çalışır adımları arasındaki bölgede' güç rezervi mobilises. Bu yakıt önemli bir miktar kaydeder.

  Yeni ML 75 Vario iletim özellikle Fendt 300 aralığı için geliştirilmiştir. Sadece bir dizi olan sürücü birimi, tüm hız aralığı, 40 km üst hızla ileriye ya da 25 km S / S geri saatte süper yavaş 30 metre gider. Bu kadar yüzde 10 daha fazla kapsama alanı için alanında sağlar. 40 km üst hız / h yakıt elde ise 1900 d / d kaydetme. Bu mümkün olan aracılığıyla büyük olan iyi verimliliği yüksek lisans ve etkileyici 45 derecelik açı salıncak için bilinen hydrostats, boy yapılır.

  Çünkü Vario iletim bu uygulama aralıklarını kapsayan ek bir sürüngen şanzıman sebze, örneğin için ya da özel ürün operasyonlar büyüyor, artık gereklidir. Tam çalışma hızını olumlu yönde serbestçe seçilebilir hız kontrol hızı yardım. Bu aşınmaya ücretsiz servis şanzıman anahtar direksiyon simidi solunda yer alan bir parmak ve dokunmatik işletilmektedir. Bu ön yükleme işlemleri gibi sık manevra, ilgili tüm iş kolaylaştırır.

  Ride konfor ve güvenlik sürüş - yeni standartlar

  Yeni 300 Varios yeni teknik standartlar binmek konfor konusunda kendi yolunu Güvenlik ve çekiş sürüş-ön aks süspansiyon seviyesi kontrolü yer ayarını. Bu isteğe bağlı sistem dayalı olan denenmiş bir süspansiyon silindir ile salıncak kolu ilke test. It has a suspension travel of +/- 45 mm. Bu kilitli olabilir süspansiyon, mükemmel bir çalışma ve alanında rahat sürüş ve yol üzerinde sağlar. Seviye kontrolü yüksek payloads izinler ve süspansiyon konforu bir sabit, yüksek derecede sağlar. Askıya alınması da iyi çekiş sağlar ve bu yana dört tekerlekleri yere temas uzun, özellikle yamaçlarda önemli koruma sağlayan güvenlik fren. Birlikte etkin şok yükleme sistemi ve halka pistonlu yüksek performanslı fren sistemi istikrar ile birlikte, yeni Fendt 300 Vario modeller yolculuk konforu sağlamak ve eşit ticari araçlar Güvenlik sürüş.

  CAB olarak - üst teknoloji kolay

  300 Vario kabin, tüm kontrol elemanları direksiyon sütunu birimi ve konsantre olan denetim sağ kabin elle tarafında konsol. Merkez araç kümesi ek olarak, direksiyon sütunu birimi evleri iklim kontrolü ve aydınlatma üniteleri kontrol. Bu direksiyon dikey 100 mm ayarlanabilir. Seyahat hız veya aktarım oranı tamamen bir kolu - Vario Stick ile kontrol edilir. Bu hidrolik bir crossgate kolu ve EPC ile, bir önceki 300 Ci traktör modelleri olarak işletilen vardır.

  4WD ve diferansiyel kilidi gibi PTO ve süspansiyon için bütün diğer unsurları da sağ kontrol konsolda ulaşmak içinde bulunmaktadır. Arka plan aydınlatma gece güvenli çalışmasını sağlar. A comfortable kat aşağı sandalyeli yolcular için kullanılabilir.

  Operasyon - the Fendt Vario Stick ile kolay

  Dört 300 Vario modelleri yeni tek kapısı Fendt Vario Stick, bu ergonomik Sağ konsolda bulunan ve çalışma kolaylığı ile yeni bir teknik kriter setleri ile kontrol edilir. Güç kaydırma hatta senkro traktör tersine, gerek yok geri ana geçiş kolu ve grup ya da süper sürüngen arasında değiştirmek için dişliler.

