RG ' nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin desteklenmesini amaçlıyorANKARA - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi yapılmasına dair tebliğ uyarınca, ödeme kapsamına alınan her tarımsal işletmeye yılda 225 lira ödenecek.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak hazırlanan ve Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsal işletmelerin desteklenmesini amaçlıyor.

Tebliğe göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle/tarımsal işletmelerle sözleşme imzalayacak. Hizmet sözleşmeleri
Tebliğe göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle/tarımsal işletmelerle sözleşme imzalayacak. Hizmet sözleşmeleri 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere ve en az 6 aylık bir dönemi kapsayacak.

Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin tek taraflı veya karşılıklı feshi durumunda, bu durum 15 gün içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilecek.

Destekten yararlanabilecekler

Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçiler/tarımsal işletmelerin, Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekecek.

Ayrıca, işletmelerin, örtü altı üretiminde en az 3 dekar, meyvecilikte en az 10 dekar, hayvancılıkta, süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 baş hayvana sahip olması, tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak, en az 50 adet arı kolonisi veya su ürünleri üretim tesisi olması kriterlerinden birini taşıyor olması şartı aranıyor.

Ödeme miktarı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran çiftçilere/tarımsal işletmelere 225 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğinden
TYDD) faydalanmak isteyen çiftçiler/tarımsal işletmeler, bugün itibariyle 90 gün içinde istenen belgeler ile birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe Müdürlüğüne müracaat edecek.

Birden fazla İlde tarımsal üretim yapan ve danışmanlık hizmeti satın alan çiftçiler/tarımsal işletmeler sadece Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu ilde müracaat edecek. Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

Haksız yere TYDD ' den yararlandığı tespit edilen çiftçilerin/tarımsal işletmelerin, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınacak. Kamu tüzel kişileri, TYDD ' den yararlanamayacak.

Tebliğ, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.