Çiftçilere ödenen doğrudan ürün desteğine yönelik kurumlar arası işbirliğinin tesisi ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla İlçe Tarım, Tapu Sicil, Tapu Kadastro, Nüfus, Milli Emlak ve Ziraat Odası yöneticileriyle kaymakamlık makamındaki toplantıda konuşan Karakuş, “Devlet, vatandaş ile kurumlar arsındaki eksik ve aksaklıkları gidermek için köprü vazifesi yapıyor
Bu konuda ürün desteği almak için müracaat eden vatandaşların doğru beyanda bulunması son derece önemlidir” dedi.
Son günlerde tarımla ilgili bazı kurumlarda birbirine bağlı yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin yaşandığı ilçede devletin zarara uğratıldığını belirten Karakuş, ancak devleti zarara uğratanların, hukuk karşısına hesap vereceklerini söyledi.
Ceyhan İlçe Tarım Müdürü Muzaffer Demirağ ise amaçlarının çiftçinin mağduriyetini gidermek olduğunu vurgulayarak, “Hazine arazilerinde üretim yapan çiftçilerin, doğrudan ürün desteği alabilmesi için bu arazileri ilgili kurumlardan kiralaması gerekmektedir. Ceyhan’da 7 bin çiftçi destek primi almaktadır. Ama haksız desteklemenin önüne geçmek için kişinin doğru beyanda bulunması, köy muhtarlarının konuyu takip etmesi ve ilgili kurumların da yasal çerçeveler içerisinde hareket etmesi zorunludur. Üreticiler mısır ektiği halde ' buğday ektim ' şeklinde yanlış beyanda bulunursa 5 yıl boyunca destek primi alamayacakları gibi haklarında yasal işlem de yapılacaktır. ” Şeklinde konuştu.