  Üç hız PTO - mükemmel 4WD angajman

  Yeni 300 Vario rpm ' i 540/750 ve 1000 ile PTO üç hız vardır. Hızları uygun olduğu kontrol konsolu ve yer kolay bir tuşa Basarak ile aktif bir döner dial seçilir. 300 aralığı da standart bir PTO otomatik mod ile donatılmış olan önemli headlands at ele geliştirir. Ne zaman otomatik modunda etkinleştirildiğinde, PTO meşguldür ve otomatik güç asansör ve yükseklik bağlıdır çözülür. Sürücü nedenle sadece headlands en arka güç asansör çalıştırmak gerekir. Bu manevraları daha hızlı yapılabilir - the PTO ve hatalı harekete dönüm sağlar mümkün değildir.

  300 Varios ve elektro-hidrolik 4WD randevum var meşgul olabilir ve yük altında serbest; aynısı diferansiyel kilidi için geçerlidir. Gerekirse, ön aks diferansiyel otomatik olarak Locomatic fonksiyonu ile kilitli.


  Güçlü hidrolik - kasası ön yükleyici

  Tüm hidrolik fonksiyonlar standart tarafından sağlanır olan 78 litre toplam dağıtım kapasitesine sahip iki kişilik bisiklet pompası, equipped. Bu dört işlem çift mekanik kontrol üniteleri hareket sağlar. Asansör kapasitesi 52,8 doğru uzanan kN, böylece 3,1 ton monte edilebilir kadar uygular. Mevcut petrol hacmi cömert 42 litre olduğunu. Ve iletim petrol kaynakları, bu karıştırma petrol engeller ayrı hidrolik ve izinler uzun süre ayakta. Çevreye uyumlu biyolojik yağlar bu nedenle hidrolik için kullanılabilir. Bu isteğe bağlı olarak kullanılabilir ön güç asansör 29,4 kN olan ön accomodates bir sabit asansör kapasitesine sahiptir-monte kadar 2 tonluk bir ağırlığı ile uygular.

  Mekanik kendine olan Fendt ön yükleyici, tesviyesi, bir boru kırılma güvenlik özelliği de şok yük koruma ve aşırı valflar için mutlak iş güvenliği sayesinde sağlar. Güvenlik ön yükleyici istikrarlı standı zaman kaldırılır vermek destekler. Bu crossgate kolu veya sürüş fonksiyonları ile yükleyicinin kontrol olsun, işletim konforu mükemmel. Tüm ön yükleyici iş için aşınmaya ücretsiz servis şanzıman ve sıkı dönüm daire, maksimum verimlilik sayesinde mümkündür. Ön yükleyici ve traktör arasındaki bağlantıyı özel bir şekilde adapte tasarım sayesinde tüm bakım çalışmaları 300 Varios sırasında ön yükleyici bağlı olduğu yapılabilir.

  Dört yeni 300 Vario modeller ile, Fendt çok ve son derece güçlü traktör serisi Piyasaya kompakt getirmiştir. Ve karlılığı yüksek bir derece yenilikçi teknoloji özelliği de tam olarak artan talepleri pratik operasyonda bulundu karşılamak.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yeni Fendt 500 Vario serisi inceleme (landwirt)
  Konu Sahibi ibrahim Özkan Forum Videolar (Alıntılar)
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 11.Kasım.2012, 22:18
 2. fendt 200 vario serisi teknik bilgileri
  Konu Sahibi lordmstf Forum Teknik Bilgiler-Yorumlar
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2010, 21:00
 3. Fendt 300 Vario Serisi
  Konu Sahibi alone_tiger_26 Forum Fotoğraflar (Alıntılar)
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 14.Aralık.2008, 10:19
 4. Fendt 400 Vario Serisi
  Konu Sahibi alone_tiger_26 Forum Fotoğraflar (Alıntılar)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Aralık.2008, 10:15
 5. Fendt 700 Vario Serisi
  Konu Sahibi alone_tiger_26 Forum Fotoğraflar (Alıntılar)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Aralık.2008, 10:12

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status