SOSYAL SORUMLULUK
Proje Hakkında


Ülkem İçin Nedir?
-Tüm Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri, bulundukları illerde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri uygulamaktadır.

-Gönüllü katılım esasına dayanan bu projede, toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin ülke genelinde dalga dalga yayılarak, bu duygunun herkes tarafından paylaşılması hedeflenmektedir.

-Engelliler için çocuk parkı yapmaktan, okul tadilatına, laboratuvar kurulumundan, bilgisayar bağışına ve kütüphane yapmaya kadar birçok sosyal sorumluluk projesi, Koç Topluluğu bayilerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

-Amacımız-
Sosyal sorumluluk anlayışını çalışanlarımız ve bayilerimiz arasında yayarak bu anlayışın tabana yayılmasına katkı sağlamak

Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında bireysel olarak toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmek

Koç Topluluğu şirketleri, bayileri ve çalışanları olarak sahiplenici katılımla yerel gelişimi destekleyici çalışmalar geliştirmek

-Projenin Gelişimi-
Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçilerinin katılımları ve yaratıcı projeleriyle gerçekleştirilen uygulamalarla, Türkiye’nin 81 ilinde yaşam düzeyini yükselten ve bulunduğu yörede yenilikler sağlayan atılımlar hayata geçirildi. Her ilde tayin edilen koordinatör bayiler önderliğinde yapılan çalışmalar ve bulunulan ilin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen projeler, Koç Topluluğu ve bayilerinin yarattığı kaynaklarla finanse edildi.

Projenin başladığı yıl olan 2006’da toplam 223 proje uygulanarak yerel anlamda bir “fark” yaratıldı. İlk yılda, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yönelik projelerin yanında, okul tadilatları ve ekipman desteği sağlanması çalışmaları, sağlık, hayvan barınakları oluşturulması, çevre düzenleme projeleri kapsamında park ve çeşmeler yaptırılması, köy yardımları ve ailelerin gazete abonesi yapılarak okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması çalışmaları hayata geçirildi.

2007 yılına gelindiğinde, uygulanan 164 projenin çoğunluğu eğitim alanına odaklandı, bu projelerle birlikte sağlık, kültür ve tarih, sosyal kurumlara yönelik çalışmalar, çevre ve diğer alanlardaki projelerle başarılı bir yıl daha geride bırakıldı. .

2008’de ise, daha geniş bir etki sağlanması ve güncel problemlere ortak çözümler üretilmesi amacıyla, “Ülkem İçin” projesinin tek bir konuya odaklanmasına karar verildi. Çevre ve Orman Bakanlığı ile TEMA Vakfı işbirliği de sağlanarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde 1750 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacak olan 700 bin fidan dikimi için kaynak yaratıldı. Yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla çevreyle farkındalık uyandırma faaliyetleri önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Artık hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığın geliştirilmesi ve sorunlara sahip çıkıp çözümün bir parçası haline gelinmesi gerekiyor. “Ülkem İçin” projesini bu anlamda diğer projelerle farklı bir boyuta taşıyan da bu bakış açısıdır. Koç Topluluğu 100 bine ulaşan çalışan ve bayi sayısıyla ülkemizin karşılaştığı sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya çalışıyor. İşte bu anlayışla Koç Holding, kuruluş yıldönümü olan Mayıs ayının son pazar gününü “Ülkem için” günü ilan etti. Mayıs 2006 tarihinden bu yana tüm Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri, bulundukları illerde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri uyguladı. Gönüllü katılım esasına dayanan bu projede, toplumsal sosyal sorumluluk bilincinin ülke genelinde dalga dalga yayılarak, bu duygunun herkes tarafından paylaşılması hedeflendi. Engelliler için çocuk parkı yapmaktan, okul tadilatına, laboratuvar kurulumundan, bilgisayar bağışına ve kütüphane yapmaya kadar birçok sosyal sorumluluk projesi, Koç Topluluğu bayilerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildi. Topluluk şirketleri, çalışanları ve bayileri ile Türkiye çapında iki yıldır toplam 387 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Projede 2008 yılında ise bu geniş katılımın gücü tek bir konu altında toplanması kararlaştırıldı ve konu “çevre” olarak belirlendi.

Projenin ilk yılı olan 2006’da Türkiye’nin dört bir köşesinde, küçüklü büyüklü 223 projeye imza atıldı. Adıyaman’daki Koç Topluluğu bayileri, ilk adımı bir komite kurarak attı, ardından Adıyaman Huzurevi, Diyabetle Yaşam Derneği ve Sosyal Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvası’nın ihtiyaçlarını karşıladılar. Hatay’da 12 bayii güç birliği yaparak, üç yatılı bölge okulu ile zihinsel engelliler okulunun eksiklerini tamamladı. Trabzon’da 21 bayi, bir okula fen ve teknoloji laboratuvarı yaptırdı. Koç Bilgi Grubu şirketleri İstanbul’da Necmiye Güniz İlköğretim Okulu ve Tat Konserve Maret işletmesi Gebze’de Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu’nu kütüphaneye kavuşturdu. Opet, İzmir’de Kemalpaşa Denen İlköğretim Okulu’nu yeniledi, eklentiler yaptı. Bu projeler gerçekleştirilen çalışmalardan sadece birkaç örnek.

