DailyMotion yine yasaklandı
Youtube ' un yasaklanışının yaş gününü kutlarken güne bu şekilde başlamak yine düşüncelere sevkediyor.


Ülkemizde Youtube ' dan sonra en fazla kullanılan video paylaşım sitesi DailyMotion da tekrar yasaklandı. Hatırlayanlarınız olacaktır, Daily Motion daha önce de engellenmiş fakat daha sonra engel kaldırılmıştı.

Bu engelleme işleriyle uğraşan insanlar kendilerini kandırmaktan, bu denli özgür bir ortamda sitelere girişi kendilerince engellemenin hiç bir anlamının olmadığından hala bi haberler. Teknoloji ürletilerek oluşturulan siteleri engellemek yerine, kendileri teknoloji üretmeye çalışsalardı belki ülkemiz bu denli gerileme göstergesi faaliyetler yaşamazdı. Bu seferki engelleme mesajı 'T.C.Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ' nın 24.03.2009 tarih ve 2009/25 sayılı kararı gereği erişime kapanmıştır.' şeklinde.