Tarım ve Gıda Bakanlığı kuruluyor. Genetiği değiştirilmiş bitki üretiminin önü açılıyor, sınırları çiziliyor...Tarım Havzaları eylem kararı hazır...

--------------------------------------------------------------------------------


Hükümet, tarımda önemli adımlar atıyor. Tarım Havzaları Eylem Kararı hazırlandı. Artık hangi havzada ne ekileceği planlanacak.

Üretici teşvik ve primlerle uygun ürüne yönlendirilecek.

Düzenlemeler, Türkiye ' nin rekabet gücü kadar, Avrupa Birliği ' ne uyum açısından da önem taşıyor.

3 Tasarı Bakanlar Kurulu ' nda İmzaya Açıldı
Bakanlar Kurulu ' nun, yaklaşık 8 saat süren toplantısında 3 tasarı imzaya açıldı.

Tarım ve Gıda Bakanlığı kuruluyor. Dinamik ve verimli bir yapı için yeni bakanlıkta makamlar ve bürokrasi azaltılıyor.

Ulusal Biyogüvenlik kanun tasarısı, genetiği değiştirilmiş bitki üretiminin önünü açıyor, sınırlarını çiziyor.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu tasarısıyla gıda güvenliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tarım Havzaları Eylem Planı Hazır
Diğer yandan Tarım Havzaları Eylem Kararı hazırlanıyor. Etkin üretim planlaması yapılacak, üretici teşvik ve primlerle uygun ürüne yönlendirilecek.

Böylece biyolojik çeşitlilik, verimlilik, kamunun finansman yükü azalacak. Türkiye ' nin tarımda rekabet gücü artacak.

Bütün bu düzenlemelerde dağınık mevzuat toparlanıyor ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getiriliyor.

AB Sürecinde Önemli Adım
Hükümet, Avrupa Birliği sürecinde önemli başka adımlar da attı. Müzakere çalışmaları Brüksel ' de satın alınan binada yürütülecek.

Fransa ' da ' Türk Mevsimi '
Zaman zaman Türkiye ' nin tam üyeliğine muhalefet eden Fransa ' da, 'Türk Mevsimi' adı altında etkinlikler düzenlenecek. Türkiye ve Fransa ' nın karşılıklı talebiyle gerçekleşecek etkinlikler için iki ülke fon oluşturacak.