Projenin hızı 2007 yılında da sürdü. Koç Topluluğu bayileri ülkenin 81 ilinde toplam 118 projeyi hayat geçirdi. Bu projelerden 101’i eğitim, ikisi sağlık, ikisi kültür sanat, sekizi sosyal kurumlar, beşi de diğer alanlardaydı. Aynı yıl Koç Topluluğu şirketlerinden 35’i de, “Ülkem İçin” 46 projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden 33’ü eğitim, dördü sağlık, altısı sosyal kurumlar, ikisi çevreyle ilgiliydi. Örneğin Aydın ili bayileri Tofaş bayii Poyraz Otomotiv önderliğinde 5 köyün 1 tonluk süt soğutma ve muhafaza tankı yaptırdı. Hakkari bayileri de Arçelik Bayii Ali Şen’in koordinasyonu ile Hakkari Lisesi ' ne 60 kişilik konferans salonu armağan etti. Koç Topluluğu şirketlerinden New Holland Trakmak, Şanlıurfa, Şırnak ve Manisa ' daki köy okullarına eğitim materyalleri gönderdi. Otokoç, Antalya dokuma bölgesindeki Ersoy İlköğretim Okulu’na bilgisayarlı teknoloji sınıfı oluşturdu. Opet Petrolcülük’ün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine verdiği sınıf yenileme desteği ve Türk Traktör çalışanlarının LÖSEV için yaptığı kan para bağışı ise diğer 2007’nin çalışmalarına diğer örneklerdir.

Bayiler ve şirketlerin ülkeye katkıları, 2007 yılında Koç Holding tarafından ödüllendirildi. Bayiler kanadındaki ödülü, Antalya bayileri aldı. Antalya bayileri, Ford Bayi İsmail Bilal koordinatörlüğünde hayata geçirilen projede Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumundaki kimsesiz çocuklar için çalıştı. Bir önceki yıl bina yenilemesi yaptıkları kuruma 2007 yılında ek bina inşa ettiler ve iki ayrı oda düzenlediler. Bir oda çocukların resim, el işi, bilgisayar gibi aktivitelerde bulunmaları için hazırlandı. Diğer oda ise kimsesiz çocukların üretme duygusu kazanmaları amacıyla galoş üretimi makineleri kondu ve bu kurumda yaşayan zihinsel engelli çocuklar muayenehane ve hastanelere satmak üzere galoş üretiyorlar ve bu sayede her gün bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Şirketler çalışmaları içinden de Arçelik çalışanlarının Deniz Temiz Turmepa ile birlikte Haliç’de yaptığı temizlik ve çevre hakkındaki bilinçlendirme kampanyası ödüle layık görüldü. Arçelik Sütlüce Genel Müdürlük çalışanlarının hedefi, çevre ve gün geçtikçe azalan doğal kaynakların korunması konusuna dikkat çekmekti.

Koç Topluluğu 2008 yılında “Ülkem İçin” projesinde ayrı projeler yerine “çevre” konusunda tek ve büyük bir proje ile ülke çapında fayda sağlayan bir seferberliğe imza atıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ve TEMA ile işbirliği halinde yürütülen bu projede 7 bölgede 7 orman 700.000 fidan toprakla buluşturuldu.

Ülkemizin dört bir yanında oluşturulan “Koç Topluluğu Ülkem İçin Ormanları”nda görkemli bir ağaca dönüşen her fidan, her yıl tonlarca toz ve karbondioksit emerken tonlarca oksijen üretecek, birçok farklı türde canlıya yuva olacak ve hem erozyonla hem de küresel ısınmayla mücadele edecek.

Ülkem İçin projesinin 2008 çalışmasında , Koç Topluluğu çalışanları, bayileri, tedarikçileri ve şirketlerinin bağışlarıyla oluşan bu ormanların yanı sıra okullarda çevre eğitimleri düzenlendi. Ülkem İçin projesinde geçen yıllarda destek verilen okullarda ve Meslek Lises Memleket Meselesi projesi kapsamında burs verilen öğrnecilerin olduğu okullarda TEMA ile işbirliği ile çevre bilinçlendirme eğitimleri verildi. TEMA’nın Yavru TEMA, Genç TEMA teşkilatlarına üye kaydı sağlandı.