+ Konuya Cevap Yaz
2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  24 Şubat 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  40
  Mesajlar
  100
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  2008 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ  Elektronik Resmi Gazete ®
  © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.
  15.04.2008 Salı
  Sayı: 26848 (Asıl)
  Son Güncelleme: 15.04.2008 11:30

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararları

  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Karar Sayısı: 2008/13489

  Bakanlar Kurulundan:


  --------------------------------------------------------------------------------

  Sayfa: 17 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

  Ekli 'Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması;
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli ve 145 sayılı yazısı
  üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar
  Kurulu ' nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN
  Başbakan

  C.ÇİÇEK H.YAZICI N.EKREN M.BAŞESGİOĞLU
  Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bakanı V.
  Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

  M.BAŞESGİOĞLU B.YILDIRIM N.ÇUBUKÇU M.ŞİMŞEK
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı

  M.S.YAZICIOĞLU M.A.ŞAHİN F.ÇELİK B.ATALAY
  Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma İçişleri Bakanı
  Bakanı V.

  B.ATALAY K.UNAKITAN H.ÇELİK F.N.ÖZAK
  Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bayındırlık ve
  Bakanı İskan Bakanı

  R.AKDAĞ B.YILDIRIM M.M.EKER F.ÇELİK
  Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Çalışma ve
  Köyişleri Sos.Güv.Bakanı
  Bakanı

  M.Z.ÇAĞLAYAN M.H.GÜLER E.GÜNAY V.EROĞLU
  Sanayi ve Enerji ve Tabii Kültür ve Çevre ve Orman
  Ticaret Bakanı Kaynaklar Bakanı Turizm Bakanı Bakanı
  Sayfa: 18 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
  Kapsam

  MADDE 1- (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın
  desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

  Destekleme konuları

  MADDE 2- (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi
  yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde
  belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine
  kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır- mera ve çok yıllık yem bitkisi
  ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim
  yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda
  belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  |1|Yonca |115 YTL/dekar|
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  |2|Korunga | 75 YTL/dekar|
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  |3|Yapay çayır, mera | 75 YTL/dekar|
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  |4|Tek yıllık | 30 YTL/dekar|
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  |5|Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır| 45 YTL/dekar|
  +-+---------------------------------------------------+-------------+
  (2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır
  Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
  kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak
  şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek
  kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari
  işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda
  başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.
  +-+-----------------------------+----------+
  |1|Melez ırklar |300YTL/baş|
  +-+-----------------------------+----------+
  |2|Saf ırklar |350YTL/baş|
  +-+-----------------------------+----------+
  |3|Hastalıklardan ari işletmeler|400YTL/baş|
  +-+-----------------------------+----------+
  |4|Manda |300YTL/baş|
  +-+-----------------------------+----------+
  (3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık
  Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
  yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık
  niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

  (4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine
  kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde
  belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

  (5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt
  Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak
  tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim
  miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  |1|Çipura ve levrek üretimi için |85 YKr/kilogram|
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  |2|Alabalık üretimi için |65 YKr/kilogram|
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  |3|Yeni türlerin üretimi için | 1 YTL/kilogram|
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  |4|Midye üretimi için |10 YKr/kilogram|
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  |5|Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde| 5 YKr/adet |
  | |kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde | |
  | |büyütmek üzere yavru balık üretenlere | |
  +-+-------------------------------------------------------+---------------+
  Sayfa: 19 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  (6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin
  arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak
  ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  (Kozabirlik) ' ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ' e
  ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim
  miktarlarda destekleme primi ödenir.
  +-+---------------+---------------+
  |1|Tohum kutu |21 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  |2|Damızlık koza |14 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  |3|I. Sınıf koza |10 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  |4|II. Sınıf koza | 9 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  |5|III. Sınıf koza| 8 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  |6|Çepez | 6 YTL/kilogram|
  +-+---------------+---------------+
  (7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin
  artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış
  Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ' ne ve/veya kooperatiflerine satan
  üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.
  +-+--------------------------------+---------------+
  |1|Oğlak tiftiği |10 YTL/kilogram|
  +-+--------------------------------+---------------+
  |2|Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)| 9 YTL/kilogram|
  +-+--------------------------------+---------------+
  |3|Tali | 7 YTL/kilogram|
  +-+--------------------------------+---------------+
  (8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş
  ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan
  başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.
  +-+--------------------------+-------------+
  |1|Büyükbaş hayvan |360 YTL/baş |
  +-+--------------------------+-------------+
  |2|Küçükbaş hayvan | 65 YTL/baş |
  +-+--------------------------+-------------+
  |3|Geliştirme amaçlı küçükbaş| 35 YTL/baş |
  +-+--------------------------+-------------+
  |4|Arı | 5 YTL/kovan|
  +-+--------------------------+-------------+
  Kesinti oranı

  MADDE 3- (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı
  Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı
  Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya
  tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin %0,1 ' i
  oranında merkez birliklerine, %0,1 ' i oranında da ilgili birlik ve
  kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, 'Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme' adı
  altında toplam %0,2 oranında kesinti yapılır.

  Finansman ve ödemeler

  MADDE 4- (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde
  hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C.
  Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili
  olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ' ye destekleme tutarının %0,2 ' si oranında
  hizmet komisyonu ödenir.

  (2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını,
  yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve
  ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri
  Bakanlığı yetkilidir.

  Desteklerden yararlanamayacak olanlar

  MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve
  kuruluşları yararlanamaz.

  Denetim ve cezai hükümler

  MADDE 6- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi
  sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.
  Sayfa: 20 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  (2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar
  ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
  Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili
  vergi dairelerine intikal ettirilir.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 7- (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ' ın yürürlüğe
  konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname
  yürürlükten kaldırılmıştır.

  Diğer hükümler

  MADDE 8- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren
  en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

  Yürürlük

  MADDE 9- (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
  tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10- (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


 2. #2

  Üyelik Tarihi
  18 Aralık 2007
  Şehir
  Eskişehir
  Yaş
  26
  Mesajlar
  4,457
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : 2008 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ  GÜZEL BİLGİLER SAGOL...

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. ÇATAK PROJESİ-DESTEKLERİ?
  Konu Sahibi UÖZKAN.77 Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 32
  Son Mesaj : 05.Şubat.2015, 12:39
 2. ANAÇ SIĞIR DESTEKLERİ
  Konu Sahibi Burhan ÖZTÜRK Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Nisan.2014, 01:07
 3. TKDK TRAKTRÖR DESTEKLERİ
  Konu Sahibi landini 95 alıcam nasıl Forum Muhabbet - Geyik
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Mart.2014, 12:34
 4. MAKİNE EKİPMAN DESTEKLERİ İÇİN SON GÜN 1 AĞUSTOS
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Temmuz.2012, 23:51
 5. MAKİNA EKİPMAN HİBE DESTEKLERİ AÇIKLANDI
  Konu Sahibi murat_saribas Forum Diğer Tarım Ekipmanları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Temmuz.2012, 16:59

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status