ÜYELİK ŞARTLARI
Konya il sınırları içinde bulunmak
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirlediği en az 5 baş saf,aynı ırktan ineğe sahip olmak
Fiilen soykütügü ,verim kontrollerini yapıyor veya yaptırıyor olmak
Birlik Ana Sözleşmesinde belirtilen ; giriş, yıllık aidat ve soykütüğü hizmet bedelini ödemek

Şahıslar için
5 baş saf kültür ırkı ineğe sahip olmak
Tarım il veya ilçe müdürlüğünden alınacak işletme tescil belgesi
150 YTL giriş aidatını ödemiş olmak
Nufus cüzdanı fotokopisi
TC vatandaşlık numarası
İçinde bulunulan yıla ait çiftçilik belgesi
2 adet fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
Şirketler için
Üye olunmak istendiğine dair yönetim kurulu kararı ve DSYB’ ne verilecek dilekçe
Yetki Belgesi
Tarım il veya ilçe müdürlüğünden alınacak işletme tescil belgesi
İmza sirküleri
700 YTL giriş aidatını ödemiş olmak.
Vergi levhası
Ticaret odası kayıt belgesi
İçinde bulunulan yıla ait çiftçilik belgesi
Kooperatifler için
Üye olunmak istendiğine dair yönetim kurulu kararı ve DSYB’ ne verilecek dilekçe
Yetki Belgesi
Tarım il veya ilçe müdürlüğünden alınacak işletme tescil belgesi
İmza sirküleri
700 YTL giriş aidatını ödemiş olmak.
Vergi levhası
Ticaret odası kayıt belgesi
İçinde bulunulan yıla ait çiftçilik belgesi (Kooperatif üyelerine ait)
Kooperatifle DSYB arasında imzalanacak sözleşme
2005 YILI ÜYELİK GİRİŞ VE AİDATLARI
03.04.2004 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulda alınan karar gereğince;
1. Giriş aidatı :
a) Gerçek kişiler için 150 YTL.
b) Tüzel kişi veya tarımsal kalkınma kooperatifleri için 700 YTL.
2. Yıllık işletme aidatı 70 YTL.
3.Soykütüğü hizmet bedeli 50 kg çiğ süt bedeli üzerinden 23 YTL